Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 18, 317 - 340, 10.10.2018
https://doi.org/10.29224/insanveinsan.427986

Öz

Bu çalışmanın amacı, Foucault’un iktidar olgusuna ilişkin açıklamalarından hareketle bireylerin disipline edilerek itaatkâr bir varlığa dönüştürülmelerinde fiziksel ve sosyal aleni anatominin nasıl rol oynadıklarının izini sürmektir. Bu çerçevede, çalışmada, iktidar mekanizmalarının insanları itaatkâr birer varlığa dönüştüren zihinsel arka planı hangi insani duygular üzerinden inşa ettiği sorusuna cevap aranmıştır. Cevap aranan bir diğer soru da kendini gizleme zorunluluğunda olan iktidarın, anatominin farklı biçimleri üzerinden sağlamış olduğu hükmetme esnasında kendisini gizlemeyi nasıl başardığıdır. Çalışmadaki veriler dokuz psikiyatrist hekimle yapılan mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Mülakatlar sonucunda elde edilen veriler fiziksel aleni anatominin korku ve utanç, sosyal aleni anatominin ise beğenilme, popüler olma, dışlanma ve hor görülme şeklindeki zihinsel karşılıkları üzerinden işleyen etkin iktidar araçları olarak önemli işlevler üstlendiklerine işaret etmektedir. Diğer bir bulgu da, bilimin iktidarın kendini gizlemede etkin bir rol oynadığına ve sosyal aleni anatomiyle iktidarın, hem bireye yönelik hükmetme alanının genişlediği hem de kendisini gizleme konusunda daha mahir bir beceriye ulaştığı yönündedir.

 

Kaynakça

 • Akgündüz, Gülay Özdemir. “Foucault’da İktidar ve Beden İlişkisi”. Akademik Bakış Dergisi. 38 (2013): 1-16.
 • Çelebi, Vedat. “Michel Foucault’da Bilgi İktidar ve Özne İlişkisi”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 5/1 (2013): 512-523.
 • Foucault, Michel. Özne ve İktidar. Çev., Işık Ergüden, Osman Akınhay. Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. Çev., Hülya Uğur Tanrıöver. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012.
 • Foucault, Michel. Deliliğin Tarihi. Çev., Mehmet Ali Kılıçbay. İstanbul: İmge Yayınevi, 2014.
 • Guattari, Felix. Kaçış Çizgileri. Çev., Işık Ergüden. İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2014.
 • Kızılaslan, Aydın, S. Levent Zorluoğlu, Ali Yücel ve Mustafa Sözbilir. “Yeti Yitimi Modellerinin Tarihsel Gelişimi”. İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16/1 (2015): 183-197.
 • Lazzarato, Maurizio. Göstergeler ve Makineler. Çev., Ferda Nur Demirci. İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2016.
 • McNally, David. Piyasanın Ucubeleri Zombiler Vampirler ve Küresel Kapitalizm. Çev., İdil Çetin. İstanbul: Dipnot Yayınları, 2015.
 • Palancı, Cihan. “Biyo-iktidarı Siponaza ile Okumak”. Toplum ve Demokrasi. 10/21 (2016): 13-21.
 • Revel, Judith. Güncelliğin Bir Ontolojisi. Çev., Kemal Atakay. İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2006.
 • Uluğer, Çağrı. “Yaşam ve Ölüm Arasında Sallanan İktidar Sarkacı: Biyo Politika”. Mesele Dergisi. 88 (2014): 49-53.

As A Power from (Open) Physical Anatomy to Social Anatomy: The Form- Changing Story of the Power on the Human BodyAs A Power from (Open) Physical Anatomy to Social Anatomy: The Form- Changing Story of the Power on the Human Body

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 18, 317 - 340, 10.10.2018
https://doi.org/10.29224/insanveinsan.427986

Öz

In the context of Foucault’s statement about power, the aim of this research is to trace how the physical and social anatomy play a role in transforming people into obedient persons. In this framework, it is focused on the question of which human emotions that power mechanisms have built mental background turn people into obedience. Another focal point of this research is to consider how the power in need of concealing itself can achieve its goal of concealing itself successfully. The data were collected through interviews with nine psychiatrist. The data indicate that “physical anatomy” through fear and embarrasment, “social anatomy” through favour, popularity and exlusion feellings have important functions as effective instruments of power. Another finding is that science plays an active role in concealing itself and that by social anatomy, power is both augmenting the domain of individual domination and achieving a more subtle skill in concealing itself.

