Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Cahit Arf ve Eğitime Bakış Açısı: Vizyoner Lider Örneği

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: Özel Sayı 2, 102 - 108, 28.12.2020

Öz

Cahit Arf bilim insanlığını yaşam biçimi haline getirmiş, dünyaca bilinen bir eğitimci ve matematikçidir. Arf, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkmış ve kendi ismiyle anılan “Arf Sabiti“, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” terimlerini bulmuş, bilim ve matematik dünyasına değerli katkılarda bulunmuş bir isimdir. Türk matematikçilerine esin kaynağı olan, aldığı kararlar ve verdiği fikirler ile eğitimcilerin ufuklarını genişleten Arf, çalışmaların farklı bakış açılarıyla nasıl gerçekleştirilebileceğinin en büyük örneği olmuştur. Cahit Arf özgür düşüncenin savunucusu ve yeni fikirleri ile etrafındaki insanları etkileme kabiliyetine sahip bir lider olagelmiştir. Bu özelliği ile Arf, vizyoner liderlere çok önemli bir örnektir. Vizyoner liderler uzun vadede örgütsel ve düşünsel değişmeyi başlatabilen; başkalarında öngörü oluşturabilen liderlerdir. Örgütlerde ani değişiklikler meydana geldiğinde vizyoner liderler devreye girerek hızlı değişen gelişmelere ayak uydurabilecek vizyonlarıyla örgütleri körelmekten korumaktadırlar.

Kaynakça

 • Acar, E. (2012). Leadership in teaching and management in classroom settings (Ed. Şule Şefika Erçetin) Discussions about leadership: In different fields, 14-26. Springer.
 • Alpay, Ş. (1998). Cahit Hoca için. ODTÜ Matematik Bölümü. Tübitak Yayınları.
 • Akyıldız, E. (1998). Ord. Prof. Dr. Cahit Arf üzerine anılarım. Tübitak Yayınları.
 • Arf, C. (1976). Özgürlüğün temeli, Özgün İnsan Dergisi.
 • Bilhan, M. (1998). Cahit Arf'ın çalışmalarının kısa bir tanıtımı. Tübitak Yayınları.
 • Dilts, R. (1996). Visionary leadership skills. Meta Publications (s. 2).
 • Erçetin, Ş. (2000). Lider sarmalında vizyon (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erçetin, Ş. (2001). İlköğretim okulu yöneticilerinin 21. yüzyıl için kişisel vizyonları. Eğitim ve Bilim, Vol.26, pp.37-43.
 • Erim, R. (1998). Cahit Arf’tan anılar, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 363, Özel Eki.
 • Ersan, E . (2020). Vizyoner liderlik özellikleriyle Mustafa Necati Bey. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, Liderlik Yaklaşımları Bağlamında İz Bırakan Eğitimcileri Anlamak, 58-64.
 • Ersoy, U. (1998). Cahit Hoca, Bilim ve Teknik Dergisi, (s. 14).
 • Güçlü, N. (2016). Eğitim yönetiminde liderlik teori, araştırma ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi, (s. 98).
 • Güzelcik, E. (1999). Küreselleşme ve işletmelerde değişen kurum imajı, Sistem Yayıncılık, 1.Baskı, İstanbul.
 • Heintel, P. (1995). Vizyon ve öz yapılanma, vizyon yönetimi (Çev. Veli Karagöz). İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • İnönü, E. (1998). Cahit Arf’tan anılar, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 363, Özel Eki.
 • Kılıç, M. (2010). Stratejik yönetim sürecinde değerler, vizyon ve misyon kavramları arasındaki ilişki. Sosyoekonomi , 13 (13).
 • Koçak, G. (2005). Anlamak tutkunu bir Matematikçi: Cahit Arf. Book Review. TÜBA Yayınları, Ankara.
 • Nesin, A. (2005). Anlamak tutkunu bir Matematikçi Cahit Arf, Matematik Dünyası. TÜBA Yayınları Ankara.
 • Quıgley, J.V. (1998). Vizyonun oluşturulması, geliştirilmesi ve korunması (Çev. Berat Çelik). Yeni Çizgi Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Öztekin, A. (1996). Yönetim ve liderlik. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara.
 • Sertöz, A. (2005). Cahit Arf’lı anılar. Baraka Dergisi, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Yayın Organı.
 • Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R. B., and Smith, B. J. (1994). The fifth discipline fieldbook: Strategies and tools for building a learning organization. New York, NY: Doubleday.
 • Starratt, R.J. (1995). Leaders with vision. Corwin Press Inc.
 • Stogdill, R. M. (1950). Leadership, membership and organization. Psychological Bulletin, 47(1), 1–14.
 • Terzioğlu, T. & Yılmaz, A. (2005). Anlamak tutkunu bir matematikçi Cahit Arf. TÜBA Yayınları, Ankara.
 • Tozar, Z. (2008). Adını matematiğe vermiş bir bilimcimiz: Cahit Arf. Bilim ve Teknik, Şubat 2008.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ceren TOPAL

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 11 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: Özel Sayı 2

Kaynak Göster

APA TOPAL, C. (2020). Cahit Arf ve Eğitime Bakış Açısı: Vizyoner Lider Örneği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 3(Özel Sayı 2), 102-108.