İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Kasım Yenigün
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
kyenigun@kastamonu.edu.tr

Dergi İletişim

Prof. Dr. Tolga Ulusoy
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
tulusoy@kastamonu.edu.tr

Teknik İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ermanzurnaci@kastamonu.edu.tr