Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt: 16 Sayı: 1, 171 - 185, 10.03.2020
https://doi.org/10.17130/ijmeb.700862

Öz

Kaynakça

 • S.A., & Monfared, R.P. (2016). Blockchain ready manufacturing supply chain using the distributed ledger. Int. J. Renew. Energy Technol., 5(9), 1–10.
 • Ahram, T., Sargolzaei, A., Sargolzaei, S., Daniels, J., & Amaba, B. (2017, Haziran). Blockchain technology innovations. IEEE Technology & Engineering Management Conference, 137-141.
 • Apte, S., & Petrovsky, N. (2016). Will blockchain technology revolutionize excipient supply chain management? J. Excipients Food Chem, 7(3), 76-78.
 • Avunduk, H., & Aşan, H. (2018). Blok zinciri (blockchain) teknolojisi ve işletme uygulamaları: Genel bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 369-384.
 • Barnard, B. (2017). Maersk, IBM digitalize global container supply chain. Erişim Tarihi: 08.05.2019, https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/maersk-line/maersk-ibm-digitalize-globalcontainer- supply-chain_20170306.html
 • Bedell, D. (2016). Landmark trade deal uses blockchain technology (Global Finance). Erişim tarihi: 08.05.2019, https://www.gfmag.com/magazine/october-2016/landmark-trade-deal-usesblockchain- technology
 • Burnson, P., (2017). Blockchain coming of age. Supply Chain Manag. Rev, 21(3), 10–11. Chen, S., Shi, R., Ren, Z., Yan, J., Shi, Y., & Zhang, J. (2017, Kasım). A blockchain-based supply chain quality management framework. 14th International Conference on e-Business Engineering, 172- 176.
 • Evans, D. S. (2014). Economic aspects of bitcoin and other decentralized public-ledger currency platforms. University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper, 685, 1-27.
 • Gupta, M. (2017). Blockchain for dummies. IBM limited edition, Haboken: John Wiley & Sons.
 • Hofmann, E., Strewe, U. M., & Bosia, N. (2018). Supply chain finance and blockchain technology: The case of reverse securitisation, Cham: Springer.
 • IBM. (2017). Maersk and IBM unveil first industry-wide cross-border supply chain solution on blockchain. Erişim Tarihi: 10.05.2019, https://www-03.ibm.com/press/us/en/ pressrelease/51712.wss
 • Kardaş, G., & Dikenelli, O. (2006, Haziran). Çok-etmenli yazılım sistemleri için yürütülen modelleme dili çalışmaları ve bunların anlamsal web desteği perspektifinde değerlendirilmesi. 15. Türk Yapay Zekâ ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu, 199-206.
 • Kharif, O. (2016). Wal-Mart tackles food safety with trial of blockchain. Erişim Tarihi: 10.05.2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-18/wal-mart-tackles-food-safety-with-testof- blockchain-technology
 • Kırbaş, İ. (2018). Blokzinciri teknolojisi ve yakın gelecekteki uygulama alanları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 75-82.
 • Kim, H. M., & Laskowski, M. (2018). Toward an ontology-driven blockchain design for supply-chain provenance. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 25(1), 18-27.
 • Kshetri, N. (2018). Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives. International Journal of Information Management, 39, 80-89.
 • Kumar, M. V., & Iyengar, N. C. S. (2017). A framework for Blockchain technology in rice supply chain management. Advanced Science and Technology Letters, 146, 125-130.
 • Loop, P. (2017). Blockchain: The next evolution of supply chains, Erişim tarihi: 08.05.2019, http://www. industryweek.com/supply-chain/blockchain-nextevolution-supply-chains
 • Meng, W., Tischhauser, E. W., Wang, Q., Wang, Y., & Han, J. (2018). When intrusion detection meets blockchain technology: A review. Ieee Access, 6, 10179-10188.
 • MH&L. (2016). Ocean carrier deploys blockchain technology. Erişim Tarihi: 08.05.2019, http://www. mhlnews.com/transportation-distribution/ocean-carrier-deploys-blockchaintechnology
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Erişim Tarihi: 21.05.2019 https:// bitcoin.org/bitcoin.pdf.
 • Nakasumi, M. (2017, Temmuz). Information sharing for supply chain management based on block chain technology. 19th Conference on Business Informatics, Vol. 1, Tokyo/Japonya, 140-149.
 • Niranjanamurthy, M., Nithya, B. N., & Jagannatha, S. (2018). Analysis of blockchain technology: Pros, cons and SWOT. Cluster Computing, 1-15.
 • Sadouskaya, K. (2017). Adoption of Blockchain technology in supply chain and logistics (Bachelor’s Thesis Business Logistics). Kymenlaakso University of Applied Sciences.
 • Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a new economy. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc.
 • Tian, F. (2018). An information system for food safety monitoring in supply chains based on HACCP, blockchain and internet of things (Doctoral Thesis). WU Vienna University of Economics and Business.
 • Tieman, M., & Darun, M. R. (2017). Leveraging blockchain technology for halal supply chains. Islam and Civilisational Renewal (ICR), 8(4), 547-550.
 • Usta, A., Doğantekin, S. (2017). Blockchain 101. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 • Ünlü, E. Z. (2018). Blockchain’s impact on solving supply chain management challanges (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vara, R., Prieto, J., De la Prieta, F., & Corchado, J. (2018). How blockchain improves the supply chain: Case study alimentary supply chain. Procedia Computer Science, 134, 393-398.
 • Wüst, K., & Gervais, A. (2018, Haziran). Do you need a Blockchain? Crypto Valley Conference on Blockchain Technology, Zug / İsviçre, 45-54.

