Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 148 - 157, 09.08.2019

Öz

Örgüt yönetimi ve örgütsel değişimlerde liderlerin önemli rolleri bulunmaktadır. Her alanda yaşanan hızlı değişim ve gelişimlerde liderlerin kritik kararlar almaları örgütlerin güç ve dengelerini önemli düzeylerde etkileyerek onlarda yeni oluşum ve değerlendirmeler yaşanmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda örgütsel değişimlerde ve örgüt yönetiminde karizmatik liderlik rolünün etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda karizmatik liderlerin siyaset, spor gibi alanlarda olumlu anlamda etkili olduğu sunucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında örgüt yönetimi ve örgütsel değişim süreçlerinde karizmatik liderlerin birtakım olumsuz etkilerinin olabileceği sonucuna da varılmıştır. Bu çalışmanın örgüt yönetimi ve değişiminde karizmatik liderlerin değerlendirilmesinde farklı bir paradigma kazandıracağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akpınar, S. ve Bay, M. (2016). Örgütsel değişim yönetimi ve bir uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt. 8, s.16.
 • Ayan, A. (2016). Liderlik üzerine güncel yazılar içinde. Ünsar, A. S. (Ed.). İstanbul: Paradigma Yayınları. s. 157.
 • Baltaş, A. (2016). Türk kültüründe yönetmek (9.Baskı). İstanbul: Remzi kitabevi.
 • Barutçu, İ. (2014). Karizmatik liderlik. Erişim: https://ismetbarutcugil.com/2015/03/06/karizmatik-liderlik/, 12 Ocak 2019.
 • Budak, G. ve Budak, g. (2010). İşletme yönetimi. İzmir: Barış yayınları.
 • Can, H. , Aşan, Ö. ve Aydın, E. M. (2006). Örgütsel davranış. İstanbul: Arıkan Basım yayın.
 • Charan, R. (2009). Zor zamanlarda liderlik. İstanbul: Optimist yayınları.
 • Ciampa, D. (2016). When charismatic leadership goes too far. HBR. Erişim: https://hbr.org/2016/11/when-charismatic-leadership-goes-too-far, 20 Aralık 2018.
 • Evje, B. (2012). 3 dangers of charismatic leadership. Erişim: https://www.inc.com/brian-evje/three-dangers-of-charismatic-leadership.html, 15 Kasım 2018.
 • Edizler, G. (2010). Karizmatik liderlikte duygusal zeka boyutuyla cinsiyet faktörüne ilişkin literatürsel bir çalışma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. Cilt 6, Sayı, 2.
 • Fogarty, S. (2015). Dark side of charismatic leadership. Erişim: http://webjournals.ac.edu.au/ journals/aps/issue-13/02-dark-side-charismatic-leadership, 5 Şubat 2019.
 • Fragouli, E. (2018). The dark-side of Charisma and charismatic leadership. The Business and Management Review, Volue 9, number, 4.
 • Friedrich, C.J. (1961). The Journal of Politics. (Çev. Ed. Kıratlı, M). Vol. 23. Number,1. February, 1961.
 • George, B. ve Sims, P. (2011). Özgün liderliğimiz keşfetmek. HBR. 10 must reads liderlik. Harvard Business Review’den en etkili Liderlik Fikirleri. S, 215. İstanbul: Optimist Yayın Grubu.
 • Güney, S. (2011). Örgütsel davranış. İstanbul: Nobel yayın.
 • Kan, M. (2017). Vizyon ve misyon. İstanbul: Maviçatı Yayın.
 • Karabal, C. (2016). Değişim yönetimi. İstanbul: Artikel yayıncılık.
 • Kılınç, T. (1996). Liderlik üzerine bir analiz. Hastane Dergisi. Yıl. 3. s. 15.
 • Koçel, T. (2015). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta basım yayın. 16. Baskı.
 • Mirze, S. K. ve Ülgen, H. (2013). İşletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: Beta yayınları, 7. Baskı.
 • Özer, M. A. (2008). Yönetim ve yöneticiler. İstanbul: Nobel yayın.
 • Pagonis, W. G. (2003). Çığır açıcı liderlik: Ateş hattında liderlik. Çev. Kardam, A. İstanbul: BZD yayın. Harvard Business Review.
 • Pearce, J. , Robinson, R. (2015). Stratejik yönetim. Çev. Ed. (Barca, M). İstanbul: Nobel Yayın.
 • Riggio E. R. (2012). What is charisma and charismatic leadership. Erişim: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/cutting-edge-leadership/201210/what-is-charisma-and-charismatic-leadership, 2 Şubat 2019.
 • Robbins, P. S. , Decenzo, A. N. ve Coulter, M. (2013). Yönetimin esasları. Çev. Ed. (Öğüt, A). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Robbins, S. ve Judge, T. (2015). Örgütsel Davranış. Çev. Ed. (Erdem, İ). Nobel Yayıncılık, 14. Basımdan çeviri.
 • Sabuncuoğlu ve Tüz (2008). Örgütsel psikoloji. Bursa: ALFA Aktüel basım.
 • Serinkan, C. , Çalışkan, E. N. ve Bakan, İ. (2008). Liderlik ve motivasyon. Ankara: Nobel Yayın
 • Şimşek, Ş. , Çelik, A. ve Akgemci, T. (2014). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Eğitim Kitabevi. Konya.
 • Tabak, A. (2005). Lider ve takipçileri. Ankara: Asil yayın.
 • Toduk, Y. (2014). 2023 lideri dijital çağın liderlik sırları. İstanbul: Doğan Egmont yayıncılık ve yapımcılık.
 • Yıldız, M. L. (2013). Liderlik çalışmaları. İstanbul: Beta basım yayım
 • Yukl, G. (2018). Örgütlerde liderlik. Çev. Ed. (Çetin, Ş. , Baltacı, R). Nobel yayıncılık. 8. Basımdan çeviri.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayla AVCI> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1871-4090
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 9 Ağustos 2019
Başvuru Tarihi 22 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { ijls543500, journal = {Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama}, eissn = {2651-2696}, address = {ijleadership@gmail.com}, publisher = {Şefika Şule ERÇETİN}, year = {2019}, volume = {2}, number = {2}, pages = {148 - 157}, title = {ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Avcı, Ayla} }
APA Avcı, A. (2019). ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ . Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama , 2 (2) , 148-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/47860/543500
MLA Avcı, A. "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ" . Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 2 (2019 ): 148-157 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/47860/543500>
Chicago Avcı, A. "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 2 (2019 ): 148-157
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AU - AylaAvcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 157 VL - 2 IS - 2 SN - -2651-2696 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ %A Ayla Avcı %T ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ %D 2019 %J Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama %P -2651-2696 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Avcı, Ayla . "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 2 / 2 (Ağustos 2019): 148-157 .
AMA Avcı A. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. IJLS. 2019; 2(2): 148-157.
Vancouver Avcı A. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama. 2019; 2(2): 148-157.
IEEE A. Avcı , "ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARİZMATİK LİDERLİK VE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ", Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, c. 2, sayı. 2, ss. 148-157, Ağu. 2019