Amaç ve Kapsam

ULUSLARARASI LİDERLİK EĞİTİMİ DERGİSİ  (ULED)

(INTERNATIONAL JOURNAL OF LEADERSHIP TRAINING (IJOLT)

 Türkiye ve Dünya'da  eğitim ve eğitim liderliği alanına bilimsel ve akademik katkıda bulunmayı amaçlar.  Türkiye ve Dünyada  eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makalelerin, deneme/derleme  ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. 

Yılda iki defa yayımlanması planlanmıştır. Makaleler Türkçe, Almanca, Fransızca ve  İngilizce olarak verilebilir. Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık