Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

INVESTIGATION OF PERCEPTIONS ON JOB SATISFACTION AND ERGONOMIC ELEMENTS IN A PRODUCTION FACILITY

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 89 - 101, 30.06.2020

Öz

When implementing ergonomic design in manufacturing companies, not only the health of the employees but also the productivity and job satisfaction levels are taken into consideration. Productivity will increase by improving ergonomic conditions and increasing job satisfaction levels. In this study, job satisfaction levels and the scope of ergonomic elements were analyzed for this purpose. Questionnaire data obtained from 170 blue collar employees working in different production units of a production facility producing cable bundles operating in Kütahya were evaluated by independent t-test and Anova analysis. These analysis revealed differences in job satisfaction and ergonomic factors (environmental conditions, working hours and breaks, working area, work tools, and control elements, health and safety of employees) according to gender, age range, educational status, working time and the department. As a result of the study, a significant difference was found between the employees in terms of gender, age range, education level and department that they work. Considering the total time worked at the workplace, no significant difference was observed.  

Kaynakça

 • ABDULLAH, M. A., KHALİD, H. N., SHUIB, M., NORIZAN, N., MUHAMMAD, Z. ve JAUHAR, J. (2007). “Job Satisfaction Amongst Employees in Small and Medium Industries in the Manufacturing Sector: A Malaysian Case”, Journal of Asia-Pacific Business, 8(4): 39-66.
 • ARDAKANI, M. B., ZARE, M., MAHDAVI, S., GHEZAVATİ, M., FALLAH, H., HALVANI, G., GHANIZADEH S., G. ve BAGHERAAT, A. (2013). “Relation Between Job Stress Dimensions and Job Satisfaction in Workers of a Refinery Control Room”, Journal of Community Health Research, 1(2): 198-208.
 • BAKOTİĆ, D. ve BABİĆ, T. (2013). “Relationship Between Working Conditions and Job Satisfaction: The Case of Croatian Shipbuilding Company”, International Journal of Business and Social Science, 4(2): 206-213.
 • BRIDGER, R. (2008). Introduction to Ergonomics, CRC Press, New York.
 • DAS, B. (1987).“An Ergonomic Approach to Designing a Manufacturing Work System”, International Journal of Industrial Ergonomics, 1(3): 231-240.
 • KARWOWSKI, W. (2001). International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, CRC Press, New York.
 • KAYA, D., GÜZEL, D. ve ÇUBUKÇU, B. (2011). “Ilıca Şeker Fabrikası Çalışanlarının İş Memnuniyeti, Ergonomik Çalışma Koşulları ve İş Stresi Yönünden İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2): 51-60.
 • KINZL, J. F., KNOTZER, H., TRAWEGER, C., LEDERER, W., HEIDEGGER, T. ve BENZER, A. (2005). “Influence of Working Conditions on Job Satisfaction in Anaesthetists”, British Journal of Anaesthesia, 94(2): 211-215.
 • LALID, K., SINGH, K. ve DAHIYA, L. (2017). “Applied Ergonomics: An Investigation of the Impact of Ergonomic Design on Job Satisfaction, Employee Health and Overall Productiviteness”, International Journal of Development Research, 7(9): 15244-15249.
 • MELAMED, S., LUZ, J., NAJENSON, T., JUCHA, E. ve GREEN, M. (1989). “Ergonomic Stress Levels, Personal Characteristics, Accident Occurrence And Sickness Absence Among Factory Workers”, Ergonomics, 32(9): 1101-1110.
 • ÖZTÜRKOĞLU, Ö., SAYGILI, E. E. ve ÖZTÜRKOĞLU, Y. (2016). “A Manufacturing-Oriented Model for Evaluating the Satisfaction of Workers Evidence from Turkey”, International Journal of Industrial Ergonomics, 54: 73-82.
 • SHIKDAR, A. A. ve AL-ARAİMİ, S. A. (2001). “Ergonomic Conditions in Small Manufacturing Industries”, Science and Technology, 6(2001): 61-70.
 • YAZGAN, E. ve ERDEM, M. (2009). “Talaşlı İmalat Endüstrisinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10 (2): 603-614.
 • YOSHIFUMI, H., PREMKUMAR, G. ve MANZUMA-NDAABA, N. M. (2017). “Measuring Ergonomic Implementation from the Perspectives of Job Security, Job Stress and Job Satisfaction in Automotive System Industry”, Arabian Journal of Business and Management Review, 7(4): 1-8.
 • ZAIDI, U., HAMMAD, L. F., AWAD, S. S., ELKHOLI, S. M. A. ve QASEM, H. D. (2018). “Relationship of Ergonomics, Lifestyle and Job Satisfaction among Sonographers in Riyadh, KSA”, Journal of the Liaquat University of Medical and Health Sciences, 17(3): 127-34.
 • International Ergonomics Association, What is Ergonomics? https://www.iea.cc/whats/ (12.08.2019).

