Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

DÖNÜŞÜMSEL VE İŞLEMSEL LİDERLİK

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 19 - 34, 19.07.2020

Öz

Liderlik, takipçilerin kurumsal hedeflere yönelik tutum ve davranışlarını etkileyen önemli bir faktördür. Liderler,
kurumların vizyonunu belirler ve takipçileriyle ilişkiler kurarak performanslarını ve motivasyonlarını
arttırmalarını destekler. Liderlik, kurumsal başarı için temel anahtardır. Alanyazında birçok liderlik çeşidi
bulunmaktadır. Dönüşümsel liderlik, takipçilerin performanslarını beklentilerinin ötesine taşımak ve olağanüstü
sonuçlar almak için motive eder. Yüksek düzeyde koordinasyon ve işbirliği gerektirir. Diğer taraftan işlemsel
liderlik, ödül-ceza yaklaşımına, süreç ve kontrollere odaklanır. Katı bir yönetim yapısı gerektirir. Dolayısıyla
işlemsel liderlik işlerin nasıl yapıldığıyla ilgilenirken, dönüşümsel liderlik işlerin yapılması için çalışanların nasıl
motive edileceğiyle ilgilenir. Bu çalışma, işlemsel ve dönüşümsel liderlik kavramlarıyla ilgili geniş bir kavramsal
çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca çalışmada diğer liderlik türlerinden de bahsedilmiştir . Böylece
aralarındaki fark ve benzerlikler ve hangi durumlarda kullanıldıkları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Arnold, K., Turner, N., Barling, J., Kelloway, E. ve McKee, M. (2007). Transformational Leadership and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Meaningful Work, Journal of Occupational Health Psychology, Vol:12 (39), 193–203.
 • Akeel, A. ve Indra , D. (2013). The Role of Transformation Leadership Style in Motivating Public Sector Employees in Libya, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol: 7(2), 99-108.
 • Amin, B., Hakimah , Y., Madjir , S. ve Noviantoro , D. (2019). The Role of Transformation Leadership in Enhancing Corporate Sustainability Capabilities and Sustainable Supply Chain Management, Polish Journal of Management Studies, 20, 83-92.
 • Arnold, K. (2017). Transformational Leadership and Employee Psychological Well-Being: A Review and Directions for Future Research, Journal of Occupational Health Psychology, Vol: 22 (3), 381–393.
 • Bass, B., Avolio, B., Jung, D. ve Berson, Y. (2003). Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership, Journal of Applied Psychology, Vol. 88(2), 207–218.
 • Bedell-Avers, K., Hunter, S., Angie, A., Eubanks, D. ve Mumforf, M. (2009). Charismatic, Ideological, and Pragmatic Leaders: An Examination of Leader–Leader Interactions, The Leadership Quarterly, 20, (2009), 299–315.
 • Bottomley , K., Burgess , S. ve Fox III , M. (2014). Are the Behaviors of Transformational Leaders Impacting Organizations? A Study of Transformational Leadership, International Management Review, Vol: 10(1), 5-9.
 • Buble, M., Juras, A. ve Matic, I. (2014). The Relationship Between Managers' Leadership Styles and Motivation, Management: Journal of Contemporary Management Issues, 19(1), 161-193.
 • Crossan, M., Vera, D. ve Nanjad, L. (2009). Transcendent Leadership: Strategic Leadership in Dynamic Environments, The Leadership Quarterly, 19 , 569–581.
 • Den Hartog, D., Van Muijen , J. ve Koopman, P. (1997). Transactional Versus Transformational Leadership: An Analysis of the MLQ, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70, 19-34.
 • Deveshwar, A. ve Aneja, I. (2014). A Study of Transnational and Transformation Leadership Styles and Factors Affect The Leadership Style, International Journal of Business, Economics and Management, Vol. 1(8) , 176-185.
 • Dulewicz, V. ve Higgs, M. (2005). Assessing Leadership Styles and Organisational Context, Journal of Managerial Psychology, Vol. 20 (2), 105-123.
 • Gandolfi , F. ve Stone, S. (2018). Leadership, Leadership Styles, and Servant Leadership, Journal of Management Research, Vol. 18(4), 261-269.
