Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 28 - 36 2017-03-01

Looking at Today’s World from the Perspective of Adam Smith’s Thoughts on Economic Growth: The Continuity of the Crises
Adam Smith’in İktisadi Büyüme Düşüncesinden Bugüne Bakmak: Krizlerin Sürekliliği

Barış Aytekin [1]


Modern economies face crises very intensely. It is important that Adam Smith’s thoughts, especially his perspective of growth, should be reviewed by considering that the fact that ideological aspects of the economics have strong influence in today’s world. The pessimistic point of Smith’s thoughts on growth is derived from the fact that he does not give necessary importance to the technological development. As a result, his solution depends on the “stability” of the economic growth –as the industrial capitalism was still in the development period-. Today, although the technological developments make important contributions to growth, especially the rise of financial capitalism has led to the weakening of the capital as an economic factor for production. As a result, in the line with the aim of financial profitability, it has been transformed into an economic structure which has little contribution to economic growth and causes constant crises. Although it is very different from the Smith’s time, the economic growth constantly erodes with crises and the sectors of growth reshape.
Modern ekonomiler krizlerle çok yoğun bir şekilde karşılaşmaktadır. Bu krizler büyümenin sürekliliği için önemli bir engel oluşturmaktadır. İktisatın, ideolojik iktisat yönünün ağır bastığı günümüzde bu bakımdan Adam Smith’in düşüncelerinin ve özellikle onun büyümeye bakış açısının tekrar gözden geçirilmesi önemli olmaktadır. Smith’in büyüme düşüncesindeki karamsarlık noktası, özellikle teknolojik gelişmenin önemini çok fazla dikkate almamasından kaynaklanmaktadır. Bunun sonucunda yaptığı çözümleme -sanayi kapitalizminin de henüz gelişme çağında olduğu da düşünülürse- iktisadi büyümenin “durağanlığı”na yönelik olmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmeler büyümeye önemli bir katkı sağlamasına rağmen, özellikle finansal kapitalizmin öne çıkması, sermayenin üretime yönelik bir iktisadi faktör olma özelliğinin zayıflamasına neden olmuştur. Bunun sonucunda finansal kârlılık amacı doğrultusunda, iktisadi büyümeye katkısı az olan ve sürekli krizlere neden olan bir ekonomik yapıya dönüşmüştür. Sonuçta Smith’in yaşadığı dönemden çok farklı olsa da iktisadi büyüme krizlerle sürekli aşınmakta, büyümenin gerçekleştiği sektörler de yeniden şekillenmektedir.
Diğer ID JA42VT84FA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Barış Aytekin

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017

APA Aytekin, B . (2017). Adam Smith’in İktisadi Büyüme Düşüncesinden Bugüne Bakmak: Krizlerin Sürekliliği . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (1) , 28-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31655/347066