İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Geçici Koruma Kapsamındaki Mülteci Öğrencilerin ve Ailelerinin Pandemi Sürecinde Yaşadıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 180 - 189, 05.11.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı geçici koruma kapsamındaki mültecilerin pandemi şartlarında yaşadıkları zorlukların neler olduğunu, velilerin bu süreç ile ilgili düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırmanın modeli tarama modelindedir. Mülteci velilerin katıldığı derinlemesine mülakat tekniğinden yarı yapılandırılmış sorular kullanılarak araştırma modeli uygulanmıştır. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmada, mülteci öğrencilerin yoğun olarak eğitim aldığı araştırmacının çalıştığı Şafaktepe ilkokulu seçilmiştir. Araştırmada 5 mülteci veli ile görüşülmüştür. Görüşme formları ile elde edilen verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre geçici koruma statüsünde olan aileler normal şartlarda geçimlerini zor karşıladıklarını, evlerinin kira ve işlerinin asgari seviyede olduklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında ekstra internet ücreti, tablet ya da bilgisayar ihtiyacı ailenin ekonomik giderini bir kat daha artırmış ve bu durum ise aile içinde huzursuzluğa neden olmuştur.

Kaynakça

  • Topcu, Z., Türk, M. ve Kantos, Z. E. (2018a).Türkiye’de bulunan mültecilerin karşılaştıkları sorunlar ile ilgili nitel bir çalışma. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 3(2), 191-206

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Arzu TUNCEL 0000-0002-8812-4176

Yayımlanma Tarihi 5 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA TUNCEL, A. (2021). Geçici Koruma Kapsamındaki Mülteci Öğrencilerin ve Ailelerinin Pandemi Sürecinde Yaşadıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 6(2), 180-189.