Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 29 - 44 2017-02-27

KIRGIZİSTAN'IN BAĞIMSIZLIK SONRASI EKONOMİK GELİŞİMİNE YÖNELİK ÖNERİLER
KYRGYZSTAN'S RECOMMENDATIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AFTER INDEPENDENCE

SÜLEYMAN ADİL AŞCI [1]


Kırgızistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ndendir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra piyasa ekonomisine geçiş çabaları göstermektedir. Çalışmanın temel amacı; piyasa ekonomisine geçişte Kırgızistan’ın genel ekonomik sorunlarına çözüm önerileri sunabilmektir. Ülke hem batı hem de doğu bloğunun tam da ortasında bulunmaktadır. Bu nedenle, hassas bir bölgede kendi öz benliğini kaybetmeden ekonomisini piyasa koşullarına açma çabaları göstermektedir. Amaç, ülkenin ekonomik olarak kalkınmasıdır. Bunu gerçekleştirirken de ülke kendi öz benliğini kaybetmeden, tamamen yerli ve milli unsurlarını korumayı bir yöntem olarak benimsemiş bulunmaktadır. Coğrafyanın verdiği hassas avantajları kullanırken; Rusya, Türkiye, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğini almalıdır. 

Kyrgyzstan is in the Central Asian Turkish Republics. After gaining independence, it shows efforts to shift to the market economy. The main aim of the paper is to present a solution to the general economic problems of Kyrgyzstan in the transition to the market economy. The country is located in the middle of both the west and the east block. For this reason, it shows the efforts to open the economy to the market conditions without losing its own self in a sensitive region. The aim is economic development of the country. While realizing this, the country has adopted a way of protecting its indigenous and national elements without losing its selfhood. While using the sensitive advantages of geography; Russia, Turkey, China and the United States.

 • ABAZOV Rafis, “Policy of economic transition in Kyrgyzstan”, Central Asian Survey, 1999, http://inside.bard.edu/~khitaris/TransitionKyrgyzstan.pdf. (ET:05.02.2017).
 • ABAZOV Rafis, “Sovyet Sisteminde Kırgızistan: Millî Devletin İnşaası ve Millî Kimliğin Doğuşu”, https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=357748 (ET:05.02.2017).
 • AVŞAR Zakir, SOLAK Ferruh, YORULMAZ Ferhan, YORULMAZ Ayşe, (1994), Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri, Vadi Yayınları, Ankara.
 • ARTAM Atila, (1993), Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri ve Türkiye İlişkileri, Sabri Artam Vakfı, Yıldız Matbaacılık, İstanbul.
 • BÖTTGE Katrin, PLOTTKA Julian, (2017), “Auf dem Weg zu einer neuen EU-Zentralasienstrategie”, Institut für Europäische Politik, Zentralasien-Analysen Nr. 111, 31.01.2017, http://www.laenderanalysen.de/zentralasien/pdf/ZentralasienAnalysen111.pdf (ET:07.02.2017).
 • DOĞAN Aykon, (1997), “Orta Asya Ülkelerini’nin Dış Pazarlara Açılımı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) Rolü”, Yeni Türkiye Dergisi.
 • FLECHTNER Stephan and SCHREIBER Dagmar, (2015), Kirgistan, Trescher Verlag, Berlin.
 • HETSCH Jörg, SHUNUSALIEVA Galia, Delegation der deutschen Wirtschaft für Zentralasien, http://zentralasien.ahk.de/laenderportal/kirgistan/wirtschaftliche-kennzahlen/(ET:05.02.2017).
 • INFORMATION KIRGISTAN, http://www.kirgistan-info.ch/info.shtml. (ET: 07.02.2017).
 • KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU, (1996). Tika Yayınları No:31, Ankara.
 • KIRGISISTAN, Wirtschaftliche Entwicklung, (2016), http://www.ost-ausschuss.de/kirgistan. (ET: 07.02.2017).
 • KYRGYZSTAN, (1993). Social Protection in a Reforming Economy, A World Bank Country Study, The World Bank, Washington D.C. LEUZE Mirjam, KITSCHELT Friedrich, GÖNNER Tanja, BEIER Christoph, PREUSS Hans-Joachim, RICHTER Cornelia, HÖLZER Thorsten, SACKENHEIM Rolf, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Akademie für Internationale Zusammenarbeit, https://www.liportal.de/kirgisistan/ueberblick/#c16226. (ET:05.02.2017).
 • MÜTERCİMLER Erol, (1993). 21. Yüzyılın Eşiğinde Uluslararası Sistem ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkiler Modeli, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • OTORBAYEV K., İSAYEV A., MANALİYEVA J., HARÇENKO G., STEFANSON M, ROBENS N., (1994), Kırgızıstan, Glavneya Redaksiya Kırgızskoy Ensiklopedii, Bişkek.
 • ÖZEY Ramazan, (1996). Tabiatı, İnsanı ve İktisadı ile Türk Dünyası, Öz Eğitim Yayınları, İstanbul.
 • PEYROUSE Sebastien, (2015). “Die Mitgliedschaft Kirgistans in der Eurasischen Wirtschaftsunion: EineVernunftehe?”, Institut für Europäische Politik, Zentralasien-Analysen Nr. 88, 27.04.2015, http://www.laender-analysen.de/zentralasien/pdf/ZentralasienAnalysen88.pdf. (ET:07.02.2017).
 • POMFRET Richard, Central Asia Since 1991: The Experıence Of The New Independent States, https://www.oecd.org/countries/kyrgyzstan/5961227.pdf. (ET:07.02.2017).
 • SOBUTAY Tülay, (1995). Kırgızistan İhracat Pazar Araştırması, İstanbul Ticaret Odası Yayın NO. 195-19, İstanbul. SOLAK Fahri, Kırgızistan'da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye İle İlişkiler, https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=357757. (ET:07.02.2017).
 • THE WORLD FACTBOOK, Central Asia: Kyrgyzstan, https://www.cia.gov/library/publications/ the-world-factbook/geos/kg.html (ET: 07.02.2017).
 • WIRTSCHAFT IN KIRGISTAN, http://www.eu-asien.de/Kirgistan/Uebersicht/Wirtschaft-Kirgistan.html. (ET:07.02.2017). WWW.TRADINGECONOMICS.COM, NATIONAL BANK OF THE KYRGYZ REPUBLIC, http://www.tradingeconomics.com/kyrgyzstan/imports. (ET:21.02.2017).
 • WWW.TRADINGECONOMICS.COM, NATIONAL BANK OF THE KYRGYZ REPUBLIC, http://www.tradingeconomics.com/kyrgyzstan/foreign-direct-investment. (ET:21.02.2017).
 • YALÇINKAYA Alâeddin, (1997), Sömürgecilik-Panislamizm Işığında Türkistan, Timaş Yayınları, İstanbul.
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Ocak-Şubat 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: SÜLEYMAN ADİL AŞCI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Aralık 2016
Kabul Tarihi : 25 Şubat 2017
Yayımlanma Tarihi : 27 Şubat 2017

APA Aşcı, S . (2017). KIRGIZİSTAN'IN BAĞIMSIZLIK SONRASI EKONOMİK GELİŞİMİNE YÖNELİK ÖNERİLER . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 2 (2) , 29-44 . DOI: 10.25204/iktisad.304541