İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Editör Ofisi
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
inotech@kastamonu.edu.tr

Başeditör

Prof. Dr. Kasım Yenigün
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
kyenigun@kastamonu.edu.tr

Teknik İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ermanzurnaci@kastamonu.edu.tr

Dergimiz 2024 Yılı Ocak ayı itibariyle artık İngilizce ve Türkçe yayınları kabul etmeye başlamıştır. Türkçe yayınlar İngilizce Özet içerecek şekilde kabul edilecektir. Yazım Kuralları menüsünden Tam Metin yazım şablonunu indirebilirsiniz.