Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 356 - 363, 31.12.2021
https://doi.org/10.29132/ijpas.863245

Öz

Bu çalışmada, dişi Salmo trutta macrostigma’nın kas dokusunun yağ asidi bileşiminin mevsime bağlı değişimleri araştırılmıştır. Dişi balıkların kas dokusu total lipit yağ asidi içerikleri; standart kullanılarak, gaz kromatografi ile belirlenmiştir. S. trutta macrostigma’nın toplam lipit içeriği yıl içinde % 1,44-1,90 arasında değişmiştir. S. trutta macrostigma’nın bileşiminde toplam 18 farklı yağ asidi belirlenmiştir. Palmitik asit her mevsimde başlıca doymuş yağ asidi olarak bulunmuştur. Oleik asit bütün mevsimlerde başlıca tekli doymamış yağ asidi (MUFA) olarak bulunmuştur (%16,47-24,13). Dokosahekzaenoik asit-DHA (22:6 n-3), linolenik asit (18:3 n-3), linoleik asit (18:2 n-6) ve eikosapentaenoik asit-EPA (20:5 n-3) çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) arasında en baskın olanlarıdır. Dişi kas dokusundan ekstrakte edilen total lipitlerde SFA % 29,26- 35,75, MUFA % 22,17-37,48 arasında değişmiştir. PUFA yüzdesi, % 31,36-43,83 arasında bulunmuştur. Genel olarak n-3 yağ asitleri yüzdeleri, n-6 yağ asitleri yüzdelerinden daha yüksek belirlenmiştir. Tüm mevsimlerde kas dokusundaki toplam lipitlerde PUFA içinde EPA (% 6,41-9,70) ve DHA (% 7,27-22,55) olmuştur. Çalışmada, balığın kas toplam lipitlerinde n-3/n-6 oranı; 2,79 - 5,34 arasında tespit edilmiştir. Dişi S. trutta macrostigma’nın kas dokusunda yağ asitleri; üreme, sıcaklık ve mevsime göre değişmiştir.

