Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları

Yıl 2020, Cilt 35, Sayı 3, 481 - 493, 30.09.2020
https://doi.org/10.24988/ije.202035304

Öz

Sosyal bilimlerin birçok alanında kullanılan, disiplinlerarası bir kavram olan kurumlar, toplumsal çatışma ve güç dağılımı üzerindeki etkisi ile iktisat yazınında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. İnsan davranışları üzerindeki etkisi her geçen gün daha fazla kabul gören kurumlar, iktisadi ve siyasi olarak sistemin işleyişini, sistemin kazanan ve kaybedenlerini kamu politikaları aracılığı ile belirleme gücüne sahiptir. Kurumların gelişmişlik düzeyi üzerindeki etkisini ele alan birçok kuram geliştirilmiştir. Kurumlar literatürüne bu anlamda katkı sunan önemli isimlerden biri de Daron Acemoğlu’dur. Bu çalışmanın amacı, Acemoğlu’nun gelişmenin politik iktisadı ve kurumsal iktisat teorisine yaptığı katkıların bir çerçevesini çizmektir

Kaynakça

 • ACEMOĞLU, D. (2003), “Why Not A Political Coase Theorem? Social Conflict, Commitment and Politics”, Journal of Comparative Economics, 31, 620-652.
 • ACEMOĞLU, D. (2005), “Constitutions Politics and Economics: A Review Essay on Persson and Tabellini’s the Economic Effect of Constistutions”, Journal of Economic Literature, 43, 1025-1048.
 • ACEMOĞLU, D. (2006a), “Modelling Inefficient Institutions.” Advances in Economics and Econometrics Theory and Applications, Nineth World Congress,1, 341-380.
 • ACEMOĞLU, D. (2006b), “A Simple Model of Inefficient Institutions”, Scandavian Journal of Economics, 108(4), 515-546.
 • ACEMOĞLU, D.(2008a), “Oligarchic versus Democratic Societies”, Journal of European Economic Association, 6(1), 1-44.
 • ACEMOĞLU, D. (2008b), “Interactions between Governance and Growth: What World Bank Economics Need to Know in Governance, Growth and Development Decision Making,” The World Bank: United States.
 • ACEMOĞLU, D. (2010a), “Institutions and evelopment, Institutions, Factor Prices and Taxation: Virtues of Strong States”, The American Economic Review, 100, 115-119.
 • ACEMOĞLU, D. (2012), Why nations fail? Merih Celasun Anma Günü Açılış Dersi, TEPAV: Ankara.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2013b), Ulusların Düşüşü, Doğan Kitabevi, İstanbul.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2000a). “Why Did The West Extend the Franchise? Democracy, Inequality and Growth in Historical Perspective”. The Quarterly Journal of Economics, November.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2000b), “Inequality, Growth and Development? Democratization or Repression?” European Economic Review, 44, 683-693
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2000), “Political Losers as a Barrier to Economic Development”, The American Economic Review, 90(2), 126-130.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2001), “Inefficient redistribution”, The American Political Science Review, 95(3), 649-661.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2006), “Economic Origins of Dictatorship and Democracy”, www.international.ucla.edu/media/files/perg.acemoglu.pdf (20.03.2012).
 • ACEMOĞLU, D., Vindigni, A., Ticchi, D. (2011), “Emergence and Persistence of Inefficient State”, Journal of European Economic Association, 9(2), 177-208.
 • AKTAN, C., Ay, H., Çoban, H. (2007), “Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları”, içinde Aktan C. C., Modern Politik İktisat: Kamu Tercihi, Seçkin Kitabevi: Ankara, ss. 201-231.
