Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen makaleler, öncelikle şekil ve esas yönünden editör kurulunca değerlendirilir. Bu açıdan uygun bulunmayan makaleler yazarlarına geri gönderilirken, uygun bulunanlar hakemlere yönlendirilir. 

Kör hakemlik sistemi ile gerçekleşen hakemlik sürecinde makaleler, iki bağımsız hakem tarafından incelenir. Bilimsel açıdan incelenen makaleler; 

  • Her iki hakem tarafından "yayınlanabilir" raporu verildiği taktirde yayınlanır.
  • Hakemlerden biri "yayınlanabilir", diğeri "yayınlanamaz" raporu verdiği taktirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin raporu doğrultusunda karar verilir.
  • Hakemlerden biri veya her ikisinin de "düzeltmelerden sonra yayınlanabilir" raporu verdiği taktirde, makeleler gerekli düzenlemeler yapılmak üzere yazarlarına geri gönderilir.

Hakemlik sürecinde, yazarlar ve hakemler doğrudan iletişime geçmemekte, gerekli iletişim editörler tarafından e-posta racılığıyla sağlanmaktadır.