Kaynakça

 • Ackman, R.G. Eaton, C.A. ve Linne, B.A. (1975). Differentiation of freshwater characteristics of fatty acids in marine specimens of the Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrhynchus). Fishery Bulletin, 73, 83.
 • Ackman, R.G. ve Takeuchi, T. (1986). Comparison of fatty acids and lipids of smolting hatchery-fed and wild Atlantic salmon (Salmo salar). Lipids, 21, 117-120.
 • Akpınar, M.A. (1986). Cyprinus carpio L. (Osteichthyes:Cyprinidae)’nın karaciğer ve kasındaki total lipit ve total yağ asidinin mevsimsel değişimi. C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 4,33-42.
 • Akpınar, M.A. Görgün, S. ve Akpinar, A.E. (2009). A comparative analysis of the fatty acid profiles in the liver and muscles of male and female Salmo trutta macrostigma. Food Chemistry, 112, 6-8.
 • Antao-Geraldes, A. M. Hungulo, S.R. Pereira, E. Teixeira, A. Ve Rodrigues, S. (2018). Body composition and sensory quality of wild and farmed brown-trout (Salmo trutta) and farmed rainbow-trout (Oncorhynchus mykiss). Ciencia rural, 48(9).
 • Aras, N.M. Haliloğlu, H.I. Ayık, Ö. ve Yetim, H. (2003a). Comparison of fatty acid profiles of different tissues of mature trout (Salmo trutta labrax, Pallas, 1811) caught from Kazandere Creek in the Çoruh Region, Erzurum, Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 27, 311-316.
 • Aras, N.M. Haliloğlu, H.İ. Bayı, A. Atamanalp, M. ve Sirkecioğlu, A.N. (2003b). Karasu Havzası Yeşildere Çayı Olgun Dere Alabalıkları (Salmo trutta macrostigma, Dumeril, 1858)'nda farklı dokuların yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 27, 887-892.
 • Bayır, A., Sirkecioglu, A.N., Aras, N.M., Aksakal, E., Haliloglu, H.I. ve Bayır, M. (2010). Fatty acids of neutral and phospholipids of three endangered trout: Salmo trutta caspius Kessler, Salmo trutta labrax Pallas and Salmo trutta macrostigma Dumeril. Food Chemistry, 119,1050- 1056.
 • Blanchet, C., Lucas, M., Julien, P., Morin, R., Gingras, S. ve Dewailly, E. (2005). Fatty acid composition of wild and farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Lipids, 40, 529–531.
 • Cengiz, E.İ. Ünlü, E. ve Başhan, M. (2010). Fatty acid composition of total lipids in muscle tissues of nine freshwater fish from the River Tigris (Turkey). Turkish Journal of Biology, 34, 433-438.
 • Çelik, M. ve Gökçe, M.A. (2003). Çukurova (Adana) Bölgesinden beş ayrı Tilapia türünün yağ asidi içeriklerinin tespiti. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 27 (1), 75-79.
 • Dal Bosco, A. Mugnai, C. Roscini, V. Ve Castellini, C. (2013). Fillet fatty acid composition, estimated indexes of lipid metabolism and oxidative status of wild and farmed browm trout (Salmo trutta L.) Italian Journal of Food Science, 25(1), 83-89.
 • Folch, J. Lees, M. ve Stanley, A. (1957). Simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. The Journal of Biological Chemistry, 226, 497-509.
 • Erdem, M.E. (2006). Doğu Karadeniz Bölgesinde doğadan avlanan ve yetiştiriciliği yapılan dere alabalığının (Salmo trutta forma fario Lınneaus, 1758) et kalitesinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Ondokuz Mayıs Ünv. Fen Bil. Enst., Doktora Tezi, Samsun.
 • Erdem, Ö.A. Alkan, B. ve Dinçer, M.T. (2020). Comparison on nutritional properties of wild and cultured brown trout and Atlantic salmon. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37 (1), 37-41.
 • Geldiay, R. ve Balık, S. (1996). Türkiye tatlı su balıkları, Ege Ünv. Su Ürün. Fak. Yayın No: 46. Ders Kitabı. Dizin No: 16, Ege Ünv. Basımevi, Bornova, İzmir.
 • Görgün, S. ve Akpınar, M.A. (2007). Liver and muscle fatty acid composition of mature and immature Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) fed two different diets. Journal of Muscle Foods, 62 (3), 351-355.
 • Gunstone, F. (1996). Fatty Acid and Lipid Chemistry. Blackie Acad. Prof. London, U.K.
 • Güler, G.O. Aktümsek, A. Çitil, O.B. Arslan, A. ve Torlak, E. (2007). Seasonal variations on total fatty acid composition of fillets of Zander (Sander lucioperca) in Beysehir Lake (Turkey). Food Chemistry, 103, 1241-1246.
 • Güler, G.O. Zengin, G. Çakmak, Y.S. ve Aktümsek, A. (2017). Comparison of fatty acid composition and ω3/ω6 ratios of wild Brown trout and cultured rainbow trout. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sceiences, 17, 1179-1187.
 • Haliloğlu, H.I. (2001). Farklı işletmelerde yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) adipoz, gonad, karaciğer, kas dokuları yağ asidi profillerinin belirlenmesi, Doktora Tezi, Atatürk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü Su ürünleri A.B.D, Erzurum.
 • Haliloğlu, H.I. Aras, N.M. ve Yetim, H. (2002). Comparison of muscle fatty acids of three trout species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) raised under the same conditions. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 26, 1097-1102.
 • Haliloğlu, H.I. Bayır, A. Sirkecioğlu, A.N. Aras, N.M. ve Atamanalp, M. (2004). Comparision of fatty acid composition in some tissues of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) living in seawater and freshwater. Food Chemistry, 86, 55-59.
