İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

International Journal of Aeronautics and Astronautics
SELCUK UNIVERSITY, ACADEMY OF CIVIL AVIATION
ijaa@selcuk.edu.tr

Başeditör

İlker ÖRS
SELCUK UNIVERSITY, ACADEMY OF CIVIL AVIATION
ilker.ors@selcuk.edu.tr

Başeditör

Doç. Dr. Nilüfer CANÖZ
SELCUK UNIVERSITY, ACADEMY OF CIVIL AVIATION
ncanoz@selcuk.edu.tr

Teknik İletişim

İlker ÖRS
SELCUK UNIVERSITY, ACADEMY OF CIVIL AVIATION
ilker.ors@selcuk.edu.tr