 • ARSLAN, A. (2003), “Eşitsizliğin Teorik Temelleri: Elit Teorisi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 115-135.
 • ARSLAN, M. (2011), “İktisatta Yeni Yaklaşımlar Heterodoks ve Yapıçözüm Karmaşıklığın Bilimsel Postmodern Bilim Söylemi Bağlamında Bir Değerlendirme” içinde İktisatta Yeni Yaklaşımlar, İletişim Yayınları: İstanbul.
 • ART, B., TATENHOVE, J. (2005), “Policy and Power: A Conceptual Framework between the ‘Old’ and ‘New’ Policy Idioms”, 37, (3-4), 339-356.
 • AUMANN, R., KURZ, M., NEYMAN, A. (1987), “Power and Public Goods”, Journal of Economıc Theory, 42(1), 108-127.
 • CLARK, T., LIPSET, M. (2010), “Toplumsal Sınıflar Ölüyor mu?” içinde Sosyoloji (Ed.A. Giddens), Say Yayınları, İstanbul.
 • ÇELEBI, K. (2013), Liberal Ekonomik Düşüncede Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu. Emek Matbaacılık, Manisa.
 • ÇEVIK, Hasan. H. (1998), “Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, 31(2).
 • ÇEVIK, Hasan, H., DEMİRCİ, S. (2012). Kamu Politikası, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • DAHRENDORF, R. (1958), “Toward a Theory of Social Conflict”, The Journal of Conflict Resolution, 2(2), 170-183.
 • ERGIL, D. (2012), Toplum ve İnsan. Ankara, Hayat Akademi.
 • GAVENTA, J. (2006), “Finding the Spaces for Change: A Power Analysis”, Institute of Development Studies IDS Bulletin, 37 (6), 23-33.
 • MINOGUE, K. (2000), Politics: Very Short Introduction, Oxford University Press: UK.
 • MARDIN, Ş. (2012). İdeoloji (2. Baskı), İstanbul, İletişim Yayınları.
 • MELTZER, A., RICHARD, S. (1981), “The Rarional Theory of Size of Government”, The Journal of Political Economy, 89(5), 914-927.
 • MONCRIEFFE, J. (2004), “Relations, Inequality and Povety: A Concept Paper for World”. Overseas Development Institute. London.
 • NOLL, R. (1989), “Economics Perspectives on The Politics of Regulation” in Handbook of Industrial Organization, 2, 1254-1287.
 • NUGENT, J. (t.y) “Institutions and Economic Development: The Role of Collective Action Theory.” Kaynak: http:// publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000117%5C00000046.pd (03.05.2015).
 • OLSON, M. (1965). The Logic of Collective Action. Cambridge MA, Harward University Press.
 • OLSON, M. (1993). “Dictatorship, Democracy and Development”, American Politcal Science Review, 80(3).
 • PARETO, V. (2010), Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü (Çev. Merve. Zeynep Doğan), Doğu Batı Yayınları, Ankara.
 • PORTES, A. (1976). “On the Sociology of National Development Theories and Issues”, American Journal of Sociology, 2 (1): 55–85.
 • PRZEWORSKI, A., CURVALE, C. (2006), Political Institutions and Economic Development in The Americas: The Long Run, unpublished manuscript, Department of Politics, New York University.
 • SANDLER, T. (2000), “Economic Analysis of Conflict”, Journal of Conflict Resolution, 44 (6), 723-729.
 • SAVAŞ, V. (2013). Politik İktisat, İstanbul, Beta Yayınları.
 • TRUMAN, D. (1951). “Interest Groups” in The Governmental Procecess, New York: Alfred Knopf.
 • ÜNLÜKAPLAN, İ. (2001). Kolektif Karar Mekanizması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • ZETTERBERG, H. (2010). “Giriş” içinde Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü. Doğu Batı Yayınları, Ankara

