Yıl 2016, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2016-05-24

İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri
Evaluation of Professional Skills of Physical Education Teachers by Deaf Students

Mahmut ACAK [1]


Bu çalışmada, işitme engelli öğrencileri sportif yarışmalara hazırlayan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki becerilerinin işitme engelli öğrenciler tarafından değerlendirmelerini içermektedir. Bu çalışma; 2013-2014 eğitim öğretim yılında İşitme Engelliler Arası Türkiye Spor Birinciliği Şampiyonasına katılan 142 öğrenciyle yapılmıştır. Şampiyonaya takım halinde katılan futbol, voleybol ve basketbol branşları ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada Açak ve Karademir tarafından geliştirilen İşitme Engelli Sporcular İçin Antrenör Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Örneklemin demografik değişkenlerine göre dağılımını ortaya koymak amacıyla frekans ve yüzdelik hesaplamalar yapılmıştır. Ölçekten alınan puanların, bağımsız değişkenlere bağlı farklılaşma düzeyini değerlendirmek için;  ikili karşılaştırmalar independent t-testi ile çoklu karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Fark çıkan durumlarda farkın kaynağını bulmaya yönelik LSD ve Scheffe testi uygulanmıştır. 12 sorudan oluşan ölçeği okuyamayan % 66,2 öğrenciye işaret dili ile sorular sorulmuş ve cevabı alınmıştır. İşaret dili bilen antrenörlerini daha olumlu değerlendikleri gözlenmiştir. Antrenör sayısı çoğaldıkça sporcuların antrenör değerlendirmelerinin daha olumlu olduğu görülmektedir. Araştırma grubunun engel durumu değişkenine, yaş ve eğitim değişkenine göre yapılan analizde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Futbol sporcularının antrenör değerlendirmelerinin daha olumlu basketbol sporcularının ise daha az memnun oldukları görülmektedir. Bu memnun olunmama nedeni olarak basketbol antrenörlerinin büyük çoğunluğu işaret dili bilmedikleri için iletişim eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

In this study, hearing impaired students include assessment of vocational skills by hearing-impaired students of sports competitions to prepare physical education teachers. This work; between 2013-2014 academic year Turkey Deaf Sports Championship was conducted with 142 students participating in the Championship. The championship football teams participating in the event is limited to the volleyball and basketball branches. This work be developed for the Hearing Impaired Athletes and Coaches Açak and Karademir Rating Scale was used. Sample frequency and percentage calculation was made in order to determine the distribution of the demographic variables. The scores obtained from the scale to assess the level of differentiation depending on the argument; multiple comparisons with dual independent t-test comparisons were tested using one-way analysis of variance. Difference LSD and Scheffe test aimed at finding the source of the difference in the situation were applied. Failing to understand the scale consisting of 12 questions was asked questions by 66.2% and sign language students answer was received. Who knows sign language was observed that measured positive than the coach. Multiplied by the number of coaches of athletes seems to be more positive assessment coach. The research group of the variable disability, age and the analysis made by the training has been found to be statistically significant variables. The more positive evaluation of basketball athletes to coach football players appear to be less satisfied. We can say this as a reason not to be satisfied with basketball due to the lack of communication in sign language because they know the vast majority of coaches.

 • KAYNAKÇA
 • Açak, M. (2012). Self-esteem levels among hearing Impaired athletes participating in the European Futsal championship. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, Volume (issue) 4(3): 1523-1534.
 • Açak, M. Karademir, T. (2011). Trainer Evaluation Scale For Hearing Impaired Athlets. World Applied Sciences Journal, 14 (5): pp. 716-720.
 • Antia, S. (1985). Social integration of hearing impaired children: Fact or fiction. The Volta Review, 18(3), 279-289.
 • Antia, S. Kreimeyer, K.H. Eldredge, N. (1993). Promoting social ınteraction between young children with hearing impairments and their peers. Exceptional Children, 60(30), 262-275.
 • Bloom, G.A. (1997). Characteristics, Strategies and Knowledge of Expert Team Sport Coaches. Ph D. Diss. University of Ottawa, Ontario, Canada.
 • Friend, M.(2006). Special education. Contemporary perspectives for school professionals. Baston. Allyn and Bacon.
 • Hindley, P. (1997). Psychiatric aspects of hearing impairments. , J Child Psychol Psychiatry. 38(1):101–17.
 • Martens, R. (1998). Başarılı Antrenörlük, Çeviri: (Tuncer, B.) Beyaz Yayınları, İstanbul. s. 6.
 • Konter, E . (1995). Sporda Motivasyon, Saray Medikal Yayıncılık, İzmir. s. 167-169.
 • Quinsland, L.K. (1993). Cognitive Progressing and Development of Concepts by Deaf Students, Ameican Annals of the Deaf, 135, 280-284.
 • Silva, J. Stevens, D.E. (2002). Psychological Foundations of Sport, Pearson Education Company, p.152-161.
 • Simpson, W.K. (1984). A Theoretical Model For Predicting Potential Coaching Success In Women`s Intercollegiate Basketball Based On the Centrality Theory, Coaching Theories, Academic Preparation And Related Variables. Dissertation. Texas: Texas A&M University.
 • Stewart, D.A.(1991). Deaf sport: Theimpact of sports in the deaf community. DC: Gallaudet University Press. Washington.
 • Stewart, D.A. Kathleen, M.E. (2005). Sports and The Deaf Child, American Annals of the Deaf, 150, (1). 59-66.
 • Weinberg, R.S. Gould, D. (1995). Foundations Of Sport and Exercise Psychlogy, Human Kinetics.
 • Weinberg, R.S. Gould, D. (1999). Foundations of Sport and Exercise Psychology. Champaigng, IL: Human Kinetics.
 • Woodman, L. (1993). An Art, An Emerging Profession. Sport Science Review,(111) Champain. Human Kinetics.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut ACAK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2016

Bibtex @ { inuefd280946, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17679/iuefd.17295404}, title = {İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri}, key = {cite}, author = {ACAK, Mahmut} }
APA ACAK, M . (2016). İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 0-0 . DOI: 10.17679/iuefd.17295404
MLA ACAK, M . "İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/26708/280946>
Chicago ACAK, M . "İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri AU - Mahmut ACAK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17679/iuefd.17295404 DO - 10.17679/iuefd.17295404 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.17295404 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.17295404 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri %A Mahmut ACAK %T İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 17 %N 2 %R doi: 10.17679/iuefd.17295404 %U 10.17679/iuefd.17295404
ISNAD ACAK, Mahmut . "İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 2 (Mayıs 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17679/iuefd.17295404
AMA ACAK M . İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri. inuefd. 2016; 17(2): 0-0.
Vancouver ACAK M . İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 17(2): 0-0.