Cilt: 6 - Sayı: 2, 31.05.2021

Yıl: 2021

Editörden

Araştırma Makalesi

1. EDİTÖRDEN

Sayı Editöründen

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Olgu Sunumu

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6899-852X
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Prof. Dr. Yasemin TOKEM İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 0000-0001-9140-2846
Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Prof. Dr. Gözde AKOĞLU İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 0000-0002-3685-4310
Özel Eğitim, Sağlık Bilimleri, Çocuk Gelişimi Eğitimi
Doç. Dr. Turhan KAHRAMAN İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 0000-0002-8776-0664
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doç. Dr. Melike TEKİNDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 0000-0002-3453-3273
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyal Hizmet
Doç. Dr. Gülşah KANER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik
Doç. Dr. Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6194-3131
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği