Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DİJİTAL MEDYADA YAYINLANAN ARAKAN SAVAŞ/ÇATIŞMA FOTOĞRAFLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 8, 88 - 109, 29.06.2018

Öz

Medyada yayınlanan savaş, çatışma ve ölüm haberleri yoğun ilgi görmekte, kamuoyunu etkileme potansiyeli
sergilemektedir. Medyanın gündemi aynı zamanda kamuoyu gündemidir ve ekonomik, siyasi, sosyal elitlerin
yanı sıra okuyucunun da kararlarını doğrudan etkiler düşüncesinden hareketle çalışma materyalist medya
kuramı perspektifinden yararlanılarak dijital medyada yayınlanan Arakan savaş fotoğraflarını göstergebilimsel
çözümleme yöntemi ile analiz etmektedir. Dijital medyanın Arakan’da yaşanan acıya ilişkin fotoğrafları
aktarırken nesnellikten uzaklaşması, kamuoyunu etkileme, yönlendirme çabasını sürdürmesi ayrıca ideolojik
bakış açısına göre savaşın taraflarının görsel temsil oranlarını belirlemesi sorun teşkil etmekte, etik tartışmaları
beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: dijital
medya uluslararası boyutu olan bu tür bir savaşta yayınladığı fotoğraflarda gerçeklik ilkelerine hangi oranda yer
vermekte, kamunun gündemini nasıl belirlemekte ve kamuoyunu ne şekilde yönlendirmektedir? Savaşın görsel
temsili, imajı, kültürel perspektifi nasıl yansıtılmaktadır? Elde edilen bulgular; ideolojik farklılıklarına rağmen
dijital medyanın Arakan’ da yaşanılan savaşa ilişkin fotoğraflara yoğun olarak yer verdiğini ancak gerçeklikten
uzak bir şekilde kullanıcıya aktarıldığını göstermektedir. 

Kaynakça

  • Alver, Füsun (2011). Gazetecilik Bilimi ve Kuramları, Gazetecilik Kuram Tasarımlarını Türkiye’deki Gazetecilik Sistemi ve Uygulamalarıyla Sınama Denemesi, İstanbul, Kalkedon Yayınları. Berger Arthur Asa (1996), Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayınları No:91 Carr, Edward Hallett (2010). Yirmi Yıl Krizi (1919-1939). Çev. Can Cemgil. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Dearing, J. W. ve Rogers, E. M., (1996). Agenda-Setting, Sage Publications, Thousand Oaks. Fiske, John (1996), İletişim Çalışmalarına Giriş, (Çev: S. İrvan), Ankara: Bilim Sanat Geray, Haluk (2002). İletişim ve Teknoloji – Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ütopya Yayınevi, Ankara, s.20 Hall, Stuart (1997). İdeoloji ve İletişim Kuramı, Medya Kültür Siyaset, der. S. İrvan, Ark Yayınları, Ankara. Kampf, Z., & Liebes, T. (2013). Transforming media coverage of violent conflict. The new face of war. London, England: Palgrave. Shirky, Clay. (2008). Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations. London: Penguin Press. Sontag, Susan. (2004). Başkalarının Acısına Bakmak, İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları Van Dijk, T.. (2004) Digital Media, John D.H. Downing, Denis McQuail ve Diğerleri (Ed.), The Sage Handbook of Media Studies, Sage, London, 145-163 Westlund, O. (2013). “Mobile News”. Digital Journalism. 1:1, 6-26, DOI: 10.1080/21670811.2012.740273. Wollenberg, A., & Pack, J. (2013). Rebels with a pen: Observations on the newly emerging media landscape in Libya. The Journal of North African Studies, 18(2), 191–210.
Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 8, 88 - 109, 29.06.2018

Öz

Kaynakça

  • Alver, Füsun (2011). Gazetecilik Bilimi ve Kuramları, Gazetecilik Kuram Tasarımlarını Türkiye’deki Gazetecilik Sistemi ve Uygulamalarıyla Sınama Denemesi, İstanbul, Kalkedon Yayınları. Berger Arthur Asa (1996), Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayınları No:91 Carr, Edward Hallett (2010). Yirmi Yıl Krizi (1919-1939). Çev. Can Cemgil. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Dearing, J. W. ve Rogers, E. M., (1996). Agenda-Setting, Sage Publications, Thousand Oaks. Fiske, John (1996), İletişim Çalışmalarına Giriş, (Çev: S. İrvan), Ankara: Bilim Sanat Geray, Haluk (2002). İletişim ve Teknoloji – Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ütopya Yayınevi, Ankara, s.20 Hall, Stuart (1997). İdeoloji ve İletişim Kuramı, Medya Kültür Siyaset, der. S. İrvan, Ark Yayınları, Ankara. Kampf, Z., & Liebes, T. (2013). Transforming media coverage of violent conflict. The new face of war. London, England: Palgrave. Shirky, Clay. (2008). Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations. London: Penguin Press. Sontag, Susan. (2004). Başkalarının Acısına Bakmak, İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları Van Dijk, T.. (2004) Digital Media, John D.H. Downing, Denis McQuail ve Diğerleri (Ed.), The Sage Handbook of Media Studies, Sage, London, 145-163 Westlund, O. (2013). “Mobile News”. Digital Journalism. 1:1, 6-26, DOI: 10.1080/21670811.2012.740273. Wollenberg, A., & Pack, J. (2013). Rebels with a pen: Observations on the newly emerging media landscape in Libya. The Journal of North African Studies, 18(2), 191–210.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Betül PAZARBAŞI Bu kişi benim 0000-0001-5199-4867

Ebru TURANLI 0000-0002-4409-1456

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 20 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA PAZARBAŞI, B., & TURANLI, E. (2018). DİJİTAL MEDYADA YAYINLANAN ARAKAN SAVAŞ/ÇATIŞMA FOTOĞRAFLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ. Intermedia International E-Journal, 5(8), 88-109.

Creative Commons Lisansı Intermedia International E-journal

Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.