TEDARİK ZİNCİRİNDE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN UYGULANMASININ MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2020, Cilt: 16 Sayı: 1, 171 - 185, 10.03.2020
https://doi.org/10.17130/ijmeb.700862

Öz

Teknolojideki hızlı gelişmeler tedarik zincirinin daha verimli bir yapıya kavuşması ile
ilgili beklentileri artırmıştır. Blok zinciri teknolojisinin tedarik zincirine uygulanmasıyla bu
beklentilere cevap verileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, tedarik zincirinde blok
zinciri teknolojisinin uygulanmasıyla, tedarik zincirinde ne gibi kazanımlar elde edileceği
ve bunun maliyetlere etkisinin ne yönde olacağının ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda,
blok zinciri teknolojisinin, tedarik zincirinde uygulanmasının maliyetlere etkisi konusu ilgili
literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda, blok zinciri teknolojisinin
tedarik zincirine az maliyetli ve verimli bir yapı kazandıracağı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • S.A., & Monfared, R.P. (2016). Blockchain ready manufacturing supply chain using the distributed ledger. Int. J. Renew. Energy Technol., 5(9), 1–10.
 • Ahram, T., Sargolzaei, A., Sargolzaei, S., Daniels, J., & Amaba, B. (2017, Haziran). Blockchain technology innovations. IEEE Technology & Engineering Management Conference, 137-141.
 • Apte, S., & Petrovsky, N. (2016). Will blockchain technology revolutionize excipient supply chain management? J. Excipients Food Chem, 7(3), 76-78.
 • Avunduk, H., & Aşan, H. (2018). Blok zinciri (blockchain) teknolojisi ve işletme uygulamaları: Genel bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 369-384.
 • Barnard, B. (2017). Maersk, IBM digitalize global container supply chain. Erişim Tarihi: 08.05.2019, https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/maersk-line/maersk-ibm-digitalize-globalcontainer- supply-chain_20170306.html
 • Bedell, D. (2016). Landmark trade deal uses blockchain technology (Global Finance). Erişim tarihi: 08.05.2019, https://www.gfmag.com/magazine/october-2016/landmark-trade-deal-usesblockchain- technology
 • Burnson, P., (2017). Blockchain coming of age. Supply Chain Manag. Rev, 21(3), 10–11. Chen, S., Shi, R., Ren, Z., Yan, J., Shi, Y., & Zhang, J. (2017, Kasım). A blockchain-based supply chain quality management framework. 14th International Conference on e-Business Engineering, 172- 176.
 • Evans, D. S. (2014). Economic aspects of bitcoin and other decentralized public-ledger currency platforms. University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper, 685, 1-27.
 • Gupta, M. (2017). Blockchain for dummies. IBM limited edition, Haboken: John Wiley & Sons.
 • Hofmann, E., Strewe, U. M., & Bosia, N. (2018). Supply chain finance and blockchain technology: The case of reverse securitisation, Cham: Springer.
 • IBM. (2017). Maersk and IBM unveil first industry-wide cross-border supply chain solution on blockchain. Erişim Tarihi: 10.05.2019, https://www-03.ibm.com/press/us/en/ pressrelease/51712.wss
 • Kardaş, G., & Dikenelli, O. (2006, Haziran). Çok-etmenli yazılım sistemleri için yürütülen modelleme dili çalışmaları ve bunların anlamsal web desteği perspektifinde değerlendirilmesi. 15. Türk Yapay Zekâ ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu, 199-206.
 • Kharif, O. (2016). Wal-Mart tackles food safety with trial of blockchain. Erişim Tarihi: 10.05.2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-18/wal-mart-tackles-food-safety-with-testof- blockchain-technology
