Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 9, 05.07.2018

Öz

Kavram yanılgıları her yaşta ve her öğrenim kademesindeki öğrencilerde görülmektedir. Yükseköğretim seviyesinde birbirine karıştırılan kavramlardan bazıları da “yansıtıcı düşünme”, “eleştirel düşünme” ve “yaratıcı düşünme”dir. Bu çalışmadaki amaç; öğrenciler tarafından birbirine karıştırılabilen bu düşünme türleri arasındaki benzerlik ve farklılıklarını açıklamaktır. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından yaratıcı, eleştirel ve yansıtıcı düşünmeyle ilgili indirilen toplam 72 doktora tezinin ilgili bölümleri üzerinden betimsel analiz yapılmıştır. Analiz sonucu ulaşılan bulgulardan; yaratıcı, eleştirel ve yansıtıcı düşünme arasında bireyin çok yönlü olması ve bilgiyi kullanmada ve sonuca ulaşmada birden fazla yaklaşım benimsemesi gibi genel hatlarda benzerlikler taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan, yaratıcı, eleştirel ve yansıtıcı düşünmenin bilgilerin kullanılmasında izlenen yollar, ortaya çıkan sonuç ve bireyin bu süreçteki rolü bakımından birbirinden ayrıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Doğan, N. (2011). Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcılık. Demirel, Ö. (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (167-196). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ersözlü, ZN. (2008). Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Gökdal, N. (2004). İlkögretim 8. Sınıf ve Ortaögretim 11. Sınıf Ögrencilerinin Alan ve Hacim Konularındaki Kavram Yanılgıları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 222s.
 • Karatas, FÖ., Köse, S., Costu, B. (2003). Öğrenci Yanılgılarını ve Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılan iki Aşamalı Testler, Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi , 1, 13, 54 – 69.
 • Keçeli, V. (2007). Karmaşık Sayılarda Kavram Yanılgısı ve Hata ile Tutum Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Onan, B. (2013). Dil Eğitiminin Temel Kavramları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • TDK (2015). http://www.tdk.gov.tr/ sitesinden 04.01.2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Ünver, G. (2011). Yansıtıcı Düşünme. Demirel, Ö. (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (137-148). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • YÖK (2015). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sitesinden 03.01.2015 tarihinde indiriliştir.

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 9, 05.07.2018

Öz

Kaynakça

 • Doğan, N. (2011). Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcılık. Demirel, Ö. (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (167-196). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ersözlü, ZN. (2008). Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Gökdal, N. (2004). İlkögretim 8. Sınıf ve Ortaögretim 11. Sınıf Ögrencilerinin Alan ve Hacim Konularındaki Kavram Yanılgıları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 222s.
 • Karatas, FÖ., Köse, S., Costu, B. (2003). Öğrenci Yanılgılarını ve Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılan iki Aşamalı Testler, Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi , 1, 13, 54 – 69.
 • Keçeli, V. (2007). Karmaşık Sayılarda Kavram Yanılgısı ve Hata ile Tutum Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Onan, B. (2013). Dil Eğitiminin Temel Kavramları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • TDK (2015). http://www.tdk.gov.tr/ sitesinden 04.01.2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Ünver, G. (2011). Yansıtıcı Düşünme. Demirel, Ö. (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (137-148). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • YÖK (2015). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sitesinden 03.01.2015 tarihinde indiriliştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Mehmet ALTIN (Sorumlu Yazar)
0000-0002-3825-6728


Asuman Seda SARACALOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { intjces440859, journal = {Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9373}, address = {info@intjces.com}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS)}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar}, key = {cite}, author = {Altın, Mehmet and Saracaloğlu, Asuman Seda} }
APA Altın, M. & Saracaloğlu, A. S. (2018). Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/38168/440859
MLA Altın, M. , Saracaloğlu, A. S. "Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar" . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (2018 ): 1-9 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/38168/440859>
Chicago Altın, M. , Saracaloğlu, A. S. "Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (2018 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar AU - Mehmet Altın , Asuman Seda Saracaloğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 4 IS - 1 SN - -2458-9373 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar %A Mehmet Altın , Asuman Seda Saracaloğlu %T Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar %D 2018 %J Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2458-9373 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Altın, Mehmet , Saracaloğlu, Asuman Seda . "Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Temmuz 2018): 1-9 .
AMA Altın M. , Saracaloğlu A. S. Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar. UGEAD - IntJCES. 2018; 4(1): 1-9.
Vancouver Altın M. , Saracaloğlu A. S. Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018; 4(1): 1-9.
IEEE M. Altın ve A. S. Saracaloğlu , "Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar", Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 1-9, Tem. 2018