Political Economy of Development and Contributions of Acemoğlu

Yıl 2020, Cilt 35, Sayı 3, 481 - 493, 30.09.2020
https://doi.org/10.24988/ije.202035304

Öz

Institution as an interdisciplinary concept which is used in a vast range of social sciences has a great importance with its impact on social conflict and power distribution in economics literature nowadays. That the human behaviors are designed by institutions is becoming a well-accepted idea day by day, therefore it is the same to accept the functions of institutions in economics and social process; its power on determining the losers and winners of society through public policy. Several theories are constructed for understanding the relations between institutions and development level. Daron Acemoğlu is one of the economists who have important contributions to the institutional theory. Aim of this study is to draw a frame of Acemoğlu’s contributions to political economy of development and institutional economics’ theory.

Kaynakça

 • ACEMOĞLU, D. (2003), “Why Not A Political Coase Theorem? Social Conflict, Commitment and Politics”, Journal of Comparative Economics, 31, 620-652.
 • ACEMOĞLU, D. (2005), “Constitutions Politics and Economics: A Review Essay on Persson and Tabellini’s the Economic Effect of Constistutions”, Journal of Economic Literature, 43, 1025-1048.
 • ACEMOĞLU, D. (2006a), “Modelling Inefficient Institutions.” Advances in Economics and Econometrics Theory and Applications, Nineth World Congress,1, 341-380.
 • ACEMOĞLU, D. (2006b), “A Simple Model of Inefficient Institutions”, Scandavian Journal of Economics, 108(4), 515-546.
 • ACEMOĞLU, D.(2008a), “Oligarchic versus Democratic Societies”, Journal of European Economic Association, 6(1), 1-44.
 • ACEMOĞLU, D. (2008b), “Interactions between Governance and Growth: What World Bank Economics Need to Know in Governance, Growth and Development Decision Making,” The World Bank: United States.
 • ACEMOĞLU, D. (2010a), “Institutions and evelopment, Institutions, Factor Prices and Taxation: Virtues of Strong States”, The American Economic Review, 100, 115-119.
 • ACEMOĞLU, D. (2012), Why nations fail? Merih Celasun Anma Günü Açılış Dersi, TEPAV: Ankara.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2013b), Ulusların Düşüşü, Doğan Kitabevi, İstanbul.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2000a). “Why Did The West Extend the Franchise? Democracy, Inequality and Growth in Historical Perspective”. The Quarterly Journal of Economics, November.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2000b), “Inequality, Growth and Development? Democratization or Repression?” European Economic Review, 44, 683-693
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2000), “Political Losers as a Barrier to Economic Development”, The American Economic Review, 90(2), 126-130.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2001), “Inefficient redistribution”, The American Political Science Review, 95(3), 649-661.
 • ACEMOĞLU, D., Robinson, J. (2006), “Economic Origins of Dictatorship and Democracy”, www.international.ucla.edu/media/files/perg.acemoglu.pdf (20.03.2012).
 • ACEMOĞLU, D., Vindigni, A., Ticchi, D. (2011), “Emergence and Persistence of Inefficient State”, Journal of European Economic Association, 9(2), 177-208.
 • AKTAN, C., Ay, H., Çoban, H. (2007), “Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları”, içinde Aktan C. C., Modern Politik İktisat: Kamu Tercihi, Seçkin Kitabevi: Ankara, ss. 201-231.
 • ARSLAN, A. (2003), “Eşitsizliğin Teorik Temelleri: Elit Teorisi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 115-135.
 • ARSLAN, M. (2011), “İktisatta Yeni Yaklaşımlar Heterodoks ve Yapıçözüm Karmaşıklığın Bilimsel Postmodern Bilim Söylemi Bağlamında Bir Değerlendirme” içinde İktisatta Yeni Yaklaşımlar, İletişim Yayınları: İstanbul.
 • ART, B., TATENHOVE, J. (2005), “Policy and Power: A Conceptual Framework between the ‘Old’ and ‘New’ Policy Idioms”, 37, (3-4), 339-356.
 • AUMANN, R., KURZ, M., NEYMAN, A. (1987), “Power and Public Goods”, Journal of Economıc Theory, 42(1), 108-127.
 • CLARK, T., LIPSET, M. (2010), “Toplumsal Sınıflar Ölüyor mu?” içinde Sosyoloji (Ed.A. Giddens), Say Yayınları, İstanbul.
 • ÇELEBI, K. (2013), Liberal Ekonomik Düşüncede Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu. Emek Matbaacılık, Manisa.
 • ÇEVIK, Hasan. H. (1998), “Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, 31(2).
 • ÇEVIK, Hasan, H., DEMİRCİ, S. (2012). Kamu Politikası, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • DAHRENDORF, R. (1958), “Toward a Theory of Social Conflict”, The Journal of Conflict Resolution, 2(2), 170-183.
 • ERGIL, D. (2012), Toplum ve İnsan. Ankara, Hayat Akademi.
 • GAVENTA, J. (2006), “Finding the Spaces for Change: A Power Analysis”, Institute of Development Studies IDS Bulletin, 37 (6), 23-33.
 • MINOGUE, K. (2000), Politics: Very Short Introduction, Oxford University Press: UK.
 • MARDIN, Ş. (2012). İdeoloji (2. Baskı), İstanbul, İletişim Yayınları.
 • MELTZER, A., RICHARD, S. (1981), “The Rarional Theory of Size of Government”, The Journal of Political Economy, 89(5), 914-927.
 • MONCRIEFFE, J. (2004), “Relations, Inequality and Povety: A Concept Paper for World”. Overseas Development Institute. London.
 • NOLL, R. (1989), “Economics Perspectives on The Politics of Regulation” in Handbook of Industrial Organization, 2, 1254-1287.
 • NUGENT, J. (t.y) “Institutions and Economic Development: The Role of Collective Action Theory.” Kaynak: http:// publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000117%5C00000046.pd (03.05.2015).
 • OLSON, M. (1965). The Logic of Collective Action. Cambridge MA, Harward University Press.
 • OLSON, M. (1993). “Dictatorship, Democracy and Development”, American Politcal Science Review, 80(3).
 • PARETO, V. (2010), Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü (Çev. Merve. Zeynep Doğan), Doğu Batı Yayınları, Ankara.
 • PORTES, A. (1976). “On the Sociology of National Development Theories and Issues”, American Journal of Sociology, 2 (1): 55–85.
 • PRZEWORSKI, A., CURVALE, C. (2006), Political Institutions and Economic Development in The Americas: The Long Run, unpublished manuscript, Department of Politics, New York University.
 • SANDLER, T. (2000), “Economic Analysis of Conflict”, Journal of Conflict Resolution, 44 (6), 723-729.
 • SAVAŞ, V. (2013). Politik İktisat, İstanbul, Beta Yayınları.
 • TRUMAN, D. (1951). “Interest Groups” in The Governmental Procecess, New York: Alfred Knopf.
 • ÜNLÜKAPLAN, İ. (2001). Kolektif Karar Mekanizması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • ZETTERBERG, H. (2010). “Giriş” içinde Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü. Doğu Batı Yayınları, Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harun BAL
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-0878-8253
Türkiye


