Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 704 - 716 2019-12-27

Okul Spor Faaliyetlerinin Sporcu Öğrencilerin Sosyalleşmelerine Yönelik Katkısını Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Serkan Hacıcaferoğlu [1] , Handan Sümer [2]


Bu araştırmanın amacı okul spor faaliyetlerinin sporcu öğrencilerin sosyalleşmelerine yönelik katkısının bazı değişkenlere göre incelenmesidir.  Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini evrenden basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş 272 gönüllü sporcu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada “sporda sosyal bütünleşme ölçeği” kullanılmıştır. Sporcu öğrencilerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplardan hareketle, cinsiyet değişkeninin tüm guruplar üzerinde, yaşı küçük olan sporcu öğrenciler üzerinde ve aile eğitim düzeyi yüksek olan sporcuların üzerinde olumlu yönde bir etkisinin olduğu, ailenin gelir düzeyinin ise sporcu öğrenciler üzerinde sosyalleşme durumlarına yönelik azaltıcı veya arttırıcı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Ayrıca spor yapma yılı 1 ile 2 yıl arasında olan ile spor dalını tekrar etme sayısı 1-3 tekrar ile 4-7 tekrarı olan katılımcıların daha fazla sosyal bütünlük içerisinde olduğu saptanmıştır.

Sosyalleşme, Öğrenci, Sporcu, Cinsiyet
  • Arseven, A. (2001). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
  • Büyüköztürk, Ş. (2016). Bilimsel araştırma yöntemler. Ankara: Pegem Akademi.
  • Erkal, E. M. (2006). Sosyoloji (Toplum bilimi). 13. Basım. İstanbul: Der Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8301-304X
Yazar: Serkan Hacıcaferoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7894-7163
Yazar: Handan Sümer
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 22 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Hacıcaferoğlu, S , Sümer, H . (2019). Okul Spor Faaliyetlerinin Sporcu Öğrencilerin Sosyalleşmelerine Yönelik Katkısını Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 5 (2) , 704-716 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/51161/633008