Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 1 - 21 2019-06-15

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları
Domestic Debt Obligations in Turkey during the Second World War

Ceren UTKUGÜN [1] , Şaban ORTAK [2]1929 Dünya Ekonomik Krizinin etkileri devam ederken İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Bu durum savaşın olumsuz ekonomik etkilerinin daha yoğun biçimde yaşanmasına neden olmuştur. Savaş yıllarında askeri harcamaların artması, üretimin ve ithalatın azalması halkın üzerinde ağır bir ekonomik yük oluşturmuştur. Enflasyon toplumda ekonomik bunalım oluşturmuş, ekonomik güçlerin askeri alana kaydırılması tarımsal üretimde azalmalara yol açmış, besin maddeleri sıkıntısı sonucunda karne uygulamaları başlamış, yer yer kıtlık yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla savaş dışı kalmaya çalışan Türkiye seferberlik ilan etmiştir. Seferberlik ilanı dış tehditlere karşı milli müdafaa tedbiri olarak değerlendirilse de sonuçları itibariyle ülkede iaşe sorunu yaşanmasına yol açmıştır.


Ülke savaş yılları boyunca savaş ekonomisi şartları yaşamış, bu yıllarda görev yapan Hükümetler çeşitli ekonomi politikaları denemiş ve savaş ekonomisi uygulamaya çalışmışlardır. Savaş yıllarında ülkedeki savunma harcamalarındaki artış ve işgücü kaybı ekonomiyi etkilemiş, böyle bir ortamda Milli Korunma Vergisi, Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi gibi katı uygulamalara gidilmek zorunda kalınmıştır. Bu dönemde uygulamaya konulan vergilerin yanı sıra iç borçlanmaya gidilmek zorunda da kalınmıştır. Bu çalışmada devletin iç borçlanma uygulamaları olan Tasarruf Bonoları ve Milli Müdafaa İstikraz Tahvilleri incelenmiştir.


As the effects of the world economic crisis continued in 1929, the Second World War began. This situation has led to a more intense experience of the negative economic effects of the war. During the war, the increase in military spending, the decrease in production and imports created a heavy economic burden on the people. Inflation created an economic crisis in the society, the shift of economic forces to the military area caused decreases in agricultural production, as a result of the shortage of food items, card applications began, there was a shortage of places. Turkey, which tried to remain out of war with the start of the Second World War, declared a mobilization. Although the declaration of mobilization was considered as a measure of national defense against foreign threats, it has led to a problem of occupation in the country as a result.

During the war years, the war economy experienced conditions, and the governments who served in these years tried various economic policies and tried to implement the war economy. During the war years, the increase in defence spending and the loss of labor affected the economy, and in such an environment, strict practices such as national protection, asset tax and Land-Crop tax were required. In addition to the taxes imposed during this period, domestic debt has also been forced. In this study, Savings Bonds and national defense-oriented bonds, which are the domestic borrowing practices of the state, were studied.

 • Akşam Gazetesi
 • Ayın Tarihi
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
 • Cumhuriyet Gazetesi
 • Resmi Gazete
 • TBMM Zabıt Ceridesi
 • Ulus Gazetesi
 • Ülkü Dergisi
 • Vatan Gazetesi
 • AKANDERE, Osman; (1998). Milli Şef Dönemi Çok Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış Tesirler 1938-1945, İz Yayıncılık, İstanbul.
 • AYDEMİR, Şevket Süreyya; (1993). İkinci Adam, C. II, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • BORATAV, Korkut; (1998). Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • CEM, İsmail; (1989). Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • GÖKBUNAR, Ali Rıza - Hamza Kahriman; (2014). Karneli Yıllar Bir Savaş Maliyesi Uygulaması, Nobel Yayınları, Ankara.
 • İNCE, Macit; (1996). Devlet Borçlanması (Kamu Kredisi), Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • KOÇAK, Cemil; (2007). Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), C. II, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • METİNSOY, Murat; (2007). İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Savaş ve Gündelik Yaşam, Homer Kitapevi, İstanbul.
 • PAMUK, Şevket; (2015). Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • ÜNLÜÖNEN, Kurban; (1988). “Cumhuriyet Dönemi Devlet Borçları”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 4, ss:313-335.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5911-9175
Yazar: Ceren UTKUGÜN
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9180-0158
Yazar: Şaban ORTAK
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijoses509288, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {}, publisher = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {1 - 21}, doi = {10.20860/ijoses.509288}, title = {İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları}, key = {cite}, author = {Utkugün, Ceren and Ortak, Şaban} }
APA Utkugün, C , Ortak, Ş . (2019). İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (11) , 1-21 . DOI: 10.20860/ijoses.509288
MLA Utkugün, C , Ortak, Ş . "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları" . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2019 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoses/issue/43475/509288>
Chicago Utkugün, C , Ortak, Ş . "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2019 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları AU - Ceren Utkugün , Şaban Ortak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20860/ijoses.509288 DO - 10.20860/ijoses.509288 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 6 IS - 11 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.509288 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.509288 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları %A Ceren Utkugün , Şaban Ortak %T İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları %D 2019 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 6 %N 11 %R doi: 10.20860/ijoses.509288 %U 10.20860/ijoses.509288
ISNAD Utkugün, Ceren , Ortak, Şaban . "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 / 11 (Haziran 2019): 1-21 . https://doi.org/10.20860/ijoses.509288
AMA Utkugün C , Ortak Ş . İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları. INDEX. 2019; 6(11): 1-21.
Vancouver Utkugün C , Ortak Ş . İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Borçlanma Çabaları. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 6(11): 1-21.