Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Experiences of a Charge Nurse of a COVID-19 Pandemic Department According to Fitzpatrick’s Rhythm Theory: A Qualitative Research

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 163 - 167, 31.05.2021

Öz

COVID-19 is defined as a global crisis because it affects the flow of the daily life. Nurses who play an active role in the patient care and follow-up processes of COVID-19 aim to achieve the best results in patient care during the crisis period. Theories contribute to the development of the nursing profession and they guide nurses regarding providing the right care. According to Fitzpatrick's rhythm theory, in case of crisis, the integrity of the individual is under threat. The crises experienced by the individual specify the rhythmic exits in the development process of the individual, and affect his/her temporal, motional, cognitional, and perceptual behaviors. In this qualitatively planned study, the experiences of a charge nurse of a COVID-19 pandemic department were evaluated according to the Fitzpatrick’s rhythm theory. Her work-home life measures against to the pandemic and her opinions about being a nurse during pandemic processes were presented. In the study, it was determined that the responsibility of the charge nurse was increased, and he experienced contamination and transmission anxiety.

Kaynakça

 • Wu F, Zhao S, Yu B, Chen Y-M, Wang W, Song Z-G, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature. 2020;579(7798):265-269.
 • Yılmaz M. Covıd-19 pozitif / şüpheli hastaların evde bakımı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;5(2):175-178.
 • Kahraman T. Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pandemisi ve telerehabilitasyon. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;5(2),87-92.
 • Sutter A, Llor C, Maier M, Mallen C, Tatsioni A, Weert HV, et al. Family medicine in times of 'COVID-19': A generalists' voice. Eur J Gen Pract., 2020;26(1):58-60.
 • Açıksarı K, Kınık K. Türkiye’de bir eğitim araştırma hastanesi acil servisinde koronavirus hastalığı 2019 pandemi sürecinin yönetimi ve sonuçları. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi. 2020;25(1):263-283.
 • Türken M, Köse Ş. COVID-19 bulaş yolları ve önleme. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi.2020;30(Ek sayı):36-42.
 • Yu X, Yang R. COVID‐19 transmission through asymptomatic carriers is a challenge to containment. Influenza Other Respi Viruses. 2020;14:474- 475.
 • Demirbağ H, Hintistan S. COVID-19’un klinik yönetimi ve hemşirelik. GÜSBD. 2020; 9(2):222 – 231.
 • Kaya H. İçinde: Karadağ A, Çalışkan N, Göçmen Baykara Z. Editör. Hemşirelik teorileri ve modelleri. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2017.p. 622-35.
 • Pektekin Ç. Hemşirelik felsefesi kuramlar-bakım modelleri ve politik yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2013. p. 135-39.
 • Serpici A, Demirbağ BC. Fitzpatrik’in ritim kuramına göre mide malign neoplazmı olan hastanın hemşirelik bakımı: olgu sunumu. Balıkesır Medıcal Journal. 2018;2(1):83-92.
 • İşözen H. Covid-19: Psikologlar ve kriz zamanlarında etik sorumluluk. Aydın Toplum ve İnsan Dergisi. 2020;6(1):1-10.
 • Akın Palandöken E. COVID-19 Pandemisi ve hemşireler için etik sorunlar. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;5(2):139-142.
 • Dilek F, Ünal A, Ünsar S. İleri evre demans hastasında hemşirelik bakımı: Olgu Sunumu. HSP. 2017;4(2):125-131.
 • Liu, Q, Luo D, Haase JE, Guo Q, Wang XQ, Liu S, et al. The experiences of health-care providers during the COVID-19 crisis in China: a qualitative study. Lancet Glob Health. 2020;8(6):790-798.
 • Costantini M, Sleeman KE, Peruselli C, Higginson IJ. Response and role of palliative care during the Covıd-19 pandemic: a national telephone survey of hospices in Italy. Palliat. Med. 2020;34(7):889-895.
 • Fernandez R, Lord H, Halcomb E, Moxham L, Middleton R, Alananzeh I, et al. Implications for Covıd-19: a systematic review of nurses’ experiences of working in acute care hospital settings during a respiratory pandemic. International Journal of Nursing Studies. 2020;111:1-8.
 • Baykara Göçmen Z, Eyüpoğlu G. Covid-19 pandemisimde hemşirelik bakımı. Gazi sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;Özel sayı: 9-17.
 • Duygulu S, Başaran Açıl S, Kuruca Özdemir E, Erdat Y. Covid-19 salgını: yönetici hemşirelerin rol ve sorumlulukları. HUHEMFADJOHUFON. 2020;7(Özel Sayı):34-46.
 • Huang L, Lin G, Tang L, Yu L. Zhou Z. Special attention to nurses' protection during the Covıd-19 epidemic. Crit Care. 2020;24(120):1-3.
 • Şenol Çelik S, Atlı Özbaş A, Çelik B, Karahan A, Bulut H, ve ark. Covıd-19 Pandemi Süreci: Türk Hemşireler Derneği. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2020;17(3):279-83.
 • Lucchini A, Lozzo P, Bambi S. Nursing workload in the Covıd-19 era. Intensive and Critical Care Nursing. 2020;61:1-3.
 • Mohindra R, Ravaki R, Suri V, Bhalla A, Singh SM. Issues relevant to mental health promotion in frontline health care providers managing quarantined/isolated Covıd19 patients. Asian J Psychiat. 2020;51:1-2.
 • Baykal Ü, Türkmen E, Alan H, Yılmaz ÇB, Göktepe N, Gümüş E, ve ark. Türkiye’de Covıd-19 salgını: kriz yönetiminde yönetici hemşirelerin deneyimleri ve Yönetici Hemşireler Derneği’nin faaliyetleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD). 2020;17(3):290-293.
 • Buheji M, Buhaid N. Nursing human factor during Covıd-19 pandemic. International Journal of Nursing Science. 2020;10(1):12-24.
 • Wu X, Zheng S, Huang J, Zheng Z, Xu M, Zhom Y. Contigency nursing management in designated hospitals during Covid-19 outbreak. Annals of Global Health.2020;86(1):1-5.

Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 163 - 167, 31.05.2021

Öz

COVID-19 günlük hayatın akışını etkilediği için küresel bir kriz olarak tanımlanmaktadır. COVID- 19 hasta bakımı ve izleminde etkin görev alan hemşireler kriz sürecinde hasta bakımında en iyi sonuca ulaşmayı hedeflemektedir. Kuramlar mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmakta hemşirelere doğru olanı uygulama konusunda rehber olmaktadır. Fitzpatrick’in ritim kurama göre; kriz anında bireyin bütünlüğü tehdit altında kalmaktadır. Bireyin deneyimlediği krizler bireyin gelişim sürecindeki ritmik çıkışları belirtmekte, zamansal, hareketsel, bilişsel ve algısal davranışlarını etkilemektedir. Nitel olarak planlanan çalışmada; COVID-19’da bir pandemi sorumlu hemşiresinin deneyimleri Fitzpatrick ritim kuramına göre değerlendirildi. Pandemi sürecinde iş-ev yaşantısında aldığı önlemler ve pandemi sürecinde hemşire olmakla ilgili görüşleri sunuldu. Çalışmada; pandemi servis sorumlu hemşiresinin sorumluluğunun arttığı, bulaş alma ve bulaştırma endişesi yaşadığı belirlendi.

Kaynakça

 • Wu F, Zhao S, Yu B, Chen Y-M, Wang W, Song Z-G, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature. 2020;579(7798):265-269.
 • Yılmaz M. Covıd-19 pozitif / şüpheli hastaların evde bakımı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;5(2):175-178.
 • Kahraman T. Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pandemisi ve telerehabilitasyon. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;5(2),87-92.
 • Sutter A, Llor C, Maier M, Mallen C, Tatsioni A, Weert HV, et al. Family medicine in times of 'COVID-19': A generalists' voice. Eur J Gen Pract., 2020;26(1):58-60.
 • Açıksarı K, Kınık K. Türkiye’de bir eğitim araştırma hastanesi acil servisinde koronavirus hastalığı 2019 pandemi sürecinin yönetimi ve sonuçları. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi. 2020;25(1):263-283.
 • Türken M, Köse Ş. COVID-19 bulaş yolları ve önleme. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi.2020;30(Ek sayı):36-42.
 • Yu X, Yang R. COVID‐19 transmission through asymptomatic carriers is a challenge to containment. Influenza Other Respi Viruses. 2020;14:474- 475.
 • Demirbağ H, Hintistan S. COVID-19’un klinik yönetimi ve hemşirelik. GÜSBD. 2020; 9(2):222 – 231.
 • Kaya H. İçinde: Karadağ A, Çalışkan N, Göçmen Baykara Z. Editör. Hemşirelik teorileri ve modelleri. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2017.p. 622-35.
 • Pektekin Ç. Hemşirelik felsefesi kuramlar-bakım modelleri ve politik yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2013. p. 135-39.
 • Serpici A, Demirbağ BC. Fitzpatrik’in ritim kuramına göre mide malign neoplazmı olan hastanın hemşirelik bakımı: olgu sunumu. Balıkesır Medıcal Journal. 2018;2(1):83-92.
 • İşözen H. Covid-19: Psikologlar ve kriz zamanlarında etik sorumluluk. Aydın Toplum ve İnsan Dergisi. 2020;6(1):1-10.
 • Akın Palandöken E. COVID-19 Pandemisi ve hemşireler için etik sorunlar. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2020;5(2):139-142.
 • Dilek F, Ünal A, Ünsar S. İleri evre demans hastasında hemşirelik bakımı: Olgu Sunumu. HSP. 2017;4(2):125-131.
 • Liu, Q, Luo D, Haase JE, Guo Q, Wang XQ, Liu S, et al. The experiences of health-care providers during the COVID-19 crisis in China: a qualitative study. Lancet Glob Health. 2020;8(6):790-798.
 • Costantini M, Sleeman KE, Peruselli C, Higginson IJ. Response and role of palliative care during the Covıd-19 pandemic: a national telephone survey of hospices in Italy. Palliat. Med. 2020;34(7):889-895.
