Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 10, Sayfalar 307 - 317 2019-10-31

YENİ BİR İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİ: İŞTEN AYRILMALARDA DESTEK HİZMETİ (OUTPLACEMENT)
A NEW FUNCTION FOR HUMAN RESOURCES: OUTPLACEMENT

Rabiya GÖKÇE ARPA [1] , Fatma Zehra TAN [2]


Bu çalışmada amaç, sektör çalışanlarına ve işten ayrılmalarda destek hizmeti (outplacement) ile ilgilenen araştırmacılara derinlemesine bilgi sağlamaktır. Makale, kuramsal bir değerlendirme niteliğindedir. Söz konusu amaç için, derinlemesine literatür taraması yapılmış, ardından konuyla ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, konuyla ilgili Türkiye’de yapılan on adet çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmaların yazarı, yayınlandığı tarih, yayınlandığı yer ve araştırmanın konusu bilgisi aktarılmıştır. Bunlara ek olarak yapılan araştırmaların sonucunda elde edilen bulgular incelenmiştir. Literatür taramasının Türkiye ile sınırlandırılmasının sebebi, söz konusu hizmetin Türkçe yazınında nerede olduğunun aktarılmak istenmesidir.

The aim of this study is to provide information in depth for the sector employees and the researchers interested in outplacement. The article is a theoretical evaluation. At first, a literature review is conducted deeply. Later, the studies in Turkey over this topic are determined. Ten studies (five theses, four articles, and one book chapter) are found and their topics, writers, and publication dates and places are cited. Then, outputs are investigated after the research. The reason behind the limitation is to provide the point outplacement stands in Turkey.

Kriz, İnsan Kaynakları Yönetimi, OUTPLACEMENT, işten ayrılmalarda destek hizmeti
 • Arellano, F.A. (2005). The Effect of Outplacement as an Active Labour Market Measure: Creade Case. Universidad Carlos III de Madrid, 1-27.
 • Arslan, H.B. (2005). How To Manage Downsizing More Effectively?. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 7(2): 15-24.
 • Arslan, H.B. Ulaş, D. (2004). İstihdamın Korunması ve İşten Çıkarılanlara Uygulanan Yardımlar. Ege Academic Review, 4(1): 102-114.
 • Arslan, H.B. (2004). Örgütsel Küçülme, Yeniden Yerleştirmede Destek Danışmanlığı ve Türkiye Uygulaması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Arthur, J.B. (1994). Effects of Human Resource Systems On Manufacturing Performance and Turnover. Academy of Management Journal, 37(3): 670-687.
 • Baltaş, A. (2016). İnsana ve İşe Değer Katan Yeni İK, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Dereli, B. (2003a). İşten Çıkarılanlara Destek Hizmeti (Outplacement) Ve Türkiye'de Bu Hizmeti Sunan Şirketlerin Çalışanlarının Hizmete Yönelik Tutumlarını İnceleyen Bir Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dereli, B. (2003b). İşten Çıkarılanlara Destek Hizmeti (Outplacement) ve Bu Hizmetin Türkiye’deki Gelişimi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 87-118.
 • Develioğlu, A.U. (2014). Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Planlaması: 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde İnşaat Sektörüne İlişkin Bir Nitel Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gelb, B.D. (1986). When And How To Use Outplacement. Business Horizons, 29(5): 55-59.
 • Göğüş, S. (2005). İşten Çıkarılanlara Destek Hizmeti Verilmesi (Outplacement) ve Türkiye’deki Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gültekin, T. (2007). Kriz Dönemlerinde İşletmelerde İnsan Kaynakları Politikaları ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Gümüş, B. (2009). Türkiye’deki İşletmeler Tarafından Yeniden Yerleştirme (Outplacement) Hizmetini Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Etmenlerin Analiz Edilmesine İlişkin Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Ivashina, V. & Scharfstein, D. (2010). Bank Lending During The Financial Crisis Of 2008. Journal Of Financial Economics. 97(3): 319-338.
 • Kanbur, F. & Birgün, S. (2008). Yeni Kariyere Geçiş Danışmanlığı İçin Kavramsal Bir Model: FATRA. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(13): 117-137.
 • Klimczuk-Kochańska, M. & Klimczuk, A. (2015). Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market. 89-106.
 • Patan, G.N. (2009). İşletmelerde Kriz Yönetimi Ve Stratejisinin Önemi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Pekel, P. (2007). Outplacement Consulting Services and A Research, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Solmaz, B. (2006). Krizde İtibarın Yönetilmesi. Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 4(3): 65-72.
 • Stacho, Z. & Stachová, K. (2015). Outplacement as Part of Human Resource Management. Procedia Economics and Finance, 34: 19-26.
 • Terzioğlu, O. (2011). 2008 Kriziyle Başlayan Süreçte İşletmelerde Kriz Yöentimi ve Kriz ile Risk İlişkisi: Bir Seramik İşletmesinde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tuğsal, T. (2016). Kriz Dönemlerinde Uygulanan İnsan Kaynakları Politikalarının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4(2): 57-69.
 • Weiner, D. (2006). Crisis Communications: Managing Corporate Reputation In The Court Of Public Opinion. Ivey Business Journal, 70(4): 1-6.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Ekim-2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2310-2929
Yazar: Rabiya GÖKÇE ARPA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1554-6500
Yazar: Fatma Zehra TAN
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

APA Gökçe Arpa, R , Tan, F . (2019). YENİ BİR İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİ: İŞTEN AYRILMALARDA DESTEK HİZMETİ (OUTPLACEMENT) . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 4 (10) , 307-317 . DOI: 10.25204/iktisad.589060