Etik İlkeler ve Yayın Politikası

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren derigiye gönderilen tüm aday makalelerin benzerlik oranı yüzde on beşten fazla olmamalıdır.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren derigiye gönderilen tüm aday makalelerin etik kurul onayı alınmış olmalıdır.