 • Fernandez R, Lord H, Halcomb E, Moxham L, Middleton R, Alananzeh I, et al. Implications for Covıd-19: a systematic review of nurses’ experiences of working in acute care hospital settings during a respiratory pandemic. International Journal of Nursing Studies. 2020;111:1-8.
 • Baykara Göçmen Z, Eyüpoğlu G. Covid-19 pandemisimde hemşirelik bakımı. Gazi sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;Özel sayı: 9-17.
 • Duygulu S, Başaran Açıl S, Kuruca Özdemir E, Erdat Y. Covid-19 salgını: yönetici hemşirelerin rol ve sorumlulukları. HUHEMFADJOHUFON. 2020;7(Özel Sayı):34-46.
 • Huang L, Lin G, Tang L, Yu L. Zhou Z. Special attention to nurses' protection during the Covıd-19 epidemic. Crit Care. 2020;24(120):1-3.
 • Şenol Çelik S, Atlı Özbaş A, Çelik B, Karahan A, Bulut H, ve ark. Covıd-19 Pandemi Süreci: Türk Hemşireler Derneği. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2020;17(3):279-83.
 • Lucchini A, Lozzo P, Bambi S. Nursing workload in the Covıd-19 era. Intensive and Critical Care Nursing. 2020;61:1-3.
 • Mohindra R, Ravaki R, Suri V, Bhalla A, Singh SM. Issues relevant to mental health promotion in frontline health care providers managing quarantined/isolated Covıd19 patients. Asian J Psychiat. 2020;51:1-2.
 • Baykal Ü, Türkmen E, Alan H, Yılmaz ÇB, Göktepe N, Gümüş E, ve ark. Türkiye’de Covıd-19 salgını: kriz yönetiminde yönetici hemşirelerin deneyimleri ve Yönetici Hemşireler Derneği’nin faaliyetleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD). 2020;17(3):290-293.
 • Buheji M, Buhaid N. Nursing human factor during Covıd-19 pandemic. International Journal of Nursing Science. 2020;10(1):12-24.
 • Wu X, Zheng S, Huang J, Zheng Z, Xu M, Zhom Y. Contigency nursing management in designated hospitals during Covid-19 outbreak. Annals of Global Health.2020;86(1):1-5.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Filiz DİLEK (Sorumlu Yazar)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0245-0713
Türkiye


Serap ÜNSAR
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
0000-0001-7723-8816
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @olgu sunumu { ikcusbfd817156, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {163 - 167}, doi = {}, title = {Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma}, key = {cite}, author = {Dilek, Filiz and Ünsar, Serap} }
APA Dilek, F. & Ünsar, S. (2021). Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 163-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/62599/817156
MLA Dilek, F. , Ünsar, S. "Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 163-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/62599/817156>
Chicago Dilek, F. , Ünsar, S. "Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2021 ): 163-167
RIS TY - JOUR T1 - Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma AU - Filiz Dilek , Serap Ünsar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 167 VL - 6 IS - 2 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma %A Filiz Dilek , Serap Ünsar %T Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma %D 2021 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Dilek, Filiz , Ünsar, Serap . "Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Mayıs 2021): 163-167 .
AMA Dilek F. , Ünsar S. Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma. İKÇÜSBFD. 2021; 6(2): 163-167.
Vancouver Dilek F. , Ünsar S. Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 6(2): 163-167.
IEEE F. Dilek ve S. Ünsar , "Fitzpatrick Ritim Kuramına Göre Bir COVID-19 Pandemi Servisi Sorumlu Hemşiresinin Deneyimleri: Nitel bir çalışma", İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 163-167, May. 2021