Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 186 - 193 2020-07-21

The Effect of Modified Atmosphere Packaging on Quality Parameters of ‘Sungold’ Kiwifruit Cultivar
‘Sungold’ Kivi Çeşidinin Kalite Özellikleri Üzerine Modifiye Atmosfer Paketlemenin Etkisi

Mustafa SAKALDAŞ [1] , Mehmet Ali GÜNDOĞDU [2]


This research was carried out for determining the effects of modified atmosphere packaging (MAP) on quality parameters such as weight loss, fruit firmness, soluble solids content, titratable acidity, fruit flesh color development, total phenolic compounds, ethylene production and physiological and pathological disorders of ‘Sungold’ (Actinidia chinensis) kiwifruit cultivar. For this purpose; fruits were stored at 1.0 °C ± 0.5 °C temperature and 90-95 %relative humidity conditions for 150 days. Weight loss of fruits stored in MAP were fixed lower than control fruits at each sampling period of cold storage. MAP treatment had better results compared to control fruits in the context of keeping fruit firmness, slowing down the increase of soluble solids content, restricting the decrease of titratable acidity, inhibiting ethylene production decreasing internal breakdown especially after 60 days’ storage. According to the result, it is fixed that storage for 60 days is possible without any treatment on ‘Sungold’ kiwifruit cultivar, moreover this cultivar can be stored successfully for 150 days with MAP treatment.

Bu çalışma; soğukta muhafaza süresince ‘Sungold’ (Actinidia chinensis) kivi çeşidinin ağırlık kaybı, meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde miktarı (SÇKM), titre edilebilir asitlik içeriği, meyve et rengi değişimi, toplam fenolik maddeler, etilen üretim miktarı ile fizyolojik ve patolojik bozukluklar gibi kalite özellikleri üzerine modifiye atmosfer paketleme (MAP) uygulamasının etkisini belirlemek için yürütülmüştür. Bu amaçla meyveler; 1.0 °C ± 0.5 °C sıcaklık ve %90-95 oransal nem koşullarında 150 gün süreyle muhafaza edilmişlerdir. Soğukta muhafazanın tüm ölçüm dönemlerinde MAP içerisinde muhafaza edilen meyvelerin ağırlık kaybının, kontrol meyvelerine kıyasla önemli derecede daha düşük olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda meyve eti sertliğinin korunması, suda çözünür kuru madde miktarındaki artışın yavaşlaması, titre edilebilir asitlik miktarındaki düşüşün sınırlanması, etilen üretiminin baskılanması ve iç çökmesi oranının düşüklüğü kapsamında MAP uygulaması özellikle 60 gün depolamadan itibaren, kontrol meyvelerine kıyasla daha olumlu sonuçlar vermiştir. Sonuç olarak ‘Sungold’ kivi çeşidinde herhangi bir uygulama yapılmadan 60 gün süreyle muhafaza edilebilmenin mümkün olduğu, bununla birlikte MAP uygulamasıyla bu çeşidin, 150 gün süreyle kalitenin korunarak muhafaza edilebildiği saptanmıştır.