 • Geijse, F., Sleegers, P., Leithwood, K. ve Jantzi, D. (2003). Transformational Leadership Effects on Teachers’ Commitment and Effort Toward School Reform, Journal of Educational Administration, Vol. 41(3), 228-256.
 • Grimm, J. (2010). Effective Leadership: Making The Difference, Journal of Emergency Nursing, 36(1), 74-77.
 • Harper , S. (2012). The Leader Coach: A Model of Multi-Style Leadership, Journal of Practical Consulting, 4(1), 22-31.
 • https://coachcampus.com/coach-portfolios/research-papers/research-paper-coaching-leadership-style/ (2019). Coaching Leadership Style, Bar Schwartz, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/leadership-ideas/leadership-styles/main (2020). Styles of Leadership, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://online.norwich.edu/academic-programs/resources/10-different-types-leadership-styles (2016). 10 Different Types of Leadership Styles, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://online.stu.edu/articles/education/what-is-charismatic-leadership.aspx (2018). What is Charismatic Leadership? Leading Through Personal Conviction, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://online.stu.edu/articles/education/democratic-participative-leadership.aspx (2018). What is Democratic/Participative Leadership? How Collaboration Can Boost Morale, Erişim Tarihi : 14.04.2020
 • https://tec.com.au/resource/9-common-leadership-styles-which-type-of-leader-are-you/ (2019). 9 Common Leadership Styles: Which Type Of Leader Are You?, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.apsc.gov.au/authentic-leadership (2018). Authentic leadership, Erişim Tarihi: 14.04.2020.
 • https://www.business2community.com/leadership/8-most-common-leadership-styles-which-one-are-you-02136922 (2018). 8 Most Common Leadership Styles-Which One Are You?, Rose Leadem, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.businessnewsdaily.com/5537-how-to-be-ethical-leader.html (2019). How to Be an Ethical Leader: 4 Tips for Success, Kiely Kuligowski, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.floridatechonline.com/blog/psychology/the-difference-between-transactional-and-transformational-leadership/ (2020). The Difference Between Transactional and Transformational Leadership, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.leadershipahoy.com/autocratic-leadership-what-is-it-pros-cons-examples/ (2020). Autocratic Leadership – What is it? Pros/Cons? Examples?, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.leadershipahoy.com/bureaucratic-leadership-what-is-it-pros-cons-examples/ (2020). Bureaucratic Leadership – What is it? Pros/Cons? Examples?, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.managementstudyhq.com/types-of-leadership.html (2020). What is Leadership?, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.michiganstateuniversityonline.com/resources/leadership/qualities-of-a-visionary-leader/ (2020). What are the Qualities of a Visionary Leader?, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.northeastern.edu/graduate/blog/leadership-styles/ (2019). Leadership Styles: The Most Common & How to Find Your Own, Leslie Doyle, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.ntaskmanager.com/blog/7-leadership-styles-examples-that-you-need-to-know/ (2019). 12 Leadership Styles Examples That You Need to Know, Fred Wilson, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.thebalancesmb.com/how-to-develop-situational-leadership-skills-4588341 (2019). How to Develop Situational Leadership Skills, Leslie Truex, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • https://www.thesuccessfactory.co.uk/blog/participative-leadership-in-the-workplace (2017). How Participative Leadership Brings The Workplace Together, Graham Wilson, Erişim Tarihi: 14.04.2020
