Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 37 - 49 2019-05-31

ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK

Ali ÖZCAN [1]Günümüzde sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım pratiklerinin yaygınlaşması sonucu veri ve enformasyon üretimi en üst düzeyde yaşanmaktadır. Enformasyon bombardımanı şeklinde kavramsallaştırılan bu durum bilgi toplumunu oluşturan toplulukların/fertlerin en karakteristik problemlerinin başında yer almaktadır. Bu çalışmada bilgi ve iletişim teknolojilerinin –sosyal paylaşım platformlarının- problemli bir boyutu olarak ‘enformasyon obezitesi’ şeklinde kavramsallaştırılan sorunsalın bilgi toplumundaki bireyleri ne şekilde etkilediği tartışılacaktır. Ayrıca enformasyon obezitesine karşı bir bilinç durumu olarak ifade edilen ‘enformasyon diyeti’ kavramının birey ve toplum hayatında uygulanabilirliği imkanı ve birincil haber kaynağı olarak yerel haberlerle ilişkisi incelenecektir. Enformasyon obezitesine karşı bir ‘diyet’ uygulaması olarak yerel habercilik ve yerel haberlerin sağlıklı bir bilgilenme ortamı sunduğu savunulmaktadır. 

enformasyon obezitesi, yerel habercilik
  • Akyel, A. E. (2012). Yarım Bilgilenen Dünya ve Üçüncü Globalleşme. E. Sözen, Hepimiz Globaliz, Hepimiz Yereliz (Gutenberg Galaksi'den Zuckerberg Galaksi'ye) (s. 313-328). İstanbul: Alfa Yayınları.Alankuş, S. (2005). Demokratik Bir Medya Ortamı İçin Yerel/Sivil Medya ve Yeni İmkanlar. S. Alankuş (Dü.) içinde, Medya ve Toplum (2. b., s. 99-132). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.Ansah, P. A. (1991). Uluslararası İletişimde Haklar ve Değerler Mücadelesi. Y. Kaplan, Enformasyon Devrimi Efsanesi (ss. 199-231). Kayseri: Rey Yayınları.Avcı, N. (1990). Kitle Kültürü Enformatik Cehalet. Ankara: Rehber Yayıncılık.Aydın, M. (2011). Güncel Kültürde Temel Kavramlar. İstanbul: Açılım Kitap.Bauman, Z. (2015). Akışkan Modern Dünyada Kültür. (İ. Ç.-F. Ömek, Çev.) Ankara: Atıf Yayınları.Binark, M., & Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayınları.Brown, J. S., & Duguid, P. (2001). Enformasyonun Sosyal Yaşamı. (İ. Bingöl, Çev.) İstanbul: Türk Henkel Dergisi Yayınları.Davenport, T. (2014). Big Data @ Work. (M. Çavdar, Çev.) İstanbul: Türk Hava Yolları Yayınları.Dijk, J. V. (2016). Ağ Toplumu (3. b.). (Ö. Sakin, Çev.) İstanbul: Kafka-Epsilon Yayıncılık.Eggers, D. (2016). Çember. (H. Balkara, Çev.) İstanbul: Siren Yayınları.Erdoğan, İ. (1997). İletişim Egemenlik Mücadeleye Giriş. Ankara: İmge Kitabevi.Erdoğan, İ., & Alemdar, K. (2010). Öteki Kuram (Cilt 3. Baskı). Ankara: Pozitif Matbaacılık.Feyerabend, P. (1999). Özgür Bir Toplumda Bilim (2. b.). (A. Kardam, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Gardner, H., & Davis, K. (2014). App Kuşağı. (Ü. Şensoy, Çev.) İstanbul: Optimist Yayınları.Gates, B. (1999). Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalışmak (5. b.). (A. C. Akkoyunlu, Çev.) İstanbul: Doğan Kitapçılık.Guenon, R. (2014). Modern Dünyanın Bunalımı (4. Baskı b.). (M. Kanık, Çev.) İstanbul: Hece Yayınları.Gündüz, U., & Pembecioğlu, N. (2013). Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya. M. Demir (Dü.) içinde, Yeni Medya Üzerine... (s. 311-338). Konya: Literatürk Yayınları.Güneş, S. (2006). Enformasyon Toplumunun Putları. İstanbul : Hece Yayınları.Hardt, M., & Negri, A. (2003). İmparatorluk (5. b.). (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.İnan, K. (2012). Teknolojik İş(lev)sizlik. İstanbul: İletişim Yayınları.Kaplan, Y. (1991). Enformasyon Devrimi Efsanesi. Kayseri: Rey Yayıncılık.Kellner, D. (2013). Medya Gösterisi (2. b.). (Z. S. Doğruer, Çev.) İstanbul: Açılım Kitap.Marx, K. (2013). Yabancılaşma (5. b.). (A. K. Kenan Somer, Çev.) Ankara: Sol Yayınları.Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). Büyük Veri: Yaşama, Çalışma ve Düşünme Şeklimizi Dönüştürecek Bir Devrim. (B. Erol, Çev.) İstanbul: Paloma Yayınevi.McChesney, R. W. (2006). 21. Yüzyılda İletişim Politikaları: Medyanın Sorunu. (Ç. Çidamlı, E. Coşkun, & E. Usta, Çev.) İstanbul: Kalkedon Yayınları .McLuhan, M., & Fiore, Q. (2012). Medya Mesajı, Medya Masajıdır. İstanbul: MediaCat Kitapları.Meriç, C. (2004). Sosyoloji Notları ve Konferanslar (9. b.). İstanbul: İletişim Yayınları.Meriç, C. (2007). Mağaradakiler (14. b.). İstanbul: İletişim Yayınları.Niedzviecki, H. (2010). Dikizleme Günlüğü. (G. Gündüç, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Pavlik, J. V. (2013). Dijital Teknoloji ve Gazetecilik: Demokrasiye Etkileri... M. Demir, Yeni Medya Üzerine... (B. Kalsın, Çev., s. 83-107). Konya: Literatürk Yayınları.Ploman, E. (1990). İletişim Devrimi Üzerine. N. Avcı, Kitle Kültürü Enformatik Cehalet (s. 157-161). Ankara: Rehber Yayıncılık.Ruskin, H. (2012). İnternet Nesli: Sosyal Ağlar Yükseliyor, Eleştirel Düşünce Düşüyor! E. Sözen, Hepimiz Globaliz, Hepimiz Yereliz (Gutenberg Galaksi'den, Zuckerberg Galaksi'ye) (s. 55-97). İstanbul : Alfa Yayınları.Schiller, H. (2005). Zihin Yönlendirenler (2. b.). (C. Cerit, Çev.) İstanbul: Pınar Yayınları.Silverman, C. (2015). Doğrulama El Kitabı. http://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook_tr.pdf adresinden alındıToffler, A. (1975). Şok (2. b.). (S. Sargut, Çev.) İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.Toffler, A. (1997). Dünyayı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor (2. b.). (M. Çiftkaya, Çev.) İstanbul: İz Yayıncılık.Toffler, A. (2008). Üçüncü Dalga: Bir Fütürist Ekonomi Analizi Klasiği. İstanbul: Koridor Yayıncılık.hurriyet.com.tr. (2011, Haziran 5). Malezya polisi kadınları 'fahişe' diye damgaladı. hurriyet.com.tr: http://www.hurriyet.com.tr/malezya-polisi-kadinlari-fahise-diye-damgaladi-17958081 adresinden alındıTÜİK. (2016). Yazılı Medya İstatistikleri Veri Tabanı. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21543, (27 Aralık 2016).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali ÖZCAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inifedergi550965, journal = {İNİF E - Dergi}, issn = {}, eissn = {2528-9519}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {37 - 49}, doi = {}, title = {ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK}, key = {cite}, author = {Özcan, Ali} }
APA Özcan, A . (2019). ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK . İNİF E - Dergi , 4 (1) , 37-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/46490/550965
MLA Özcan, A . "ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK" . İNİF E - Dergi 4 (2019 ): 37-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/46490/550965>
Chicago Özcan, A . "ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK". İNİF E - Dergi 4 (2019 ): 37-49
RIS TY - JOUR T1 - ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK AU - Ali Özcan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İNİF E - Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 49 VL - 4 IS - 1 SN - -2528-9519 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İNİF E - Dergi ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK %A Ali Özcan %T ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK %D 2019 %J İNİF E - Dergi %P -2528-9519 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Özcan, Ali . "ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK". İNİF E - Dergi 4 / 1 (Mayıs 2019): 37-49 .
AMA Özcan A . ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK. İNİF E - Dergi. 2019; 4(1): 37-49.
Vancouver Özcan A . ENFORMASYON DİYETİ OLARAK YEREL HABERCİLİK. İNİF E - Dergi. 2019; 4(1): 37-49.