Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 22, Sayfalar 809 - 830 2019-10-31

The Impact of Nationalist Movements on Turkey and Iran Contemporary Architectural Evolution
Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi

Navid KHALEGHİMOGHADDAM [1]


This paper firstly investigates social and political platform developed by nationalism

in Iran and Turkey between the years 1920-1950 and introduce the main fac-tors in the

formation of nationalist ideas. The author examines how formal cooperation between Iran

and Turkey governments influences the formation of nationalist movements. Then, research

reveals promotions related to the nationalist architectural movements of Turkey and Iran

nationalists policies. Therefore, based on the opinion of the critics, paper investıgates some

architectural buildings of the two countries. Finally, to discuss how the governmental policies

affect Iran and Turkey nationalist architectural movements, a comparative study is conducted.

Accordingly, Iran and Turkey apply their experience in the formation of a government to

demand fundamental changes in people’s lifestyle. In this way, factors such as religious ideas,

historical aspects, western countries influences, and the interaction of the governments of the

two countries cause nationalist movements.

Bu makale ilk olarak milliyetçiliğin 1920-1950 yılları arasında İran’da ve Türki-ye’de oluşturduğu

toplumsal ve siyasi platformu inceleyerek, milliyetçi fikirlerin oluşumundaki temel

faktörleri tanıtmaya çalışmaktadır. Yazar, İran ve Türkiye hükümetlerinin milliyetçiliği güçlendirme

çabalarına odaklanıp aralarındaki resmi iş birliğinin milliyetçi hareketlerin oluşumunu

nasıl etkilediğini incelemektedir. Araştırma, Türkiye ve İran’da bu milliyetçi politikaların sonucu

olarak geliştirilen milliyetçi mimari hareketler ile ilgili tanıtımlar ortaya koymaktadır. Dolayısıyla,

İran ve Türkiye mimarisi ile ilgili eleştirmenlerin görüşlerine dayanarak bu milli-yetçi

mimari hareketleri ve iki ülkenin bazı mimari eserlerini incelemektedir. So-nunda, hükümet

politikalarının İran ve Türkiye’de milliyetçi mimari hareketlerin ortaya çıkışını nasıl etkilediğini

tartışmak üzere karşılaştırmalı bir çalışma yürü-tülmektedir. Bu karşılaştırmanın sonucuna

göre 1920’lerin başından bu yana, İran ve Türkiye, yönetim biçimi ve halkın yaşam tarzında

köklü değişiklikler talep etme konusundaki tecrübelerini yaşamaktadırlar ve bu yolda dini düşünceler,

tari-hi ve eski yönlerin yüze çıkması, batı ülkelerinin etkisi ve iki ülke hükümetlerinin

etkileşimi gibi faktörler milliyetçi hareketlere neden olmaktadır.

