Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir  yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması  gerekmektedir. Hakemler  tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade  edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde ULUSLARARASI LİDERLİK EĞİTİMİ DERGİSİ bütün yayım haklarına sahiptir.

ULUSLARARASI LİDERLİK EĞİTİMİ DERGİSİ (ULED) 

YAYIM VE YAZIM  ESASLARI YÖNERGESİ

 ULUSLARARASI LİDERLİK EĞİTİMİ DERGİSİ Türkiye ve Dünyada  eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makalelerin, deneme/derleme  ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Senede iki defa yayımlanması planlanmıştır. Makaleler Türkçe, Almanca, Fransızca ve  İngilizce olarak verilebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir  yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması  gerekmektedir.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren  derigiye gönderilen tüm aday makalelerin benzerlik oranı yüzde on beşten fazla olmamalıdır.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren derigiye gönderilen tüm aday makalelerin etik kurul onayı alınmış olmalıdır. 

Hakemler  tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade  edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde ULUSLARARASI LİDERLİK EĞİTİMİ DERGİSİ bütün yayım haklarına sahiptir.

Yazım  Esasları:

·         Makaleler yalnızca elektronik olarak slmngks@gmail.com adresine gönderilmelidir. Makale şablonu için tıklayınız

·         ULUSLARARASI LİDERLİK EĞİTİMİ DERGİSİ gönderilen makaleler önce amaç, konu, içerik, genel yayım ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden Yayın Kurulunca incelenir. Uygun bulunmayan makaleler değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir.

·         Yayımlanmasının olanaklı olduğuna karar verilen makaleler, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, Hakem Kurulunun konu alanıyla ilgili en az üç üyesinin görüşüne sunulur. Bir makalenin dergide yer alabilmesi için  Hakem kurulunun konu alanı ile ilgili en az iki üyesi tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekmektedir.

·         Dergide yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve inceleme kurulu tarafından onaylanan makaleler yayımlanır.

1       Yazım Kuralları

Makaleler, ISO B5 (özel boyut: 17,6x25,01 mm) sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun halinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken üstten 3 cm, alttan 2,2 cm, saoldan ve sağdan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. 
Metin uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir.

Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız

Kaynaklar          

Kaynakların  yazımında AmericanPsychologicalAssociation (APA) yayım kılavuzundaki kurallar  uygulanır.

Kaynakların yazımı ile ilgili kurallara ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

1.     Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.

2.     Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçimindedir.

3.     Çalışma dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.


TÜKÇE BAŞLIK (BİÇİMLENDİRME STİLİ=AnaBaşlık)*

 

Yazar 1 Ad SOYAD (Biçimlendirme = Yazarlar)**

 

ÖZET (Biçimlendirme Stili=Özet-Başlık)

Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni …(Biçimlendirme Stili=Özet)

Anahtar Kelimeler: Anahtar 1, anahtar 2, anahtar 3 …. (Biçimlendirme Stili=Özet)

 

THE OPINIONS OF THE PROSPECTIVE TEACHERS TAKING PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION ON CRITICAL PEDAGOGY

 

ABSTRACT (Biçimlendirme Stili=Özet-Başlık)

Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni Özet metni …(Biçimlendirme Stili=Özet)

Key Words: Anahtar 1, anahtar 2, anahtar 3 …. (Biçimlendirme Stili=Özet)


 

1.GİRİŞ (Biçimlendirme Stili=Başlık 1)

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

1.1.  Araştırmanın Amacı (Biçimlendirme Stili=Başlık 2)

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

1-       Liste paragraf Liste paragraf Liste paragraf(Biçimlendirme Stili=Liste Paragraf)

2-       Liste paragraf Liste paragraf Liste paragraf(Biçimlendirme Stili=Liste Paragraf)

3-       Liste paragraf Liste paragraf Liste paragraf(Biçimlendirme Stili=Liste Paragraf)

4-       Liste paragraf Liste paragraf Liste paragraf(Biçimlendirme Stili=Liste Paragraf)

5-       Liste paragraf Liste paragraf Liste paragraf(Biçimlendirme Stili=Liste Paragraf)

1.2. Araştırmanın Önemi

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

2. YÖNTEM

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

Tablo 1. (Biçimlendirme Stili=TabloBaşlık)

Tablo Adındaki Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük (Biçimlendirme Stili=TabloAdı)

 

Cccc

Dddd

Eeee

Ffff

Aaaa

1.

47

30.3

47

2.

60

38.7

60

3.

48

31.0

48

Bbbb

K

117

75.5

117

E

38

24.5

38

TOPLAM

 

155

100

155

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

3. BULGULAR

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

Şekil 1. Şekil adı Şekil adı (Biçimlendirme Stili=Tablo Adı)

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

4.TARTIŞMA ve SONUÇ

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

KAYNAKÇA

Yazar Soyadı, A. B. (Web sayfasının yayımlandığı ya da düzenlendiği tarih). Başlık. XX.XX.XXXX tarihinde http://www.aaaaaaaa.com adresinden alınmıştır.

Yazar Soyadı, A. B. (Web sayfasının yayımlandığı ya da düzenlendiği tarih). Başlık. Retrieved February 22, 2006, from http://www.aaaaaaaa.com

Yazar Soyadı, A. B., Yazar Soyadı, C. D., & Yazar Soyadı, E. F. (2000, 7 Mart). Makale İsmi. Dergi ya da yayın ismi, Varsa sayı no, Varsa sayfa no. XX.XXX tarihinde http://www.aaaaaaaa.com adresinden alınmıştır.


 

EXTENDED ABSTRACT (Biçimlendirme Stili=Ana Başlık)

1. Introduction (Biçimlendirme Stili=Başlık 1)

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

2. Method

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)

3. Findings, Discussion and Results

Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni Paragraf metni (Biçimlendirme Stili=ParagrafMetni)* (Gerekli ise) Bildiri ya da Tez olarak sunulmuşsa açıklama yapılabilir.

** Üniversite, Fakülte, Bölüm/Anabilim Dalı, e-posta (Biçimlendirme Stili=Dipnot)