e-ISSN: 2618-5717
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yıllık
Yayıncı: Hüseyin GÜMÜŞ
Kapak Resmi
       

ULUSLARARASI REKREASYON VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ


Uluslararası rekreasyon ve spor bilimleri dergisi, yılda bir kez (Aralık) yayınlanan, uluslararası, hakemli ve bilimsel, ingilizce bir dergidir. Dergide rekreasyon ve spor bilimleri alanında özgün çalışmalar ve derleme makaleler yayımlanır. Derginin temel amacı; rekreasyon ve spor bilimleri alanındaki araştırmaların sonuçlarını okuyucularla paylaşmak, betimsel ve diğer yöntemlerle yapılan araştırmalarla sorunları ortaya çıkarmak, çözüm önerilerinde bulunmak ve bu alandaki son gelişmeleri inceleyerek ortaya çıkan makaleleri okuyucularla paylaşmaktır.

 

Dergi İletişim: intjorass@gmail.com

ORCID ID numarası 2017’den sonraki araştırmalarda tüm yazarlar için zorunludur.

https://orcid.org/register. adresinden bir ORCID iD numarası alabilirsiniz.

2021 - Cilt: 5 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Sport as a Tool for International Relations: Case Study of Ugandan Sport Leaders

Araştırma Makalesi

Leısure and Youth in The Southeast Regıon in Brazıl