 • Haliloğlu, H.İ. Bayir, A. Sirkecioğlu, A.N. ve Aras, N.M. (2005). Fatty acid profiles of different tissues in mature trout (Salmo trutta macrostigma) from Pulur Creek in Karasu Region, Turkey. Journal of Applied Animal Research, 27(2), 81-84.
 • Jankowska, B. Zakes, Z. Zmijewki, T. ve Szczepkowski, M. (2003). A comparison of selected quality features of the tissue and slaughter yield of wild and cultivated pikeperch Sander lucioperca (L). European Food Research and Technology, 217, 401-405.
 • Jeong, B.Y. Jeong, W.G. Moon, S.K. ve Ohshima, T. (2002). Preferential accumulation of fatty acids in the testis and ovary of cultured and wild sweet smelt Plecoglossus altivelis. Comparative Biochemistry and Physiology, 131, 251-259.
 • Justi, K.C. Hayashi, C. Visentainer, J.V. de Souza, N.E. ve Matusushita, M. (2003). The influence of feed supply time on the fatty acid profile of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) fed on a diet enriched with n-3 fatty acids, Food Chemistry, 80, 489-493.
 • Kaçar, S. ve Başhan, M. (2016). Comparison of lipid contents and fatty acid profiles of freshwater fish from the Ataturk Dam Lake. Turkish Journal of Biochemistry, 41(3), 150–156.
 • Kaçar, S. Kayhan, H. ve Başhan, M. (2021). Seasonal effects of the fatty acid composition of phospholipid and triacylglycerol in muscle and liver of male Salmo trutta macrostigma. Grasas y Aceites. 72 (4), e435.
 • Kalyoncu, L. Yaman, Y. ve Aktumsek, A. (2010). Determination of the seasonal changes on the total fatty acid composition of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss in Ivriz Dam Lake, Turkey. African Journal of Biotechnology, 9(30), 4783-4787.
 • Kaushik, S.J. Corraze, G, Radunz-Neto, J. Larroquet, L. ve Dumas, J. (2006). Fatty acid profiles of Wild Brown Trout and Atlantic Salmon Juveniles in the Nivelle basin. Journal of Fish Biology, 68, 1376-1387.
 • Kaya, Y. Duyar, H.A. ve Erdem, M.E. (2004). Balık yağ asitlerinin insan sağlığı için önemi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4), 365-370.
 • Kaya, Y. ve Erdem, M.E. (2009). Seasonal comparison of wild and farmed Brown Trout (Salmo trutta forma fario L.,1758): Crude lipid, gonadosomatic index and fatty acids. International Journal of Food Science and Nutrition, 60, 413-423.
 • Kayhan, H., Başhan, M. ve Kaçar, S. (2015). Seasonal variations in the fatty acid composition of phospholipids and triacylglycerols of brown trout. European Journal of Lipid Science and Technology, 117(5), 738-744.
 • Love, M. (1970). The Chemical Biology of Fishes. Academic Press, 547p. New York.
 • Mohanty, B.P. (2015). Nutritional value of food fish. Conspectus of Inland Fisheries Management, 4, 15-21.
 • Rodriguez, C. Acosta, C. Badia, P. Cejas, J.R. Santamaria, F.J. ve Lorenzo, A. (2004). Assessment of lipid and essential fatty acids requirements of black seabream (Spondyliosoma cantharus) by comparison of lipid composition in muscle and liver of wild and captive adult fish. Comparative Biochemistry and Physiology, 139 (B), 619-629.
 • Sargent, J.R. (1995). Origins and Function of Lipids in Eggs. In: Bromage, N.R., Roberts, R.J. (Eds.), Broodstock Management and Egg and Larval Quality, Blackwell, Oxford, 353 372.
 • Shirai, N. Terayama, M. ve Takeda, H. (2002). Effect of season on the fatty acid composition and free amino acid content of the Sardine Sardinops melanostictus. Comparative Biochemistry and Physiology, 131, 387–393.
 • Stanley-Samuelson, D.W. ve Dadd, R.H. (1983). Long-chain polyunsaturated fatty acids:patterns of occurrence in insects. Journal of Food Science and Technology, 13, 549-558.
 • Steffens, W. (1997). Effects of variation in essential fatty acids in fish feeds on nutritive value of freshwater fish for humans. Aquaculture, 151(1-4), 97-119.
 • Suomela, J.P. Lunden, S. Kaimainen, M. Mattila, S. Kallio, H. ve Airaksinen, S. (2016). Effects of origin and season on the lipids and sensory quality of European White fish (Coregonus lavaretus). Food Chemistry, 197, 1031-1037.
 • Sushchik, N.N. Gladyshev, M.I. ve Kalachova, G.S. (2007). Seasonal dynamics of fatty acid content of a common food fish from the Yenisei River, Siberian grayling, Thymallus arcticus. Food Chemistry, 104 (4), 1353-1358.
 • Turan, H. Kaya, Y. ve Sönmez, G. (2006). Balık etinin besin değeri ve insan sağlığındaki yeri. E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23 (1/3), 505-508.
 • Wine, O. Osornio-Vargas, A.R. ve Buka, I.S. (2012). Fish consumption by children in Canada. Review of evidence, challenges and future goals. Paediatrics and Child Health, 17(5), 241-245.
 • Yüksel, F. Karlıkaya, E. ve Çoban, M. (2020a). Munzur Nehri’nde Yaşayan Salmo macrostigma (Dumeril, 1858)’nın Morfometrik ve Meristik Özelliklerinin İncelenmesi. International Journal of Pure and Applied Sciences, 6 (2), 77-86.
 • Yüksel, F. Makal, F. ve Çoban, M. (2020b). Munzur Nehri’ndeki Salmo macrostigma (Dumeril, 1858)’nın Bazı Büyüme Parametrelerinin Tahmini. International Journal of Pure and Applied Sciences, 6 (2), 87-98.

