Cilt: 8 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

Araştırma

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSADTürkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

UKSAD, kültürel konuların yanı sıra başta iletişim bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarında nitelikli araştırmalara yer vermektedir.  

1) Dergi hakkında: Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yılda iki kere (Haziran ve Aralık) yayımlanmaktadır.  

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tüm metinleri okuyuculara da açıktır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. 

UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, zorunlu olmadıkça yazarlardan hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenlerin dergi yönetimi ile iletişim kurması gerekir. 

UKSAD, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. 

 

2) Kapsam: UKSAD, öncelikli olarak kuramsal ve uygulamalı kültürel araştırmaları konu edinmeyi esas almakla birlikte, genel olarak sosyal bilimlerin bütün alanlarına - sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, iletişim, yönetim, dini ilimler, yönetim, edebiyat, dilbilim, sanat, spor bilimleri, vb.- yönelik yayın yapmaktadır. 

Dergi, literatür taramaları, alan araştırmaları, olgu sunumları, editöre mektuplar, makale/kitap incelemeleri gibi orjinal tüm araştırmalara yer vermektedir.  

 

3)  Haklar ve Sorumluluklar: Dergiye makale gönderen bütün yazarlar şu koşulları kabul etmektedir; 

  • Makale herhangi bir yerde yayınmlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiştir;
  • İçerikten ve orjinalikten tamamıyla yazarlar sorumludur;
  • Derginin ve yazarların makalenin yasal hakları (copyright) üzerindeki tasarrufu diğer tarafa bilgi verilmeksizin devam etmektedir. Taraflar ilgili çalışmayı yeniden üretmek ve kullanmakta serbesttir. (Ör. kitap bölümü olarak basmak gibi). Bu durumda tarafların referans bilgileri ile ilgili etik kurallara dikkat etmeleri zorunludur. 
  • Yazarlar çalışmaları için aldıkları her türlü desteği (araştırmaya yapılan katkı, maddi destekler, vb.) belirtmekle ve varsa ilgisi olan tarafları aktarmakla yükümlüdür. 
  • Yazarlar, bir kongrede sunulan veya bir tezden üretilen çalışmaları mutlaka dip not ile açıklamalıdır. 

 

4) Orijinallik: Dergiye makale gönderen yazar(lar), çalışmalarının orijinal olduğunu ve herhangi bir yerde kısmen veya tamamen yayımlanmadığını taahhüt eder. Her türlü sahtecilik, dilimlime, yeniden üretim, misafir yazarlık dergi ilkelerine aykırıdır. Dergiye gönderilen makaleler belirli bir yazılım aracılığıyla içerik orijinalliği testine tabi tutulur.  

 

5) Açık erişim politikası: Dergi açık ereşim politikasını benimser. Böylelikle internet ortamında derginin bütün içeriğine ücretsiz olarak ulaşılabilir. Açık erişim politikasının detayları için bakınız; Budapest Open Access Initiative.

 

6) Baskı ücreti: UKSAD, makaleleri yayımlamak için hiçbir isim altında ÜCRET talebinde bulunmaz. 

 

7) Makale hazırlanması ve yüklenmesi 

Makale yüklenirken yazar ve kurum bilgileri çıkarılmalıdır. Makaleler dergi yazım kurallarına göre hazırlanıp sisteme WORD olarak yüklenmelidir.

Makaleler şu bölümlerden oluşabilir (araştırma türüne göre bölümler farklılık gösterebilir);

(1) Başlık: Araştırmanın başlığı kelimelerin ilk harfleri büyük olarak ve 14 punto ile yazılır. Başlığın altına bütün yazarların isimleri ilk harf büyük, soyisimleri ise tamamıyla büyük harflerle 12 punto olarak yazılır; (Ahmet ŞİMŞEK, Ayşe GÜR YILDIRIM). İsmin altında varsa akademik unvan, kurum bilgisi, şehir ve ülke 11 punto olarak yazılır. Her yazarın eposta adresi ve en azından bir yazarın tam posta adresi belirtilmelidir. 

(2)  Öz (100 kelimeden daha az ve 250 kelimeden daha fazla olmamalıdır. Bu bölümde araştırmanın arkaplanı, yöntemi, bulguları ve belirli sonuçları kısaca aktarılmadır.)

(3) Anahtar Kelimeler (en az 3, en fazla 8 tane olmalı ve küçük harflerlerle yazılmalı, notkalı virgül ile ayrılmalıdır)

(4) Giriş

(5) Materyal ve Yöntem

(6) Bulgular / Sonuçlar

(7) Tartışma / Sonuç 

(8) Teşekkür (gerekiyorsa, maddi destek sağlayan kurumlar varsa mutlaka belirtilmelidir. Ör. BAP Projesi, Tübitak projesi, kurumsal / bireysel maddi katkı alınan durumlar bu bölümde belirtilmelidir.)  

(9) Kaynakça

Makaleler 4 sayfadan kısa, 20 sayfadan daha uzun olmamalıdır.

 

Makale Gönderme 

Makalenizi yüklemek için sitedeki açıklamaları takip ediniz. 

 

Makale Biçimi 

Makaleler Microsoft Word dosyası; Font: Normal, Times New Roman, 12 punto, tek aralıklı; paragraflar girintisiz; Tüm kenarlardan 2.5 cm boşluklu; Makale başlığında ilk harfler büyük ( Ör.  “The Relationship between Multiple Intelligence and Academic Motivation”); Şekiller ve Tabloların isimlerinde ilk harfler büyük (Ör. Şekil 1.Relationship Diagram between Multiple Intelligence and Aacademic Motivation, Tablo 1. Hedef Kitlenin Yıllık Ortalama Gelirleri). Şekil isimleri altta, Tablo isimleri ise üstte verilmelidir. 

 

Kaynakça (APA stili benimsenmelidir): Metin içinde kullanılan referanslar "Soyad, yıl”  ör. (Kırık, 2013: 67) olarak verilmelidir. Çok yazar ve sayfa numarası varsa (Turkmen vd., 2013: 65) olarak verilmelidir.

Kaynakça bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile listelenmelidir. Tüm kaynaklar, Soyad, İsimlerin ilk harfleri, yıl, başlık, dergi / yayınevi adı, cilt, sayı ve sayfa numarası şeklinde verilmelidir. Ön isimlerin kısaltmalarında nokta kullanılmamalı, sadece yazarlar arasında virgül kullanılmalıdır. Yazarla arasında "ve" bağlacı kullanılmamalı, sadeve virgül ile yetinilmelidir.  

 

Örnek kaynakça gösterimi:

Gardner, H., Kul, M., Taner, B., Ozkan, A. (2012). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books.

Stanford, P. (2003). Multiple intelligence for every classroom. Journal of Education Psychology, 39(2): 81-89, http://www.makalearsivi/tarih.ornnek.html (14 Mayıs 2016 tarihinde erişim sağlanmıştır).

Turkmen, M. (2004). The effects of martial arts on children development. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 8(1): 276-281.

Dergimizin etik ilkeleri ve yayın politikası en kısa zamanda güncellenecektir. 

Dergimiz yayınlarında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi