Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 98 - 115 2017-03-03

The Relationship between Private Elementary and Middle School Teachers’ Leadership Behaviors and Classroom Management Tendencies
Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki

Turgay ÖNTAŞ [1] , Levent OKUT [2]


One of the most important competencies for modern-day teachers is being able to effectively manage a classroom.  Classroom management techniques are among the most important tools that teachers can use to create classroom environments where high-level learning takes place.  Leadership in educational institutions is, as a result of its avowed importance, one of the topics that is highly emphasized.  The primary aim of this study is to determine the relationship between the leadership behaviors and classroom management tendencies of elementary and middle school teachers who work in private schools.  This study was conducted using the relational screening model; the data from this study was obtained from teachers working at five different private schools in Ankara province during the 2015-2016 academic year.   Both the  25-item Teacher Leadership Scale (2010) developed by Beycioğlu and Aslan, which includes three dimensions of teaching and learning, and the 47-item Classroom Management Tendencies Scale (2012) developed by Sivri, which includes five dimensions of teaching and learning, were used.  The data was analyzed using arithmetic mean (x), standard deviation (S), frequency (f), percentage (%), the Pearson Product-moment Correlation Coefficient (r), ANOVA, t-tests, and Regression Analysis.  The findings from the study indicate that, in general, there was not a significant difference between the sexes in terms of their perceptions and expectations regarding leadership in teaching, nor was there any appreciable difference in their classroom management tendencies.  Perceptions and expectations regarding teacher leadership are seen as a meaningful predictor of classroom management tendencies.  There was a highly positive correlation found among the average of classroom management tendencies with regard to programs and planned activities and a number of different aspects of teaching including management of student relations, the physical layout of the classroom, and time management.  In order to be able to contribute to the development of students and colleagues, both from an academic and a behavior management point-of-view, the concept of teacher leadership needs to be evaluated as a whole which encompasses institutional development, collaboration among colleagues, and professional development.

Günümüzün en önemli öğretmen yeterliklerinden biri etkili sınıf yönetimi becerisine sahip olmaktır. Öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştiği bir sınıf ortamının oluşturulmasında sınıf yönetimi becerileri, öğretmenlerin en önemli araçlarındadır. Eğitim örgütlerinde liderlik, arz ettiği önem doğrultusunda oldukça üzerinde durulan konulardan biridir. Bu çalışmanın başlıca amacı özel öğretim kurumlarında çalışan ilk ve ortaokul öğretmenlerinin öğretmen liderliği davranışları ve sınıf yönetimi eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada veriler 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki beş özel öğretim kurumunda görev yapmakta olan öğretmenlerden elde edilmiştir.  Araştırmada veriler Beycioğlu ve Aslan (2010) tarafından geliştirilmiş üç boyut ve 25 maddeden oluşan Öğretmen Liderliği Ölçeği ile Sivri’nin (2012) geliştirdiği beş boyut ve 47 maddeden oluşan Sınıf Yönetimi Eğilimleri Ölçeği kullanılmaktadır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ( x ), standart sapma (S), frekans (f), yüzde (%), Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı (r), ANOVA, t testi ve Regresyon Analizi tekniklerinden yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre genel olarak ölçeklerde cinsiyet değişkeninde öğretmenlik liderlik algısı ve beklentisi ile sınıf yönetimi eğilimleri ölçeğinde anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Öğretmen liderliği algı ve beklentisinin sınıf yönetimi eğilimlerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. Sınıf yönetimi eğiliminin plan program etkinlikleri genel ortalaması ile ilişki düzenlemeleri, sınıfın fiziki yapısının düzenlenmesi ve zaman yönetimi boyutlarıyla pozitif yönlü yüksek bir ilişki bulunmaktadır. Öğretmen liderliği kavramı hem akademik hem de davranış yönetimi açısından öğrencilerinin ve meslektaşlarının gelişimlerine katkı sunabilmek için kurumsal gelişim, meslektaş işbirliği ve mesleki gelişimi bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

  • Aksoyalp, Y. (2010). 21. yüzyılda okul yöneticisinin niteliği: öğretim liderliği. The Journal of SAU Education Faculty, 20, 140-150.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Turgay ÖNTAŞ

Yazar: Levent OKUT

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd296131, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {98 - 115}, doi = {10.17679/inuefd.296131}, title = {Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {ÖNTAŞ, Turgay and OKUT, Levent} }
APA ÖNTAŞ, T , OKUT, L . (2017). Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 98-115 . DOI: 10.17679/inuefd.296131
MLA ÖNTAŞ, T , OKUT, L . "Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 98-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/26723/296131>
Chicago ÖNTAŞ, T , OKUT, L . "Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 98-115
RIS TY - JOUR T1 - Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki AU - Turgay ÖNTAŞ , Levent OKUT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.296131 DO - 10.17679/inuefd.296131 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 115 VL - 18 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.296131 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.296131 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki %A Turgay ÖNTAŞ , Levent OKUT %T Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.296131 %U 10.17679/inuefd.296131
ISNAD ÖNTAŞ, Turgay , OKUT, Levent . "Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 1 (Mart 2017): 98-115 . https://doi.org/10.17679/inuefd.296131
AMA ÖNTAŞ T , OKUT L . Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki. inuefd. 2017; 18(1): 98-115.
Vancouver ÖNTAŞ T , OKUT L . Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 115-98.