Seasonal variation on the fatty acid composition in the muscle tissue of female Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858)

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 356 - 363, 31.12.2021
https://doi.org/10.29132/ijpas.863245

Öz

In this study, seasonal variations on fatty acid composition in muscle tissue of female Salmo trutta macrostigma was investigated. Fatty acid composition of total lipid have been determined in female muscle tissues of fishes by gas chromatography using a mixture of standard. The total lipid content varied seasonally from 1.44 % to 1.90 % in S. trutta macrostigma. Total 18 different fatty acids were determinated. Palmitic acid was identified as the major saturated fatty acid in all seasons. Oleic acid was the major MUFAs in all seasons (16.47-24.13%). Docosahexaenoic acid-DHA (22:6 n-3), linolenic acid (18:3 n-3), linoleic acid (18:2 n-6), and eicosapentaenoic acid-EPA (20:5 n-3) were found to be dominant fatty acids in polyunsaturated fatty acids (PUFAs). The ΣSFA and ΣMUFA percentages of the total lipid extracted from muscle tissue of female fish ranged from 29.26 % to 35.75 % and from 22.17 % to 37.48 %, respectively. The ΣPUFA percentages was found between 31.36 % to 43.83 %. Generally percentages of n-3 fatty acids were determined higher than percentages of n-6 fatty acids. The main constituents were EPA (6.41-9.70 %) and DHA (7.27-22.55 %) among PUFAs in the total lipid extracted from muscle tissue of all seasons. In this study, the n-3/n-6 ratio was determined to range from 2.79 to 5.34, for dorsal muscle in total lipids. The proportions of major fatty acids in tissue of female fish varied depending on reproduction period, temperature and season.

Kaynakça

 • Ackman, R.G. Eaton, C.A. ve Linne, B.A. (1975). Differentiation of freshwater characteristics of fatty acids in marine specimens of the Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrhynchus). Fishery Bulletin, 73, 83.
 • Ackman, R.G. ve Takeuchi, T. (1986). Comparison of fatty acids and lipids of smolting hatchery-fed and wild Atlantic salmon (Salmo salar). Lipids, 21, 117-120.
 • Akpınar, M.A. (1986). Cyprinus carpio L. (Osteichthyes:Cyprinidae)’nın karaciğer ve kasındaki total lipit ve total yağ asidinin mevsimsel değişimi. C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 4,33-42.
 • Akpınar, M.A. Görgün, S. ve Akpinar, A.E. (2009). A comparative analysis of the fatty acid profiles in the liver and muscles of male and female Salmo trutta macrostigma. Food Chemistry, 112, 6-8.
 • Antao-Geraldes, A. M. Hungulo, S.R. Pereira, E. Teixeira, A. Ve Rodrigues, S. (2018). Body composition and sensory quality of wild and farmed brown-trout (Salmo trutta) and farmed rainbow-trout (Oncorhynchus mykiss). Ciencia rural, 48(9).
 • Aras, N.M. Haliloğlu, H.I. Ayık, Ö. ve Yetim, H. (2003a). Comparison of fatty acid profiles of different tissues of mature trout (Salmo trutta labrax, Pallas, 1811) caught from Kazandere Creek in the Çoruh Region, Erzurum, Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 27, 311-316.
 • Aras, N.M. Haliloğlu, H.İ. Bayı, A. Atamanalp, M. ve Sirkecioğlu, A.N. (2003b). Karasu Havzası Yeşildere Çayı Olgun Dere Alabalıkları (Salmo trutta macrostigma, Dumeril, 1858)'nda farklı dokuların yağ asidi kompozisyonlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 27, 887-892.
 • Bayır, A., Sirkecioglu, A.N., Aras, N.M., Aksakal, E., Haliloglu, H.I. ve Bayır, M. (2010). Fatty acids of neutral and phospholipids of three endangered trout: Salmo trutta caspius Kessler, Salmo trutta labrax Pallas and Salmo trutta macrostigma Dumeril. Food Chemistry, 119,1050- 1056.
 • Blanchet, C., Lucas, M., Julien, P., Morin, R., Gingras, S. ve Dewailly, E. (2005). Fatty acid composition of wild and farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Lipids, 40, 529–531.
 • Cengiz, E.İ. Ünlü, E. ve Başhan, M. (2010). Fatty acid composition of total lipids in muscle tissues of nine freshwater fish from the River Tigris (Turkey). Turkish Journal of Biology, 34, 433-438.
 • Çelik, M. ve Gökçe, M.A. (2003). Çukurova (Adana) Bölgesinden beş ayrı Tilapia türünün yağ asidi içeriklerinin tespiti. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 27 (1), 75-79.
 • Dal Bosco, A. Mugnai, C. Roscini, V. Ve Castellini, C. (2013). Fillet fatty acid composition, estimated indexes of lipid metabolism and oxidative status of wild and farmed browm trout (Salmo trutta L.) Italian Journal of Food Science, 25(1), 83-89.
 • Folch, J. Lees, M. ve Stanley, A. (1957). Simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. The Journal of Biological Chemistry, 226, 497-509.
 • Erdem, M.E. (2006). Doğu Karadeniz Bölgesinde doğadan avlanan ve yetiştiriciliği yapılan dere alabalığının (Salmo trutta forma fario Lınneaus, 1758) et kalitesinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Ondokuz Mayıs Ünv. Fen Bil. Enst., Doktora Tezi, Samsun.
 • Erdem, Ö.A. Alkan, B. ve Dinçer, M.T. (2020). Comparison on nutritional properties of wild and cultured brown trout and Atlantic salmon. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37 (1), 37-41.
 • Geldiay, R. ve Balık, S. (1996). Türkiye tatlı su balıkları, Ege Ünv. Su Ürün. Fak. Yayın No: 46. Ders Kitabı. Dizin No: 16, Ege Ünv. Basımevi, Bornova, İzmir.
 • Görgün, S. ve Akpınar, M.A. (2007). Liver and muscle fatty acid composition of mature and immature Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) fed two different diets. Journal of Muscle Foods, 62 (3), 351-355.
 • Gunstone, F. (1996). Fatty Acid and Lipid Chemistry. Blackie Acad. Prof. London, U.K.
 • Güler, G.O. Aktümsek, A. Çitil, O.B. Arslan, A. ve Torlak, E. (2007). Seasonal variations on total fatty acid composition of fillets of Zander (Sander lucioperca) in Beysehir Lake (Turkey). Food Chemistry, 103, 1241-1246.
 • Güler, G.O. Zengin, G. Çakmak, Y.S. ve Aktümsek, A. (2017). Comparison of fatty acid composition and ω3/ω6 ratios of wild Brown trout and cultured rainbow trout. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sceiences, 17, 1179-1187.
 • Haliloğlu, H.I. (2001). Farklı işletmelerde yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) adipoz, gonad, karaciğer, kas dokuları yağ asidi profillerinin belirlenmesi, Doktora Tezi, Atatürk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü Su ürünleri A.B.D, Erzurum.
 • Haliloğlu, H.I. Aras, N.M. ve Yetim, H. (2002). Comparison of muscle fatty acids of three trout species (Salvelinus alpinus, Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss) raised under the same conditions. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 26, 1097-1102.
 • Haliloğlu, H.I. Bayır, A. Sirkecioğlu, A.N. Aras, N.M. ve Atamanalp, M. (2004). Comparision of fatty acid composition in some tissues of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) living in seawater and freshwater. Food Chemistry, 86, 55-59.