 • Aharoni, N., & Rodov, V. (2008). Controlling humidity ımproves efficacy of modified atmosphere packaging of fruits and vegetables. Acta Horticulturae, 804, 121- 128.
 • Anonymous, (2017). Gold for kiwifruit as vines reach maturity. https://www.nzherald.co.nz/the-country/news/article.cfm?c_id=16&objectid=11810671. Erişim tarihi: 07 Mayıs 2020.
 • Arpaia, M. L., Mitchell, F. G., & Kader, A. A. (1994). Postharvest Physiology and Causes of Deterioration. In: J. K. Hasey, R. S. Johnson, J. A. Grant, W. O. Reil (Eds.), Kiwifruit: Growing an Handling. University of California Pub. No: 3344:88-93s.
 • Artes, F., Gomez, P., & Artes-Hernandez, F. (2006). Modified atmosphere packaging of fruits and vegetables. Stewart Postharvest Review, 2(5), 1-13.
 • Asiche, O. W., Oda, C., Tanigawa, M., Ushijima, K., Nakano,R., & Kubo, Y. (2012). Low temperature modulated fruit ripening regulated by ethylene independent system in three kiwifruit cultivars. Horticultural Research, 11 (Suppl. 2), 303.
 • Beaudry, R. M. (2000). Responses of horticultural commodities to low oxygen: limits to the expanded use of modified atmosphere packaging. HortTechnology, 10, 491-500.
 • Ben-Arie, R., & Sonego, L. (1985). Modified-atmosphere storage of kiwifruit (Actinidia chinensis Planch) with ethylene removal. Scientia Horticulturae, 27(3–4), 263-273.
 • Cameron, A. C., Beaudry, R. M., Banks, N. H., & Yelanich, M. V. (1994). Modified-atmosphere packaging of blueberry fruit: modeling respiration and package oxygen partial pressures as a function of temperature. Journal of the American Society for Horticultural Science, 119, 534-539.
 • Erkan, M., Karaşahin, I., Şahin, G., Eren, İ., & Karamürsel, F. (2005). Modified atmosphere and 1-MCP combination affect postharvest quality of japanese type plums. 9th International Controlled Atmosphere Research Conference, Michigan State University, USA.
 • FAO, 2018. Food and Agriculture Data. http://www.fao.org/faostat/en/#home. Erişim tarihi: 10 Nisan 2020.
 • Karaca,S., & Şen, F. (2014). Nar meyvesinin muhafazasında farklı modifiye atmosfer ambalajlarının çürüklük gelişimi, ağırlık kaybı, renk ve duyusal özellikleri üzerine etkileri. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 21-31.
 • Karaçalı, İ. (2009). Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması (3.Baskı). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 494. 120 s.
 • Karakaya, O., Öztürk, B., & Kadim, H. (2019). Kivi (Actinidia deliciosa cv. Hayward) Meyvesinin Biyoaktif Bileşikleri Üzerine Farklı MAP Uygulamalarının Etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5(1), 11-17.
 • Kaynaş, K., Sakaldaş, M., & Kuzucu, F. C. (2008). çanakkale yöresinde yetiştirilen bazı kayısı çeşitlerinde hasat sonrası farklı MAP uygulamalarının meyve kalitesine etkileri. IV. Ulusal Bahçe Ürünleri Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Antalya.
 • Kaynaş K., Sakaldaş M., & Yurt U. (2010a). The effects of different postharvest applications and different modified atmosphere packaging types on fruit quality of angeleno plums. Acta Horticulturae, 876, 209-216.
 • Kaynaş, K., Sakaldaş, M., Kuzucu, F.C., & Biçen, E. (2010b). The combined effects of 1- methylcyclopropane and modified atmosphere packaging on fruit quality of fuyu persimmon during storage. Acta Horticulturae, 876, 151-158.
 • Lallu N. (1997). Low temperature breakdown in kiwifruit. Acta Horticulturae, 444, 579-86.
 • Manolopoulou, H., Lambrınos, G., Assımakı, H., Sfakıotakıs, E., & Porlıngıs, J. (1997). Modified atmosphere storage of Hayward kiwifruit. Acta Horticulturae, 444, 619-24.
 • Mir N.A., & Beaudry R.M. (2001). Modified Atmosphere Packaging. Handbook 66: United States Department of Agriculture Publication (submitted).
 • Öz, A.T., & Eriş, A. (2009). Kontrollü atmosfer (Ka) ve normal atmosfer (Na) koşullarında depolamanın farklı zamanlarda derilen “Hayward” (Actinidia Deliciosa) kivi çeşidinin kalite değişimine etkisi. Gıda, 34(2), 83-89.
 • Özcan, M., & Zenginbal, H. (2003). Karadeniz Bölgesi kivi yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve potansiyeli. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ordu.
 • Özdemir, O. (2003). Kivi yetiştirme teknikleri. http://www.ugurer.com/icindekiler/m4375.htm. Erişim tarihi: 01 Nisan 2020.
 • Öztürk, B. & Ağlar, E. (2019). The influence of modified atmosphere packaging on quality properties of kiwifruits during cold storage and shelf life. Journal of the Institute of Science and Technology, 9(2), 614-625.
 • Öztürk, B., Uzun, S., & Karakaya, O. (2019). Combined effects of aminoethoxyvinylglycine and MAP on the fruit quality of kiwifruit during cold storage and shelf life. Scientia Horticulturae, 251, 209-214.
 • Samancı, H. (1990). Kivi (Actinidia deliciosa) Yetiştiriciliği. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı Yayın No: 22, Yalova.
 • Skinner, M. A., Loh, J. M., Hunter, D. C., & Zhang, J. (2011). Gold kiwifruit (Actinidia chinensis 'Hort16A') for immune support. Proceedings of the Nutrition Society, 70(2), 276-80.
 • Tanaka, Y. (1987). Studies on the storage and ripening kiwifruit. ΙΙ. Effect of storage method on fruit quality. Research Bulletin Aichi Agricultural Research Center, 19, 310-318. Türk, R., & Çelik, E. (1992). Ülkemiz Koşullarında yetişen kivi meyvesinin soğukta muhafazası. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir.
 • Yıldırım, I. K., & Yeğin, A. B. (2013). Effects of different storage techniques on the antioxidant capacity, total phenolics and flavonoids of 'Hayward' kiwifruit. Acta Horticulturae, 1012, 807-814.
 • Zheng, W., & Wang, S. Y. (2001). Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, 5165–5170.
 • Zoffoli, J. P., Flores, K., & D’Hainaut, D. (2016). Effect of ethylene on ripening of kiwifruit stored under controlled or modified atmosphere packaging and treated with 1-methylcyclopropene. Journal of Berry Research, 6, 381–393.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Bahçe Bitkileri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4105-6399
Yazar: Mustafa SAKALDAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU, GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5802-5505
Yazar: Mehmet Ali GÜNDOĞDU
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 2 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 21 Temmuz 2020

APA Sakaldaş, M , Gündoğdu, M . (2020). ‘Sungold’ Kivi Çeşidinin Kalite Özellikleri Üzerine Modifiye Atmosfer Paketlemenin Etkisi . Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 186-193 . DOI: 10.24180/ijaws.725140