Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Story of Longing for Humane Affection Tinged with Memory

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 209 - 218, 31.12.2022
https://doi.org/10.46442/intjcss.1179478

Öz

Never Let Me Go is the sixth novel by Kazuo Ishiguro published in 2005. The setting of the incidents depicted in the novel is England. Spanning more than two decades; between early 1970s up to the second half of the 1990s, hypothetic dystopian novel narrates the experiences of clones whose lives have been pre-determined, shortened and doomed due to forced organ donation so that human can live healthier and longer. Ishiguro’s narration dwells upon the interplay between the themes of memory, grief, longing for human affection, the discrepancy between technologically supported biomedical advances and ethics all of which have far-reaching implications. While search for meaning and essentiality of human affection stand out to be the humanizing aspect of life, they also contribute to the moral qualities of the novel as well as increasing novel’s significance as a cautionary story. In the vortex of emotional exploitation, social conditioning and individual degradation, clones’ experiences present a testimonial quality. Much of clones’ efforts aim at the affirmation of their existence in obtaining meaning with solidarity and memory. Through the reading of this atypical dystopian narrative, the trajectory of quest for meaning, which cannot be made up for anything else and the vitality of interpersonal affection with its unifying essentiality of memory is followed and tried to be pointed out.

Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Bhabha, H., K. (1994). The Location of Culture, London. Routledge.
 • Bolat, E. (2022). Postcolonial Representation of African Woman in the Selected Works of Ngugi and Adichie, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.
 • Casid, J., H. (2012). Handle with Care, Precarity and Performance: Special Consortium Issue, 56(4): 121-135.
 • Griffin, G. (2009). Science and the Cultural Imaginary: The Case of Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go, Textual Practice, 23(4): 645-663.
 • Ishiguro, K. (2005). Never Let Me Go, New York, Knopf.
 • Mirsky, M. (2006). Notes on Reading Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go, Perspective: Biology & Medicine, 49(4):628-630.
 • Mullan, J. (2009). Kazuo Ishiguro: Contemporary Critical Perspectives, (Edited by Sean Matthews and Sebastian Groes), London, Continuum International Publishing Group.
 • Mead, E. (2005). Publishers Weekly, 1, https://www.publishersweekly.com/pwby,topic/authors/interviews/article/26881-future present.html (accessed in: 05.09.2022).
 • Ricour, P. (2004). Memory, History, Forgetting, (Trans. Kathleen Blamey and David Pellauer), Chicago, University of Chicago Press.
 • Robbins, B. (2007). Cruelty Is Bad: Banality and Proximity in Never Let Me Go, Novel: A Forum on Fiction, 40(3): 289-302.
 • Rollins, M. (2015). Caring Is a Gift, CEA Critic, 77(3): 350-356.
 • Sloane, P. (2021). Kazuo Ishiguro’s Gestural Poetics, New York, Bloomsbury Publishing Inc.
 • Teo, Y. (2014). Kazuo Ishiguro and Memory, London, Palgrave Macmillan.
 • Walkowitz, R., L. (2007). Unimaginable Largeness: Kazuo Ishiguro, Translation and the New World Literature. Novel: A Forum on Fiction, 40(3): 216–239.

İnsani Şefkate Bellekle Harmanlanmış Bir Hasret Hikâyesi

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 209 - 218, 31.12.2022
https://doi.org/10.46442/intjcss.1179478

Öz

Beni Asla Bırakma, Kazuo Ishiguro'nun 2005'te yayımlanan altıncı romanıdır. Eserde anlatılan olayların geçtiği ortam İngiltere'dir. Yirmi yılı aşkın bir süreyi kapsayan; 1970'lerin başlarından 1990'ların ikinci yarısına kadar uzanan bu varsayımsal distopik roman, insanoğlunun daha sağlıklı ve daha uzun yaşayabilmesi için zorunlu organ bağışı nedeniyle ömürleri önceden belirlenmiş, kısaltılmış ve mahkum edilmiş klonların deneyimlerini anlatıyor. Ishiguro'nun anlatımı, hafıza, keder, insan sevgisine duyulan özlem, teknolojik olarak desteklenen biyomedikal gelişmeler ve etik arasındaki zıtlık temaları arasındaki karşılıklı etkileşim üzerinde durur ve bunların hepsinin geniş kapsamlı çıkarımları vardır. İnsana yönelik merhametin gerekliliği, anlam arayışı yaşamın vazgeçilmez insancıl yönü olarak öne çıkarken, romanın ahlaki niteliklerine de katkıda bulunurak eserin ikaz edici bir öykü olarak önemini arttırır. Duygusal sömürü, toplumsal koşulla(n)ma ve bireysi değerinden düşürme girdabında, klonların deneyimleri bir referans niteliği sunar. Klonların çabalarının çoğu, dayanışma ve hafıza ile anlam kazanmada varlıklarını doğrulamaya yöneliktir. Tipik özellikler sunmayan bu distopik anlatının okunmasıyla, başka hiçbir şey ile telafisi mümkün olmayan anlam arayışının ve hafızanın birleştirici gerekliliği ile kişilerarası sevginin hayati öneminin izleği eserde takip edilmiş ve işaret edilmeye çalışılmıştır.

Proje Numarası

-

Kaynakça

 • Bhabha, H., K. (1994). The Location of Culture, London. Routledge.
 • Bolat, E. (2022). Postcolonial Representation of African Woman in the Selected Works of Ngugi and Adichie, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.
 • Casid, J., H. (2012). Handle with Care, Precarity and Performance: Special Consortium Issue, 56(4): 121-135.
 • Griffin, G. (2009). Science and the Cultural Imaginary: The Case of Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go, Textual Practice, 23(4): 645-663.
 • Ishiguro, K. (2005). Never Let Me Go, New York, Knopf.
 • Mirsky, M. (2006). Notes on Reading Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go, Perspective: Biology & Medicine, 49(4):628-630.
 • Mullan, J. (2009). Kazuo Ishiguro: Contemporary Critical Perspectives, (Edited by Sean Matthews and Sebastian Groes), London, Continuum International Publishing Group.
 • Mead, E. (2005). Publishers Weekly, 1, https://www.publishersweekly.com/pwby,topic/authors/interviews/article/26881-future present.html (accessed in: 05.09.2022).
 • Ricour, P. (2004). Memory, History, Forgetting, (Trans. Kathleen Blamey and David Pellauer), Chicago, University of Chicago Press.
 • Robbins, B. (2007). Cruelty Is Bad: Banality and Proximity in Never Let Me Go, Novel: A Forum on Fiction, 40(3): 289-302.
 • Rollins, M. (2015). Caring Is a Gift, CEA Critic, 77(3): 350-356.
 • Sloane, P. (2021). Kazuo Ishiguro’s Gestural Poetics, New York, Bloomsbury Publishing Inc.
 • Teo, Y. (2014). Kazuo Ishiguro and Memory, London, Palgrave Macmillan.
 • Walkowitz, R., L. (2007). Unimaginable Largeness: Kazuo Ishiguro, Translation and the New World Literature. Novel: A Forum on Fiction, 40(3): 216–239.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Zafer Şafak 0000-0002-5780-4793

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 23 Eylül 2022
Kabul Tarihi 29 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şafak, Z. (2022). A Story of Longing for Humane Affection Tinged with Memory. Uluslararası Kültürel Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 209-218. https://doi.org/10.46442/intjcss.1179478

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi