Yıl 2015, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 13 - 25 2015-04-09

A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey
Türkiye’de Örgütsel Davranış Yazını Doktora Tezlerine Yönelik Bir İnceleme

Ethem DUYGULU [1] , Oytun SEZGİN [2]


The field of organisation behaviour has attracted attention on various issues and research interests as organisations are gradually developing and changing in today’s business environment. The emergence of unique research niches in the field of organisation behaviour brings forward a question of how these studies are shaped. The aim of this study is to examine how the research niches in doctoral theses that are one of the most essential parts within Turkish organization behaviour literature are determined, to scrutinize these doctoral theses on the basis of their content and method, to state their contribution to Turkish organisational behaviour literature. In this regard, 358 doctoral theses in the field of organisational behaviour were investigated. The analysis reveals that the doctoral theses in our sample focus on leadership (82), organisation commitment (74), satisfaction (63) and organisational culture (63) respectively. The doctoral theses mostly used survey (%65.7) as the main research methodology, questionnaire (%88.9) as a data collection tool. Additionally, doctoral theses predominantly focused on white-collar employees (%71.7). Finally, based on the research findings, the methods and the contents adopted by the doctoral theses were discussed in terms of their contribution to theory building and implications.
Gelişen ve değişen örgüt düzeni, örgütsel davranış alanında farklı sorun ve ilgi alanlarını oluşmaktadır. Örgütsel davranış alanının sürekli yeni araştırma nişlerini ortaya çıkarması, bu alandaki çalışmaların nasıl şekillendiği sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk Örgütsel Davranış yazınının önemli yapıtaşlarından biri olan doktora tezlerinin hangi araştırma nişlerini tercih ettiğini belirlemek, bu çalışmaları içerik ve yöntem açısından sorgulamak ve bu çalışmaların Türk Örgütsel Davranış yazınına katkısını irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda örgütsel davranış alanındaki 358 doktora tezi incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, örgütsel davranış alanındaki tezlerin, en çok liderlik (82), örgütsel bağlılık (74), iş doyumu (63) ve örgüt kültürü (63) araştırma nişlerini tercih ettikleri belirlenmiştir. Doktora tezlerinde araştırma yöntemi olarak survey (% 65.7), veri toplama aracı olarak soru sorma tekniğinden (% 88.9) faydalanırken, çalışmaların örneklem seçiminde beyaz yakalıları tercih ettikleri (% 71.7) tespit edilmiştir. Bu bulgulara bağlı olarak doktora tezlerinin seçtikleri yöntem ve içerikleri sorgulanmış, teori ve uygulamaya katkıları irdelenmiştir.
 • Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research and application. Sage Publications.
 • Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1995). MLQ Multifactor leadership questionnaire. Redwood City CA: Mind Garden
 • Brief, A. P., & Weiss, H. M. (2002). Organizational behavior: Affect in the workplace. Annual Review of Psychology, 53(1), 279-307.
 • Çiğdem, S. (2012). Büro yönetiminde whistleblowing ve etik ilişkisi. 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim, Isparta.
 • Danışman, A., & Özgen, H. (2003). Örgüt kültürü çalışmalarında yöntem tartışması; niteliksel - niceliksel yöntem ikileminde niceliksel ölçümler ve bir ölçek önerisi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3, 91-124.
 • Denison, D., & Neale, W. (1996). Denison organizational culture survey. Ann Arbor, MI.
 • Eden, D. (2008). Thriving in a self‐made niche: how to create a successful academic career in organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 29(6), 733-740.
 • Erdem, F. (2009). Örgütsel davranış araştırmalarında niş alanlar nasıl belirleniyor? Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi yazını üzerine kısa bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 65-78.
 • Erdoğan, İ. (1987). İşletmelerde davranış. İ. Ü. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları, İstanbul.
 • Glick, W. H., Miller, C. C., & Cardinal, L. B. (2007). Making a life in the field of organization science. Journal of Organizational Behavior, 28(7), 817-835.
 • Hackman, R. & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60. 159-170.
 • Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 • Mowday R.T., Steers, R.M. & Porter, L.W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247.
 • O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499.
 • O'Reilly III, C. A. (1991). Organizational behavior: where we've been, where we're going. Annual Review of Psychology, 42(1), 427-458.
 • Özen, Ş. (2000). Türk yönetim/organizasyon yazınında yöntem sorunu: kongre bildirileri üzerine bir inceleme. http://www.academia.edu/1035800/T%C3%9CRK_Y%C3%96NET %C4%B0M_ORGAN%C4% B0ZASYON_YAZININDA_Y%C3%96NTEM_SORUNU_KONGRE_B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER%C4%B0_%C3%9CZER%C4%B0NE_B%C4%B0R_%C4%B0NCELEME?login=&email_was_taken=true (Erişim Tarihi: 20.02.2015)
 • Özler, D. E., Şahin, M. D., & Atalay, C. G. (2010). Teorik bir çerçevede whistleblowing-etik anlayışı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 169-194.
 • Pfeffer, J. (1993). Barriers to the advance of organizational science: Paradigm development as a dependent variable. Academy of Management Review, 18(4), 599-620.
 • Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-609.
 • Rousseau, D. M. (1997). Organizational behavior in the new organizational era. Annual Review of Psychology, 48(1), 515-546.
 • Staw, B. M. (1984). Organizational behavior: a review and reformulation of the field's outcome variables. Annual Review of Psychology, 35(1), 627-666.
 • Weiss, D. J, Davis, V. R., England, G. W. & Lofquist, L. H. (1967). Manuel for Minnesota satisfaction questionnaire. USA: University of Minnesota.
 • Van Maanen, J. (1995). Crossroads style as theory. Organization Science, 6(1), 133-143.
 • http://www.odk.sakarya.edu.tr/1_Orgutsel_Davranis_Kongresi_Kitabi.pdf , Erişim Tarihi: 07.07.2014
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp, Erişim Tarihi: 10.07.2014
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ethem DUYGULU

