İş ve İnsan Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-967X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mugla Sitki Kocman University |


İş ve İnsan Dergisi

İş ve İnsan Dergisi

e-ISSN 2148-967X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mugla Sitki Kocman University |
Kapak Resmi


İş ve İnsan Dergisi

Cilt 7 - Sayı 2 - 19 Eki 2020
 1. Assessment of Critical Success Factors for Strategic Planning: A Case Study of the Residential Construction Company in Kosovo
  Sayfalar 171 - 187
  Artan VESELİ
 2. Bireysel Öncüllerinin İş-Aile Çatışmasına Etkisi: Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Evden Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 189 - 201
  İrge ŞENER , Nihad ABUNASSER
 3. POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 203 - 212
  Doğancan ÇAVMAK , Füsun ACAR
 4. İş Yükünün İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İş Tatmini ve Kişi-Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü
  Sayfalar 213 - 227
  Adnan EROĞLU
 5. ZORUNLU ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI KİŞİLERARASI ÇARPIKLIK TUTUMUNU VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİ ETKİLER Mİ? EĞİTİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 229 - 240
  Rukiye CAN YALÇIN , Memduh BEGENİRBAŞ
 6. İş Güvencesizliği Algısında Sosyo-Demografik Değişkenlerin Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme
  Sayfalar 241 - 253
  Eray POLAT
 7. İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 255 - 265
  Lütfi SÜRÜCÜ , Harun ŞEŞEN
 8. İşyeri Nezaketsizliğinin Yaratıcı Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü
  Sayfalar 267 - 282
  Berat ÇİÇEK , Ahmet ÇİÇEK
 9. KADIN GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİM SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 283 - 293
  Ece YILMAZ , Fatma Gül KARAÇELEBİ
 10. LİDERLİKTE KİBİR VE AŞIRI POZİTİFLİK: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Sayfalar 295 - 309
  Ülkühan Bike Bike ESEN
 11. Otel Çalışanlarında Algılanan Örgütsel Destek, İş Yeri Yalnızlığı Ve İş Tatmini İlişkisi
  Sayfalar 311 - 324
  Filiz GÜMÜŞ DÖNMEZ , Cafer TOPALOĞLU
 12. Fizyonomi ve Otel İşletmelerinde Yılın/Ayın Personeli Üzerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 325 - 338
  Meryem AKOĞLAN KOZAK , Dönüş ÇİÇEK
 13. Türkiye'deki Bakanlıkların Misyon ve Vizyon İfadelerinin İçerik Analizi
  Sayfalar 339 - 349
  Selen DOĞAN , Ali Davut ALKAN
 14. Elektrikli Otomobil Seçiminde Entropi ve TOPSIS Yöntemlerinin Uygulanması
  Sayfalar 351 - 359
  Erdoğan GAVCAR , Nusret KARA
 15. SENDİKALARIN İŞ YAŞAM DENGESİNE ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 361 - 371
  Oğuz BAŞOL , Hüseyin SEVGİ
Dizinler
Editör asistanı

13.07.2020 tarihinden itibaren Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Çelebi dergi editör asistanı olarak görevlendirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz!

Platform Değişikliği

Sayın Yazarlar, DergiPark tarafından dergi platformu yenilenme çalışmaları dolayısıyla makale gönderilerinizi 20 Temmuz 2020 tarihinden sonra, yeni platform üzerinden yapmanızı rica ederiz. Editör

Editör Değişikliği

İş ve İnsan Dergisi editörlük görevini 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Prof. Dr. Fatih Çetin yürütmeye başlamıştır. Kendisine bu görevinde başarılar dileriz.

Dergi Atıf Durumu

İş ve İnsan Dergisi'nde yayımlanmış makalelere yapılan atıfları Google Scholar'da görmek için tıklayınız.