 • Haliloğlu, H.İ. Bayir, A. Sirkecioğlu, A.N. ve Aras, N.M. (2005). Fatty acid profiles of different tissues in mature trout (Salmo trutta macrostigma) from Pulur Creek in Karasu Region, Turkey. Journal of Applied Animal Research, 27(2), 81-84.
 • Jankowska, B. Zakes, Z. Zmijewki, T. ve Szczepkowski, M. (2003). A comparison of selected quality features of the tissue and slaughter yield of wild and cultivated pikeperch Sander lucioperca (L). European Food Research and Technology, 217, 401-405.
 • Jeong, B.Y. Jeong, W.G. Moon, S.K. ve Ohshima, T. (2002). Preferential accumulation of fatty acids in the testis and ovary of cultured and wild sweet smelt Plecoglossus altivelis. Comparative Biochemistry and Physiology, 131, 251-259.
 • Justi, K.C. Hayashi, C. Visentainer, J.V. de Souza, N.E. ve Matusushita, M. (2003). The influence of feed supply time on the fatty acid profile of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) fed on a diet enriched with n-3 fatty acids, Food Chemistry, 80, 489-493.
 • Kaçar, S. ve Başhan, M. (2016). Comparison of lipid contents and fatty acid profiles of freshwater fish from the Ataturk Dam Lake. Turkish Journal of Biochemistry, 41(3), 150–156.
 • Kaçar, S. Kayhan, H. ve Başhan, M. (2021). Seasonal effects of the fatty acid composition of phospholipid and triacylglycerol in muscle and liver of male Salmo trutta macrostigma. Grasas y Aceites. 72 (4), e435.
 • Kalyoncu, L. Yaman, Y. ve Aktumsek, A. (2010). Determination of the seasonal changes on the total fatty acid composition of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss in Ivriz Dam Lake, Turkey. African Journal of Biotechnology, 9(30), 4783-4787.
 • Kaushik, S.J. Corraze, G, Radunz-Neto, J. Larroquet, L. ve Dumas, J. (2006). Fatty acid profiles of Wild Brown Trout and Atlantic Salmon Juveniles in the Nivelle basin. Journal of Fish Biology, 68, 1376-1387.
 • Kaya, Y. Duyar, H.A. ve Erdem, M.E. (2004). Balık yağ asitlerinin insan sağlığı için önemi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4), 365-370.
 • Kaya, Y. ve Erdem, M.E. (2009). Seasonal comparison of wild and farmed Brown Trout (Salmo trutta forma fario L.,1758): Crude lipid, gonadosomatic index and fatty acids. International Journal of Food Science and Nutrition, 60, 413-423.
 • Kayhan, H., Başhan, M. ve Kaçar, S. (2015). Seasonal variations in the fatty acid composition of phospholipids and triacylglycerols of brown trout. European Journal of Lipid Science and Technology, 117(5), 738-744.
 • Love, M. (1970). The Chemical Biology of Fishes. Academic Press, 547p. New York.
 • Mohanty, B.P. (2015). Nutritional value of food fish. Conspectus of Inland Fisheries Management, 4, 15-21.
 • Rodriguez, C. Acosta, C. Badia, P. Cejas, J.R. Santamaria, F.J. ve Lorenzo, A. (2004). Assessment of lipid and essential fatty acids requirements of black seabream (Spondyliosoma cantharus) by comparison of lipid composition in muscle and liver of wild and captive adult fish. Comparative Biochemistry and Physiology, 139 (B), 619-629.
 • Sargent, J.R. (1995). Origins and Function of Lipids in Eggs. In: Bromage, N.R., Roberts, R.J. (Eds.), Broodstock Management and Egg and Larval Quality, Blackwell, Oxford, 353 372.
 • Shirai, N. Terayama, M. ve Takeda, H. (2002). Effect of season on the fatty acid composition and free amino acid content of the Sardine Sardinops melanostictus. Comparative Biochemistry and Physiology, 131, 387–393.
 • Stanley-Samuelson, D.W. ve Dadd, R.H. (1983). Long-chain polyunsaturated fatty acids:patterns of occurrence in insects. Journal of Food Science and Technology, 13, 549-558.
 • Steffens, W. (1997). Effects of variation in essential fatty acids in fish feeds on nutritive value of freshwater fish for humans. Aquaculture, 151(1-4), 97-119.
 • Suomela, J.P. Lunden, S. Kaimainen, M. Mattila, S. Kallio, H. ve Airaksinen, S. (2016). Effects of origin and season on the lipids and sensory quality of European White fish (Coregonus lavaretus). Food Chemistry, 197, 1031-1037.
 • Sushchik, N.N. Gladyshev, M.I. ve Kalachova, G.S. (2007). Seasonal dynamics of fatty acid content of a common food fish from the Yenisei River, Siberian grayling, Thymallus arcticus. Food Chemistry, 104 (4), 1353-1358.
 • Turan, H. Kaya, Y. ve Sönmez, G. (2006). Balık etinin besin değeri ve insan sağlığındaki yeri. E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23 (1/3), 505-508.
 • Wine, O. Osornio-Vargas, A.R. ve Buka, I.S. (2012). Fish consumption by children in Canada. Review of evidence, challenges and future goals. Paediatrics and Child Health, 17(5), 241-245.
 • Yüksel, F. Karlıkaya, E. ve Çoban, M. (2020a). Munzur Nehri’nde Yaşayan Salmo macrostigma (Dumeril, 1858)’nın Morfometrik ve Meristik Özelliklerinin İncelenmesi. International Journal of Pure and Applied Sciences, 6 (2), 77-86.
 • Yüksel, F. Makal, F. ve Çoban, M. (2020b). Munzur Nehri’ndeki Salmo macrostigma (Dumeril, 1858)’nın Bazı Büyüme Parametrelerinin Tahmini. International Journal of Pure and Applied Sciences, 6 (2), 87-98.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semra KAÇAR (Sorumlu Yazar)
Mardin Artuklu University
0000-0002-9869-9045
Türkiye


