Yazım Kuralları

Yazılar sadece İngilizce olarak gönderilmelidir. Aday makalenizi ekteki TEMPLATE'e göre hazırlayabilirsiniz. Lütfen Telif Devir Beyan formunu da indirerek tüm yazarlar tarafından imzalı dijital kopyasını makale başvurusunda sisteme yükleyiniz. 

IJARE, gönderilen her bir makalenin isimsiz, ayrıntılı bir değerlendirmesini yapmak üzere iki hakemin atandığı kör akran değerlendirme süreci benimsenir.

Başlangıçta, editör ve ilgili editörler, başvurunun IJARE odağı için uygun olup olmadığını inceler. Herhangi bir editör için çıkar çatışması olması durumunda, yazının sorumluluğu editör ekibinin bir başka üyesine devredilecektir.


Makaleyi sunulan konuyla ilgili uzmanlıklarına göre değerlendirmek için iki hakem seçilecektir.


Hakemlerden dergi politikasını takip etmesi ve makalenin adil ve dengeli bir şekilde değerlendirilmesini engelleyebilecek herhangi bir uyuşmazlık bildirmesi istenecektir. Ayrıca, metindeki tüm bilgileri gizli tutmaları gerekecektir.


Yayınlar en az iki hakem tarafından yayına kabul almalıdır. Eğer zıt öneriler alınırsa, nihai kararı vermek için üçüncü bir gözden geçiren atanacaktır. Hakemlerin kimliği isimsiz kalacaktır.


Makaleler bilimsel esaslara göre incelenecektir. Gözden geçirenlerin değerlendirmelerini 4 hafta içinde geri göndermeleri beklenir ve gönderilen makaleye aşağıdaki önerilerden birini vermeleri istenir:


- Revizyon olmadan kabul edin;


- Hakemlerin gözden geçirmelerini gerektirmeyen küçük revizyonlarla kabul etme;


- Büyük revizyon gerekli, yazarın hakem tarafından gözden geçirilmesi için makaleyi gözden geçirmesi ve yeniden sunması gerekiyordu.


- IJARE'de yayın için uygun değildir.

Değerlendirme sürecinin ardından, düzeltme alan makaleler, makul bir sürede düzeltilmek üzere yazar(lar)a gönderilir. Revize edilen makale editörler  tarafından ya da hakemin düzeltmeleri görme talebine göre tekrar hakemlere gönderilir. Düzeltmelerin yeterli bulunması halinde makele erken görünümde yayınlanmak üzere hemen işleme alınır ve yıl sonundaki ilk sayıda yayınlanır. İlk makale gönderiminden erken görünümde yayınlanmaya kadarki süre ortalama 4 aydır.  

IJARE, sayfa sayısı konusunda içeriği sınırlamaz. Aksine, IJARE her bir makalenin bilimsel ve araştırma yöntemlerini geçerlilik ve güvenilirlik açısından değerlendirir ve yalnızca araştırmaya dayanarak makaleler kabul eder. Bu yaklaşım sayesinde okuyucuların daha nitelikli çalışmalara erişebilmesini sağlar.

e-ISSN:2149-2913 © 2015 IJARE