 • Ilsever, J. ve Ilsever, O. (2016). Does Transformation Leadership Promote Innovation Practices in E-Commerce, Business Studies Journal, 8(2), 30-35.
 • Jogulu, U. ve Wood, G. (2008). A Cross-Cultural Study Into Peer Evaluations of Women's Leadership, Leadership and Organization Development Journal, Vol:29 (7), 600-616.
 • Judge, T. ve Piccolo, R. (2004). Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative Validity, Journal of Applied Psychology, Vol. 89 (5), 755–768.
 • Keskes, I., Sallan, J., Simo, P. ve Vicenc Fernandez. (2018). Transformational Leadership and 0rganizational Commitment: Mediating Role of Leader-Member Exchange, Journal of Management Development, Vol: 37(3) , 271-284.
 • MacKenzie, S., Podsakoff, P. ve Rich, G. (2001). Transformational and Transactional Leadership and Salesperson Performance, Journal of the Academy of Marketing Science, Volume: 29 (2), 115-134.
 • Mansor, Z., Mun, C., Farhana, B., Nasuha, W. ve Tarmizi , W. (2017). Influence of Transformation Leadership Style on Employee Engagement among Generation Y, International Journal of Economics and Management Engineering, 11(1), 161-165.
 • Ng, L. ve Rivera, J. (2018). Exploring Transformational Leadership and Fellowship in a Cultural Context: The Case of the Philippines, Asia-Pacific Social Science Review, 17(3), 136-141.
 • Odumeru, J. ve Ogbonna, I. (2013). Transformational vs. Transactional Leadership Theories: Evidence in Literature, International Review of Management and Business Research, Vol: 2 (2), 355-361.
 • Piccolo, R. ve Colquitt , J. (2006). Transformational Leadership and Job Behaviors: The Mediating Role of Core Job Characteristics, Academy of Management Journal, 49(2), 327-340.
 • Pillai, R., Schriesheim, C. ve Williams, E. (1999). Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two-Sample Study, Journal of Management, Vol: 25 (6) , 897–933.
 • Rafferty, A. ve Griffin, M. (2004). Dimensions of Transformational Leadership: Conceptual and Empirical Extensions, The Leadership Quarterly, 15, 329 – 354.
 • Saeed, T., Almas, S., Haq, M.-U. ve Niazi, G. (2014). Leadership Styles: Relationship with Conflict Management Styles, International Journal of Conflict Management, Vol. 25 (3), 214-225.
 • Samad, S. (2012). The Influence of Innovation and Transformational Leadership on Organizational Performance, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 57, 486 – 493.
 • Sethuraman, K. ve Suresh, J. (2014). Effective Leadership Styles, International Business Research, Vol: 7 (9), 165-172.
 • Sivanathan, N. ve Fekken, G. (2002). Emotional Intelligence, Moral Reasoning and Transformational Leadership, Leadership & Organization Development Journal, 23 (4), 198-204.
 • Skogstad, A., Einarsen, S., Torsheim, T., Aasland, M. ve Hetland, H. (2007). The Destructiveness of Laissez-Faire Leadership Behavior, Journal of Occupational Health Psychology, Vol: 12(1), 80–92.
 • Stone, A., Russell, R. ve Patterson, K. (2004). Transformational Versus Servant Leadership: A Difference in Leader Focus, The Leadership & Organization Development Journal, Vol: 25(4), 349-361.
 • Turner, N. ve Barling, J. (2002). Transformational Leadership and Moral Reasoning, Journal of Applied Psychology, Vol: 87 (2) , 304–311.
 • Yahaya, R. ve Ebrahim, F. (2016). Leadership Styles and Organizational Commitment: Literature Review, Journal of Management Development, Vol: 35(2), 190-216.
 • Yang, C.-W. (2008). The Relationships Among Leadership Styles Entrepreneurial Orientation, and Business Performance, Managing Global Transitions, 6(3), 257–275.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin GEDİK 0000-0002-1166-3227

Yayımlanma Tarihi 19 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 28 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA GEDİK, Y. (2020). DÖNÜŞÜMSEL VE İŞLEMSEL LİDERLİK. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 3(2), 19-34.