Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 49 - 62 2017-06-01

A Research on the Determination of Responsibility of Internal Auditors in Fraudulent Financial Reporting
Hileli Finansal Raporlamada İç Denetçilerin Sorumluluğununun Tespitine İlişkin Bir Araştırma

Zeki Dogan [1] , Fatma Cıtak [2]


There are important responsibilities of especially top managements of companies together with board of directors, audit committees, internal auditors employed in companies, external auditors, and capital markets boards in the processes of both the detection and the prevention of fraudulent financial reporting. In the related literature, there are many theoretical and empirical studies dealing with the investigation on which side has more responsibility for detecting and preventing the fraudulent financial reporting. In this study, the evidence of the researches investigating the responsibilities of only internal auditors on the fraudulent financial reporting is presented.
Hileli finansal raporlamanın tespitinde ve önlenmesinde, başta işletmelerin en üst yönetimi olmak üzere işletmelerdeki yönetim kurullarının, işletmelerdeki denetim komitelerinin, işletmelerdeki çalışan iç denetçilerinin, bağımsız denetçilerin ve sermaye piyasası kurullarının önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Hileli finansal raporlamanın tespitinde ve önlenmesinde hangi tarafın sorumluğu daha fazla olduğuna ilişkin literatürde gerek teorik gerekse bir çok araştırmaya dayalı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada ise, sadece hileli finansal raporlamada iç denetçilerinin sorumluluklarını belirlemeye yönelik yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.
Diğer ID JA56DK29PA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zeki Dogan

Yazar: Fatma Cıtak

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

APA Dogan, Z , Cıtak, F . (2017). Hileli Finansal Raporlamada İç Denetçilerin Sorumluluğununun Tespitine İlişkin Bir Araştırma . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 49-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31656/347076