Kaynakça

 • Akgündüz, Gülay Özdemir. “Foucault’da İktidar ve Beden İlişkisi”. Akademik Bakış Dergisi. 38 (2013): 1-16.
 • Çelebi, Vedat. “Michel Foucault’da Bilgi İktidar ve Özne İlişkisi”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 5/1 (2013): 512-523.
 • Foucault, Michel. Özne ve İktidar. Çev., Işık Ergüden, Osman Akınhay. Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. Çev., Hülya Uğur Tanrıöver. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012.
 • Foucault, Michel. Deliliğin Tarihi. Çev., Mehmet Ali Kılıçbay. İstanbul: İmge Yayınevi, 2014.
 • Guattari, Felix. Kaçış Çizgileri. Çev., Işık Ergüden. İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2014.
 • Kızılaslan, Aydın, S. Levent Zorluoğlu, Ali Yücel ve Mustafa Sözbilir. “Yeti Yitimi Modellerinin Tarihsel Gelişimi”. İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16/1 (2015): 183-197.
 • Lazzarato, Maurizio. Göstergeler ve Makineler. Çev., Ferda Nur Demirci. İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2016.
 • McNally, David. Piyasanın Ucubeleri Zombiler Vampirler ve Küresel Kapitalizm. Çev., İdil Çetin. İstanbul: Dipnot Yayınları, 2015.
 • Palancı, Cihan. “Biyo-iktidarı Siponaza ile Okumak”. Toplum ve Demokrasi. 10/21 (2016): 13-21.
 • Revel, Judith. Güncelliğin Bir Ontolojisi. Çev., Kemal Atakay. İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2006.
 • Uluğer, Çağrı. “Yaşam ve Ölüm Arasında Sallanan İktidar Sarkacı: Biyo Politika”. Mesele Dergisi. 88 (2014): 49-53.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Güz - 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali TAŞ>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7747-5333
Türkiye


Oğuzhan ÖZTÜRK> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7959-9535
Türkiye


Umut ORHAN>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3460-035X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 18

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { insanveinsan427986, journal = {İnsan ve İnsan}, eissn = {2148-7537}, address = {Ayvansaray mah. Yeni Usul sk. no: 2 34085 Fatih, İstanbul, Turkey}, publisher = {Okur Yazar Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, number = {18}, pages = {317 - 340}, doi = {10.29224/insanveinsan.427986}, title = {İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi}, key = {cite}, author = {Taş, Ali and Öztürk, Oğuzhan and Orhan, Umut} }
APA Taş, A. , Öztürk, O. & Orhan, U. (2018). İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi . İnsan ve İnsan , 5 (18) , 317-340 . DOI: 10.29224/insanveinsan.427986
MLA Taş, A. , Öztürk, O. , Orhan, U. "İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi" . İnsan ve İnsan 5 (2018 ): 317-340 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanveinsan/issue/39618/427986>
Chicago Taş, A. , Öztürk, O. , Orhan, U. "İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi". İnsan ve İnsan 5 (2018 ): 317-340
RIS TY - JOUR T1 - İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi AU - AliTaş, OğuzhanÖztürk, UmutOrhan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.427986 DO - 10.29224/insanveinsan.427986 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 317 EP - 340 VL - 5 IS - 18 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.427986 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.427986 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi %A Ali Taş , Oğuzhan Öztürk , Umut Orhan %T İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi %D 2018 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 5 %N 18 %R doi: 10.29224/insanveinsan.427986 %U 10.29224/insanveinsan.427986
ISNAD Taş, Ali , Öztürk, Oğuzhan , Orhan, Umut . "İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi". İnsan ve İnsan 5 / 18 (Ekim 2018): 317-340 . https://doi.org/10.29224/insanveinsan.427986
AMA Taş A. , Öztürk O. , Orhan U. İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi. İnsan ve İnsan Dergisi. 2018; 5(18): 317-340.
Vancouver Taş A. , Öztürk O. , Orhan U. İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi. İnsan ve İnsan. 2018; 5(18): 317-340.
IEEE A. Taş , O. Öztürk ve U. Orhan , "İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye: İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi", İnsan ve İnsan, c. 5, sayı. 18, ss. 317-340, Eki. 2018, doi:10.29224/insanveinsan.427986

İnsan ve İnsan Dergisi EBSCO, Index Copernicus, ULAKBİM TR Dizin, ERIH PLUS, BASE, DOAJ, OpenAIRE, OAJI, Google Scholar ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer almaktadır.