Yazar: Oytun SEZGİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Nisan 2015

Bibtex @ { iid104480, journal = {İş ve İnsan Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-967X}, address = {}, publisher = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {13 - 25}, doi = {10.18394/iid.84592}, title = {A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey}, key = {cite}, author = {DUYGULU, Ethem and SEZGİN, Oytun} }
APA DUYGULU, E , SEZGİN, O . (2015). A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey. İş ve İnsan Dergisi , 2 (1) , 13-25 . DOI: 10.18394/iid.84592
MLA DUYGULU, E , SEZGİN, O . "A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey". İş ve İnsan Dergisi 2 (2015 ): 13-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iid/issue/7956/104480>
Chicago DUYGULU, E , SEZGİN, O . "A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey". İş ve İnsan Dergisi 2 (2015 ): 13-25
RIS TY - JOUR T1 - A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey AU - Ethem DUYGULU , Oytun SEZGİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18394/iid.84592 DO - 10.18394/iid.84592 T2 - İş ve İnsan Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 25 VL - 2 IS - 1 SN - -2148-967X M3 - doi: 10.18394/iid.84592 UR - https://doi.org/10.18394/iid.84592 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İş ve İnsan Dergisi A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey %A Ethem DUYGULU , Oytun SEZGİN %T A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey %D 2015 %J İş ve İnsan Dergisi %P -2148-967X %V 2 %N 1 %R doi: 10.18394/iid.84592 %U 10.18394/iid.84592
ISNAD DUYGULU, Ethem , SEZGİN, Oytun . "A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey". İş ve İnsan Dergisi 2 / 1 (Nisan 2015): 13-25 . https://doi.org/10.18394/iid.84592
AMA DUYGULU E , SEZGİN O . A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey. İş ve İnsan Dergisi. 2015; 2(1): 13-25.
Vancouver DUYGULU E , SEZGİN O . A Literature Review for Doctorate Thesis in Organizational Behavior in Turkey. İş ve İnsan Dergisi. 2015; 2(1): 25-13.