İş ve İnsan Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-967X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mugla Sitki Kocman University |


İş ve İnsan Dergisi, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi alanında çalışmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Dergi, hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği çift kör-hakem değerlendirmesi sistemini kullanmaktadır. Dergi Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.

İş ve İnsan Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı'nda dizinlenmektedir. Derginin tarandığı / listelendiği endeksler ve/ya veritabanları:

 • ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
 • ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 
 • SSRN - The Social Science Research Network
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • EZB - Electronic Journals Library
 • SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini
 • ASOS Index - Academia Social Science Index
 • IC - Index Copernicus

İş ve İnsan Dergisi

e-ISSN 2148-967X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mugla Sitki Kocman University |
Kapak Resmi


İş ve İnsan Dergisi, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi alanında çalışmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Dergi, hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği çift kör-hakem değerlendirmesi sistemini kullanmaktadır. Dergi Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.

İş ve İnsan Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı'nda dizinlenmektedir. Derginin tarandığı / listelendiği endeksler ve/ya veritabanları:

 • ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
 • ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 
 • SSRN - The Social Science Research Network
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • EZB - Electronic Journals Library
 • SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini
 • ASOS Index - Academia Social Science Index
 • IC - Index Copernicus
Cilt 7 - Sayı 1 - 17 Nis 2020
 1. The effect of psychological needs on task performance with the mediating role of work engagement: A sample from a public organization in Kosovo
  Sayfalar 1 - 11
  Sejdi HOXHA , Fatih ÇETİN
 2. Workplace Fun: A Management Tool for Employee Engagement?
  Sayfalar 13 - 22
  Elif BİLGİNOĞLU , Uğur YOZGAT
 3. Kariyer Hedef Tutarsızlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 23 - 32
  Faruk Caner YAM , Serdar ALKIN , Yaşar BARUT
 4. Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 33 - 47
  Serdar ALKIN , Ozan KORKMAZ , Seher BALCI ÇELİK
 5. Arabulucuk Yetkinliği Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 49 - 57
  İbrahim Sani MERT , A. Mohammed ABUBAKAR
 6. Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Uygulamaları Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışını Nasıl Etkiler? İş Tutumlarının Aracılık Rolü
  Sayfalar 59 - 76
  Mert GÜRLEK
 7. İşyerinde Yalnızlığı Etkileyen Örgütsel Güven Unsurlarının Cinsiyete Göre Değişimi: Havalimanı Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 77 - 88
  Mehmet ÖZMEN
 8. Çalışma Mutluluğu Düzeyi ve Algısı: Özel Sektör Avukatları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 89 - 104
  Nuray TURAN
 9. Kalıp yargıların girişimcilik niyetine etkisi
  Sayfalar 105 - 118
  Yaprak KALAFATOĞLU
 10. Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Desteğin Örgütsel Sonuçları Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 119 - 135
  Gamze KASALAK
 11. Tersine Mentorluk Üzerine Bir Değerlendirme: The Intern (Stajyer) Filmi Örneği
  Sayfalar 137 - 146
  Samet ÖZDEMİR , Kadir ARDIÇ
 12. Kültürel Zekâ: Tanımsal, Yapısal ve İlişkisel Bir İnceleme Çalışması
  Sayfalar 147 - 169
  Selen DOĞAN , Şenay KARAKUŞ UYSAL
Dizinler
Dergi Atıf Durumu

İş ve İnsan Dergisi'nde yayımlanmış makalelere yapılan atıfları Google Scholar'da görmek için tıklayınız.