 • Kırbaş, İ. (2018). Blokzinciri teknolojisi ve yakın gelecekteki uygulama alanları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 75-82.
 • Kim, H. M., & Laskowski, M. (2018). Toward an ontology-driven blockchain design for supply-chain provenance. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 25(1), 18-27.
 • Kshetri, N. (2018). Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives. International Journal of Information Management, 39, 80-89.
 • Kumar, M. V., & Iyengar, N. C. S. (2017). A framework for Blockchain technology in rice supply chain management. Advanced Science and Technology Letters, 146, 125-130.
 • Loop, P. (2017). Blockchain: The next evolution of supply chains, Erişim tarihi: 08.05.2019, http://www. industryweek.com/supply-chain/blockchain-nextevolution-supply-chains
 • Meng, W., Tischhauser, E. W., Wang, Q., Wang, Y., & Han, J. (2018). When intrusion detection meets blockchain technology: A review. Ieee Access, 6, 10179-10188.
 • MH&L. (2016). Ocean carrier deploys blockchain technology. Erişim Tarihi: 08.05.2019, http://www. mhlnews.com/transportation-distribution/ocean-carrier-deploys-blockchaintechnology
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Erişim Tarihi: 21.05.2019 https:// bitcoin.org/bitcoin.pdf.
 • Nakasumi, M. (2017, Temmuz). Information sharing for supply chain management based on block chain technology. 19th Conference on Business Informatics, Vol. 1, Tokyo/Japonya, 140-149.
 • Niranjanamurthy, M., Nithya, B. N., & Jagannatha, S. (2018). Analysis of blockchain technology: Pros, cons and SWOT. Cluster Computing, 1-15.
 • Sadouskaya, K. (2017). Adoption of Blockchain technology in supply chain and logistics (Bachelor’s Thesis Business Logistics). Kymenlaakso University of Applied Sciences.
 • Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a new economy. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc.
 • Tian, F. (2018). An information system for food safety monitoring in supply chains based on HACCP, blockchain and internet of things (Doctoral Thesis). WU Vienna University of Economics and Business.
 • Tieman, M., & Darun, M. R. (2017). Leveraging blockchain technology for halal supply chains. Islam and Civilisational Renewal (ICR), 8(4), 547-550.
 • Usta, A., Doğantekin, S. (2017). Blockchain 101. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 • Ünlü, E. Z. (2018). Blockchain’s impact on solving supply chain management challanges (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vara, R., Prieto, J., De la Prieta, F., & Corchado, J. (2018). How blockchain improves the supply chain: Case study alimentary supply chain. Procedia Computer Science, 134, 393-398.
 • Wüst, K., & Gervais, A. (2018, Haziran). Do you need a Blockchain? Crypto Valley Conference on Blockchain Technology, Zug / İsviçre, 45-54.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülay İRAK Bu kişi benim
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0756-7937
Türkiye


Yunus Emre TOPCU
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4324-1376
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 10 Mart 2020
Gönderilme Tarihi 12 Haziran 2019
Kabul Tarihi 1 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA İrak, G. & Topcu, Y. E. (2020). TEDARİK ZİNCİRİNDE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN UYGULANMASININ MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 16 (1) , 171-185 . DOI: 10.17130/ijmeb.700862