Hacer KAYHAN
DICLE UNIVERSITY
0000-0002-8656-8144
Türkiye


Mehmet BAŞHAN
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1228-9548
Türkiye

Destekleyen Kurum Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Proje Numarası 09-FF-48
Erken Görünüm Tarihi 27 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 18 Ocak 2021
Kabul Tarihi 18 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijpas863245, journal = {International Journal of Pure and Applied Sciences}, issn = {2149-0910}, address = {}, publisher = {Munzur Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, number = {3}, pages = {356 - 363}, doi = {10.29132/ijpas.863245}, title = {Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi}, key = {cite}, author = {Kaçar, Semra and Kayhan, Hacer and Başhan, Mehmet} }
APA Kaçar, S. , Kayhan, H. & Başhan, M. (2021). Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi . International Journal of Pure and Applied Sciences , 7 (3) , 356-363 . DOI: 10.29132/ijpas.863245
MLA Kaçar, S. , Kayhan, H. , Başhan, M. "Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi" . International Journal of Pure and Applied Sciences 7 (2021 ): 356-363 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijpas/issue/65404/863245>
Chicago Kaçar, S. , Kayhan, H. , Başhan, M. "Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi". International Journal of Pure and Applied Sciences 7 (2021 ): 356-363
RIS TY - JOUR T1 - Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi AU - Semra Kaçar , Hacer Kayhan , Mehmet Başhan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.29132/ijpas.863245 DO - 10.29132/ijpas.863245 T2 - International Journal of Pure and Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 356 EP - 363 VL - 7 IS - 3 SN - 2149-0910- M3 - doi: 10.29132/ijpas.863245 UR - https://doi.org/10.29132/ijpas.863245 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Pure and Applied Sciences Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi %A Semra Kaçar , Hacer Kayhan , Mehmet Başhan %T Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi %D 2021 %J International Journal of Pure and Applied Sciences %P 2149-0910- %V 7 %N 3 %R doi: 10.29132/ijpas.863245 %U 10.29132/ijpas.863245
ISNAD Kaçar, Semra , Kayhan, Hacer , Başhan, Mehmet . "Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi". International Journal of Pure and Applied Sciences 7 / 3 (Aralık 2021): 356-363 . https://doi.org/10.29132/ijpas.863245
AMA Kaçar S. , Kayhan H. , Başhan M. Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi. International Journal of Pure and Applied Sciences. 2021; 7(3): 356-363.
Vancouver Kaçar S. , Kayhan H. , Başhan M. Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi. International Journal of Pure and Applied Sciences. 2021; 7(3): 356-363.
IEEE S. Kaçar , H. Kayhan ve M. Başhan , "Dişi Salmo Trutta Macrostigma (Dumeril, 1858) ’nın Kas Dokusu Yağ Asidi İçeriğinin Mevsimsel Değişimi", International Journal of Pure and Applied Sciences, c. 7, sayı. 3, ss. 356-363, Ara. 2021, doi:10.29132/ijpas.863245

154501544915448154471544615445