Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Examination of Widely Used Preschool Language Test’s Semantic Features

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 566 - 590, 30.03.2018

Öz

The aim of the study is to examine semantically the sub-dimensions of receptive language and auditory perception of widely used language tests named are Peabody Picture Vocabulary Test, Turkish Version of Test of Early Language Development, Turkish Expressive and Receptive Language Test, Turkish Version of Preschool Language Scale in our country. Document review design has been used in qualitative research approaches within the aim of the study. The data of the study were analyzed using the content analysis method. The Miles & Huberman (1994) formula was used to calculate the reliability of the study; and the reliability was found 90%. As a result of the study, it was determined that the target words in the four standard tests examined were selected from names, actions and concepts /adjectives, and the words. It has been determined that these words are also compatible with the literature.

Kaynakça

 • Acarlar, F. (2002). Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: Betimleyici yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 121-127.
 • Acarlar, F. & Dönmez, N. B. (1992). 30-47 aylar (2.5-4 yaş) arasındaki Türk çocuklarının dil yapılarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 63-203.
 • Akçakaya, H. (2015). Erken yaşta koklear implant uygulanan çocuklarda sözel çalışma belleği ve dil ilişkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aksan, D. (2009). Her Yönüyle Dil. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Alpöge, G. (1991). Çocuk ve Dil Türkçe’de Sıfatların Kullanımı ve Çocuğun Gelişimi Açısından İncelenmesi. İstanbul: YKY.
 • Alpüran Kocabıyık, N. (2015). IQ’nun/zekanın 5-6 yaş çocuklarında alıcı dil ve ifade edici dil becerilerine etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aral, N. & Bütün Ayhan, A. (2005). Anaokuluna Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocukların Kavram Gelişiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Ateş, D. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi uygulamaları ve bu konudaki öğretmen yönetici ve ebeveyn görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bacık Tırank, Ş. (2015). Dudak damak yarıklı çocukların (2-78 ay) gelişim sesletim ses ve dil açısından değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Banguoğlu, T. (2011). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK.
 • Bayam, A. (2017). 2-6 yaş arasındaki otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara uygulanan oyun seansının sosyal beceri ve dil gelişiminde yol açtığı değişimin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Okul Öncesi Dönemde Yaygın Olarak Kullanılan Dil Gelişim Testlerinin Semantik Açıdan İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 566 - 590, 30.03.2018

Öz

Bu araştırmada da ülkemizde yaygın bir şekilde kullandığı ortaya konulan Peabody Resim Kelime Testi, Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL), Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Kelime Testi (TİFALDİ) ve Okul Öncesi Dil Ölçeği (PLS-5)’nin alıcı dil veya işitsel algı alt boyutlarının semantik açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu temel amaç ile uyumlu olarak araştırma kapsamında nitel araştırma yaklaşımlarından doküman inceleme deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini hesaplamak için Miles & Huberman (1994)’ın formülü kullanılmış; ve güvenirlik %90 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda incelenen dört standart testte yer alan hedef sözcüklerin isimler, eylemler ve kavramlar/sıfatlar arasından seçildiği ve sözcüklerin ilgili literatür ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Acarlar, F. (2002). Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: Betimleyici yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 121-127.
 • Acarlar, F. & Dönmez, N. B. (1992). 30-47 aylar (2.5-4 yaş) arasındaki Türk çocuklarının dil yapılarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 63-203.
 • Akçakaya, H. (2015). Erken yaşta koklear implant uygulanan çocuklarda sözel çalışma belleği ve dil ilişkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aksan, D. (2009). Her Yönüyle Dil. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Alpöge, G. (1991). Çocuk ve Dil Türkçe’de Sıfatların Kullanımı ve Çocuğun Gelişimi Açısından İncelenmesi. İstanbul: YKY.
 • Alpüran Kocabıyık, N. (2015). IQ’nun/zekanın 5-6 yaş çocuklarında alıcı dil ve ifade edici dil becerilerine etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aral, N. & Bütün Ayhan, A. (2005). Anaokuluna Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocukların Kavram Gelişiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Ateş, D. (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi uygulamaları ve bu konudaki öğretmen yönetici ve ebeveyn görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bacık Tırank, Ş. (2015). Dudak damak yarıklı çocukların (2-78 ay) gelişim sesletim ses ve dil açısından değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Banguoğlu, T. (2011). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK.
 • Bayam, A. (2017). 2-6 yaş arasındaki otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara uygulanan oyun seansının sosyal beceri ve dil gelişiminde yol açtığı değişimin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Çalışmaları (Diğer), Türkçe Eğitimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Z. Fulya Temel Bu kişi benim

F. Elif Kılınç Bu kişi benim

Gülüzar Şule Tepetaş Cengiz

K. Büşra Kaynak Ekici

Hatice Merve İmir

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Temel, Z. F., Kılınç, F. E., Tepetaş Cengiz, G. Ş., Kaynak Ekici, K. B., vd. (2018). Okul Öncesi Dönemde Yaygın Olarak Kullanılan Dil Gelişim Testlerinin Semantik Açıdan İncelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 6(1), 566-590.