 • Alkan, Ahmet. “Türkiye’nin Kentleşme Deneyiminden Öğrenmek”. International Conference on Civil Engineering, Architecture & Urban Management in Iran. Ferdowsi University of Mashad, 2018.
 • Aytaç, Hatice. “The International Diffusion of Planning Ideas: The Case of Istanbul, Turkey”. Journal of Planning History. 6/2 (2007): 114-121.
 • Balamir, Aydin. “Modern Türkiye’de Mimari ve Yapılşma Kültürünün Kimliği”. Abadi, Mimari ve Kentleşme Dergisi. 38/3 (2003): 20-45.
 • Banimasoud, Amir. Batı Çağdaş Mimarisi. Tehran: Honar-e Memari-e Gharb. 2009.
 • Batur, Afife. A Concise History: Architecture in Turkey throughout the 20th Century. Turkey: The chamber of Architects of Turkey. 2005.
 • Behnam, Jamshid. İran’lılar ve Yenilenme Düşüncesi, Tehran: Nashr va Pazhouhesh-e farzan Rouz. 2007. [FARSÇA]. 1386 .زور نازورف شهوژپ و رشن :نارهت .موس پاچ،ددجت هشیدنا و نایناریا .ديشمج ،مانهب .
 • Bozdoğan, Sibel ve Reşat Kasaba. Rethinking Modernity and Identity in Turkey. University of Washington Press. 1997.
 • Ghamari, Daryoush. İran’da Milliyetçiliğin Dönüşümü, Tehran: Markaz-e Asnad-e Enghelab-e Eslami, 2001. [FARSÇA]. بالقنا دانسا زکرم تاراشتنا :نارهت .لوا پاچ ،ناریا رد مسیلانویسان لوحت .شويراد ،يرمق .یمالسا
 • Hasanpour, Naser ve Hosein Soltanzadeh. “Background Factors in Contemporary Architecture Developments of Iran During the Second Pahlavi and Comparative Comparison with Turkey“. Bagh-e Nazar: The scientific journal of Nazar Research Center, for Art. Architecture & Urbanism. 13/44 (2017): 39-52.
 • Holod, Renata. Modern Turkish Architecture. University of Pennsylvania. 2005.
 • Kiani, Mostafa. Birinci Pehlevi Döneminin Mimarisi. Tehran: Moassese Motaleat-e Tarikh-e Moaser-e İran. 2004. [FARSÇA]. .ناریا رصاعم خیرات تاعلاطم هسسوم :نارهت .لوا پاچ ،لوا یولهپ هرود یرامعم ،یفطصم ،ینایک 1383.
 • Koulaei, Elaheh. İran’da Ulusal Kimliğin Süreci. Tehran: Jahad-e Daneshgahi. 2007. [FARSÇA]. :نارهت .مود پاچ .یناخیلع ربکا یلع ششوک هب ،ناریا رد یلم تیوه ریس ،ههلا ، ییالوک 1386 .یهاگشناد داهج تاراشتنا .
 • Sari Al-Ghalam, Mahmoud. İran Kimliğinde İslam ve Liberalizm Arasındaki Yüzleşme. Tehran: Jahad-e Daneshgahi. 2007. [FARSÇA]. ربکا یلع ششوک هب ناریا رد تیوه رد مالسا و مسیلاربیل لباقت .دومحم ،ملقلا عیرس 1386 .یهاگشناد داهج تاراشتنا :نارهت .مود پاچ .یناخیلع .
 • Soheili, Jamaleddin ve Darab Diba. “How Government Systems Have Influenced the Emergence of Nationalist Architectural Movements in Iran and Turkey”. Bagh-e Nazar: The scientific journal of Nazar Research Center, for Art. Architecture & Urbanism. 7/14 (2010): 27-44.
 • Tekeli, Ilhan. The social context of the development of architecture in turkey, In Modern Turkish Architecture. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. 2005.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2505-207X
Yazar: Navid KHALEGHİMOGHADDAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

Bibtex @sanat ve edebiyat { insanveinsan515362, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Ayvansaray mah. Yeni Usul sk. no: 2 34085 Fatih, İstanbul, Turkey}, publisher = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {809 - 830}, doi = {10.29224/insanveinsan.515362}, title = {Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi}, key = {cite}, author = {KHALEGHİMOGHADDAM, Navid} }
APA KHALEGHİMOGHADDAM, N . (2019). Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi. İnsan ve İnsan , 6 (22) , 809-830 . DOI: 10.29224/insanveinsan.515362
MLA KHALEGHİMOGHADDAM, N . "Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi". İnsan ve İnsan 6 (2019 ): 809-830 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanveinsan/issue/50001/515362>
Chicago KHALEGHİMOGHADDAM, N . "Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi". İnsan ve İnsan 6 (2019 ): 809-830
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi AU - Navid KHALEGHİMOGHADDAM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.515362 DO - 10.29224/insanveinsan.515362 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 809 EP - 830 VL - 6 IS - 22 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.515362 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.515362 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi %A Navid KHALEGHİMOGHADDAM %T Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 22 %R doi: 10.29224/insanveinsan.515362 %U 10.29224/insanveinsan.515362
ISNAD KHALEGHİMOGHADDAM, Navid . "Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi". İnsan ve İnsan 6 / 22 (Ekim 2019): 809-830 . https://doi.org/10.29224/insanveinsan.515362
AMA KHALEGHİMOGHADDAM N . Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi. 2019; 6(22): 809-830.
Vancouver KHALEGHİMOGHADDAM N . Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi. İnsan ve İnsan. 2019; 6(22): 830-809.