Pınar ÇUHADAR (Sorumlu Yazar)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-6302-7735
Türkiye

Destekleyen Kurum Çukurova Üniversitesi BAP Birimi
Proje Numarası Bu çalışma İİBF2012D4 nolu Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 14 Ocak 2020
Kabul Tarihi 24 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 35, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ije674508, journal = {İzmir İktisat Dergisi}, issn = {1308-8173}, eissn = {1308-8505}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca - İZMİR}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {35}, pages = {481 - 493}, doi = {10.24988/ije.202035304}, title = {Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları}, key = {cite}, author = {Bal, Harun and Çuhadar, Pınar} }
APA Bal, H. & Çuhadar, P. (2020). Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları . İzmir İktisat Dergisi , 35 (3) , 481-493 . DOI: 10.24988/ije.202035304
MLA Bal, H. , Çuhadar, P. "Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları" . İzmir İktisat Dergisi 35 (2020 ): 481-493 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/issue/55850/674508>
Chicago Bal, H. , Çuhadar, P. "Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları". İzmir İktisat Dergisi 35 (2020 ): 481-493
RIS TY - JOUR T1 - Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları AU - Harun Bal , Pınar Çuhadar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24988/ije.202035304 DO - 10.24988/ije.202035304 T2 - İzmir İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 481 EP - 493 VL - 35 IS - 3 SN - 1308-8173-1308-8505 M3 - doi: 10.24988/ije.202035304 UR - https://doi.org/10.24988/ije.202035304 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İzmir İktisat Dergisi Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları %A Harun Bal , Pınar Çuhadar %T Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları %D 2020 %J İzmir İktisat Dergisi %P 1308-8173-1308-8505 %V 35 %N 3 %R doi: 10.24988/ije.202035304 %U 10.24988/ije.202035304
ISNAD Bal, Harun , Çuhadar, Pınar . "Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları". İzmir İktisat Dergisi 35 / 3 (Eylül 2020): 481-493 . https://doi.org/10.24988/ije.202035304
AMA Bal H. , Çuhadar P. Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları. ije. 2020; 35(3): 481-493.
Vancouver Bal H. , Çuhadar P. Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları. İzmir İktisat Dergisi. 2020; 35(3): 481-493.
IEEE H. Bal ve P. Çuhadar , "Gelişmenin Politik İktisadı ve Acemoğlu’nun Katkıları", İzmir İktisat Dergisi, c. 35, sayı. 3, ss. 481-493, Eyl. 2020, doi:10.24988/ije.202035304

...