İŞ TATMİNİNE VE ERGONOMİK UNSURLARA YÖNELİK ALGILARIN BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 10, 89 - 101, 30.06.2020

Öz

Üretim işletmelerinde ergonomik tasarım yapılırken sadece çalışanların sağlığı değil verimliliği ve iş tatmin düzeyleri de dikkate alınmaktadır. Ergonomik koşulların iyileştirilip tatmin düzeylerinin arttırılmasıyla verimlilik artacaktır. Bu nedenle çalışmada iş tatmini ile ergonomik unsurların kapsamı analiz edilmiştir. Bu amaçla Kütahya’da faaliyet gösteren kablo demetleri üreten bir üretim işletmesinin farklı birimlerinde çalışan 170 mavi yakalı çalışandan elde edilen anket verileri bağımsız t-testi ve ANOVA analiziyle değerlendirilmiştir. Bu analizlerle iş tatmininin ve ergonomik unsurların (çevre koşulları, çalışma saatleri ve molalar, çalışma alanı, iş aletleri, gösterge ve kumanda elemanları, çalışanların sağlığı ve güvenliği) cinsiyet, yaş aralığı, eğitim durumu, çalışma süresi ile çalışılan bölüme göre farklılıkları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda cinsiyet, yaş aralığı, eğitim durumu ve bölümler bakımından çalışanlar arasında anlamlı bir fark bulgulanmıştır. İşyerinde çalışılan toplam süre göz önüne alındığında ise anlamlı bir farkın oluşmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • ABDULLAH, M. A., KHALİD, H. N., SHUIB, M., NORIZAN, N., MUHAMMAD, Z. ve JAUHAR, J. (2007). “Job Satisfaction Amongst Employees in Small and Medium Industries in the Manufacturing Sector: A Malaysian Case”, Journal of Asia-Pacific Business, 8(4): 39-66.
 • ARDAKANI, M. B., ZARE, M., MAHDAVI, S., GHEZAVATİ, M., FALLAH, H., HALVANI, G., GHANIZADEH S., G. ve BAGHERAAT, A. (2013). “Relation Between Job Stress Dimensions and Job Satisfaction in Workers of a Refinery Control Room”, Journal of Community Health Research, 1(2): 198-208.
 • BAKOTİĆ, D. ve BABİĆ, T. (2013). “Relationship Between Working Conditions and Job Satisfaction: The Case of Croatian Shipbuilding Company”, International Journal of Business and Social Science, 4(2): 206-213.
 • BRIDGER, R. (2008). Introduction to Ergonomics, CRC Press, New York.
 • DAS, B. (1987).“An Ergonomic Approach to Designing a Manufacturing Work System”, International Journal of Industrial Ergonomics, 1(3): 231-240.
 • KARWOWSKI, W. (2001). International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, CRC Press, New York.
 • KAYA, D., GÜZEL, D. ve ÇUBUKÇU, B. (2011). “Ilıca Şeker Fabrikası Çalışanlarının İş Memnuniyeti, Ergonomik Çalışma Koşulları ve İş Stresi Yönünden İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2): 51-60.
 • KINZL, J. F., KNOTZER, H., TRAWEGER, C., LEDERER, W., HEIDEGGER, T. ve BENZER, A. (2005). “Influence of Working Conditions on Job Satisfaction in Anaesthetists”, British Journal of Anaesthesia, 94(2): 211-215.
 • LALID, K., SINGH, K. ve DAHIYA, L. (2017). “Applied Ergonomics: An Investigation of the Impact of Ergonomic Design on Job Satisfaction, Employee Health and Overall Productiviteness”, International Journal of Development Research, 7(9): 15244-15249.
 • MELAMED, S., LUZ, J., NAJENSON, T., JUCHA, E. ve GREEN, M. (1989). “Ergonomic Stress Levels, Personal Characteristics, Accident Occurrence And Sickness Absence Among Factory Workers”, Ergonomics, 32(9): 1101-1110.
 • ÖZTÜRKOĞLU, Ö., SAYGILI, E. E. ve ÖZTÜRKOĞLU, Y. (2016). “A Manufacturing-Oriented Model for Evaluating the Satisfaction of Workers Evidence from Turkey”, International Journal of Industrial Ergonomics, 54: 73-82.
 • SHIKDAR, A. A. ve AL-ARAİMİ, S. A. (2001). “Ergonomic Conditions in Small Manufacturing Industries”, Science and Technology, 6(2001): 61-70.
 • YAZGAN, E. ve ERDEM, M. (2009). “Talaşlı İmalat Endüstrisinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10 (2): 603-614.
 • YOSHIFUMI, H., PREMKUMAR, G. ve MANZUMA-NDAABA, N. M. (2017). “Measuring Ergonomic Implementation from the Perspectives of Job Security, Job Stress and Job Satisfaction in Automotive System Industry”, Arabian Journal of Business and Management Review, 7(4): 1-8.
 • ZAIDI, U., HAMMAD, L. F., AWAD, S. S., ELKHOLI, S. M. A. ve QASEM, H. D. (2018). “Relationship of Ergonomics, Lifestyle and Job Satisfaction among Sonographers in Riyadh, KSA”, Journal of the Liaquat University of Medical and Health Sciences, 17(3): 127-34.
 • International Ergonomics Association, What is Ergonomics? https://www.iea.cc/whats/ (12.08.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aysel ÇETİNDERE FİLİZ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-1810-5559
Türkiye


Cengiz DURAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-7910-0677
Türkiye


Yasemin TÜRENGÜL
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-8258-8420
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA
ÇETİNDERE FİLİZ, A., DURAN, C., & TÜRENGÜL, Y. (2020). İŞ TATMİNİNE VE ERGONOMİK UNSURLARA YÖNELİK ALGILARIN BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE İNCELENMESİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 5(10), 89-101.

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.