Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

CORONA VİRÜS VE OLASI KÜRESEL TEHDİTLERE YÖNELİK PSİKO-SOSYAL BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 9 - 32, 19.05.2021

Öz

Bu araştırmada 2019 yılı Aralık ayından günümüze değin dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, yayılma hızı, ölüm oranları, sosyal izolasyon kapsamında alınan tedbirler ve kısıtlamalar sürecinin insanların psikolojik, sosyolojik hayatlarını nasıl etkilediği araştırılmak istenmiştir. Ayrıca salgının ekonomik yapı, sağlık ve hijyen konusunda insan hayatlarına etkisi, aşının bulunma süreci ve hangi ülkenin bulabileceği ile birlikte olası küresel tehditlere yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma desenlerinden tarama modelinin uygulandığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak online olarak bireylere gönderilen anket formu tercih edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir.

Kaynakça

 • Aslan, R. (2020). Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19. Ayrıntı Dergisi, 8(65), s.35-41.
 • Baldwin R. Weder di Mauro B. (2020). Economics in the Time of COVID-19. A CEPR Press VoxEU.org eBook, s.1-133.
 • A visual history of pandemics. https://www.weforum.org/ agenda/2020/03/a-visual-history-of-pandemics/ (Erişim Tarihi: 31.03.2020).
 • Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemler, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Carrasco-Hernandez, R., Jacome, R., Vidal, L. ve Leon, P. (2017). Are RNA Viruses Candidate Agents for the Next Global Pandemic? A Review. ILAR Journal, 58(3), s.343-358.
 • Coronavirus: case fatality rates by age. https://ourworldindata. org/uploads/2020/03/COVID-CFR-by-age-1536x1190. png (Erişim Tarihi: 06.04.2020).
 • Covıd-19 Coronavırus Pandemıc (15.04.2020). https://www.worldometers.info/coronavirus/ (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • Covıd-19: Implications for business. https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business (Erişim Tarihi: 14.04.2020).
 • Covıd-19 and the world of work: Impact and policy responses. ILO Monitor 1st Edition/18 Mart 2020. https://www. ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/ documents/briefingnote/wcms_738753.pdf (Erişim Tarihi: 14.04.2020).
 • Deng, CX. (2020). The global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19. Int J Biol Sci; 16 (10), s.1676-1677.
 • DeWitte SN. (2014). Mortality Risk and Survival in the Aftermath of the Medieval Black Death. Plos One. Volume 9. Issue 5. e96513.
 • First COVID-19 case happened in November, China government records show – report. https://www.theguardian.com/ world/2020/mar/13/first-COVID-19-case-happened-innovember-china-government-records-show-report (Erişim Tarihi 27.03.2020).
 • Germany’s 2012 Covid scenario became real in 2020. https:// www.foreigner.fi/articulo/news/germany-s-2012-covidscenario-became-real/20200325014404004958.html (Erişim Tarihi: 03.04.2020).
 • Gierueld JDJ. Tilburg TV. Dvkstra PA (2006). Loneliness and Social Isolation. The Cambrıdce Handbook of Personal Relatıonshıps. s.485-500.
 • Gire, S.K., Goba, A., Andersen, K.G., Sabeti, P.C. (2014). Genomic surveillance elucidates Ebola virus origin and transmission during the 2014 outbreak. Science, 345 (6202), s.1369-1374.
 • In a time of distancing due to coronavirus, the health threat of loneliness looms. https://www.statnews.com/2020/03/28/ coronavirus-isolation-loneliness-health/ (Erişim Tarihi: 30.03.2020).
 • Johns Hopkins Medicine. (2020). Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2). https://www.hopkinsguides.com/hopkins/view/Johns_Hopkins_ABX_Guide/540747/all/Coronavirus_COVID_19__SARS_CoV_2_ (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2020).
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri, “Kavramlar, ilkeler ve teknikler”, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Christensen, L.B., Johnson, B. R. ve Turner L.A. (2015). Araştırma yöntemleri: desen ve analiz. (Ahmet Aypay Çev.). 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Koronavirüs neden hızlı yayıldı? Corona Virüsü. https:// www.e-psikiyatri.com/koronavirus-neden-hizli-yayildi-corona-virusu (Erişim Tarihi: 27.03.2020).
 • Menachery VD. Yount Jr BL. Debbink K. Agnihothram S. Gralinski LE. Plante JA. (2015). A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence. Nature Medcine. Number 12, December, s.1508-1514.
 • New OECD outlook on the global economy. http://www. oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses (Erişim Tarihi: 14.04.2020).
 • Schwetz, T.A. ve Fauci, A.S. (2019). The Extended Impact of Human Immunodeficiency Virus/AIDS Research. The Journal of Infectious Diseases, 219(1), s. 6-9.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020a). COVID-19 - Yeni Koronavirüs Hastalığı Güncel Durum. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ (Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2020).
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020b). COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf (Erişim Tarihi: 02 Mayıs 2020).
 • Petersen, L.R., Jamieson, D.J., Powers, A.M. ve Honein, M.A. (2016). Zika Virus. The New England Journal of Medicine, 374 (16), s.1552-1563.
 • Raoult, D., Mouffok, N., Bitam, I., Piarroux, R. ve Drancourt, M. (2013). Plague: History and contemporary analysis. Journal of Infection, (66), s.18-26.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri: gerçek dünya araştırması. (Şakir Çınkır/Nihan Demirkasımoğlu Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tayep, O., Zahed, A. and Ritzen, J. (2016). Becoming a World-Class University: Chapter 1: Roadmap to Become a World-Class University and Chapter 3: Excellence as Duty. Springer Open Puplishing. ISBN 978-3-319-26379-3 ISBN 978-3-319-26380-9 (eBook). DOI 10.1007/978-3-319-26380-9. Library of Congress Control Number: 2015954592. (www. springer.com).
 • Tesini BL. (2020). Coronaviruses and Acute Respiratory Syndromes (COVID-19, MERS, and SARS) Coronaviruses and Acute Respiratory Syndromes (COVID-19, MERS, and SARS). https://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/respiratory viruses/coronaviruses-and-acute-respiratory-syndromes-COVID-19,-mers,-and-sars (Erişim Tarihi: 27.03.2020).
 • Üstün, Ç., Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 Pandemisinde Sosyal Yaşam ve Etik. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 25, Özel Sayı 1, s.142-153.
 • Yeni Koronavirüs “COVID-19” Nedir? https://www.yeditepe.edu.tr/tr/duyuru/yeni-koronavirus-COVID-19-nedir (Erişim Tarihi: 26.03.2020).
 • 65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Ek Genelgesi/22.03.2020. https://www.icisleri.gov. tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokagacikma-yasagi-ek-genelgesi (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
 • 4% Mortality Rate estimate by the World Health Organization (WHO) as of March 3 2020. https://www.worldometers. info/coronavirus/coronavirus-death-rate/#correct (Erişim Tarihi: 05.04.2020).
 • WHO. (1946). The International Health Conference. New York: 19 Haziran‐22 Temmuz.
 • WHO. (2018). Managing epidemics: Key facts about major deadly diseases. https://www.who.int/emergencies/diseases/managing-epidemics/en/ (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2020).
 • WHO. (2020b). Q&A on coronaviruses (COVID-19). https://www.who.int/emergencies/ diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses (Erişim Tarihi: 3 Mayıs 2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Büşra ELÇİÇEĞİ (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1346-8185
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Elçiçeği, B. (2021). CORONA VİRÜS VE OLASI KÜRESEL TEHDİTLERE YÖNELİK PSİKO-SOSYAL BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 6 (1) , 9-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/62380/812597