Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 62 - 72 2017-06-23

Evaluating the Attainable Level of Achievement of “Cellular Division and Inheritance” from the Unit in Grade 8 Science and Technology Curriculum
8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi

Oğuz GÜRBÜZTÜRK [1] , Seda AKTI ASLAN [2] , Sümeyra Zeynep ET [3]


In this study, it was aimed to evaluate the attainable level of achievement of “cellular division and inheritance” from the unit in grade 8 science and technology curriculum. The research was conducted in a descriptive survey model. The study group of the research consisted of 80 8. grade students in 2 different schools, selected by purposeful sampling in Elazığ city centre in the academic year of 2014-2015. As a data collection tool, a multiple-choice success test was prepared by the researchers. In the substance analyses made as a result of the pilot application, the mean differentiation of the test was found to be ravg= 0.43. The reliability coefficient (KR-20) of this test, consisting of 30 items, was calculated as 0.81. In the analysis of the data, absolute success percentages were calculated which showed the level of achievements reached on the five subtopics of the concerned unit. According to the results obtained, the attainable level of achievement of “cellular division and inheritance” unit is as follows for each sub-problem: With respect to "mitotic division, 80.31%"; "62.8% for inheritance", "62.1% for meiotic division", "67.4% for DNA and Genetics" and "52.2% for adaptation of living beings to environment and evolution". It was also seen that 14 of the 30 target behaviours included in the unit were acquired by the students.

Bu çalışmada, 8. sınıf Fen ve Teknoloji programı “hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesinin kazanımlarına ulaşma düzeyini değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel nitelikli tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Elazığ il merkezinde amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 2 farklı okuldaki 80 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından çoktan seçmeli başarı testi hazırlanmıştır. Pilot uygulama sonucunda yapılan madde analizlerinde testin ortalama ayırt ediciliğinin rort= 0.43 olduğu görülmüştür. 30 maddeden oluşan bu testin güvenirlik katsayısı (KR-20) 0.81 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde, ilgili ünitenin beş alt konusuna ilişkin kazanımlara ulaşma düzeyini gösteren mutlak başarı yüzdeleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda “hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesinin kazanımlarına ulaşma düzeyi her bir alt problem için şu şekildedir. “Mitoz bölünme” ile ilgili olarak %80.31, “Kalıtım” ile ilgili olarak %62.8, “Mayoz bölünme” ile ilgili olarak %62.1, “DNA ve Genetik” ile ilgili olarak %67.4, “Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim” ile ilgili olarak %52.2. Ayrıca ünitenin içerdiği 30 hedef davranıştan 14'ünün öğrenciler tarafından kazanıldığı görülmüştür.

 • Akpınar, B. (2013). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Data yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çevik, C. ve Tosun Ç. (2011). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin fen ve teknoloji ders programı hakkındaki görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 153-177.
 • Gökçe, İ. (2006). Fen ve teknoloji dersi programı ile öğretmen kılavuzunun içsel olarak değerlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar (Balıkesir örneği). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1984). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan yayıncılık.
 • Kahyaoğlu, M. (2009). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik bakış açıları, hazırbulunuşlukları ve öz-yeterliliklerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 28- 40.
 • MEB. (2005). Talim ve terbiye kurulu başkanlığı ilköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB yayınları.
 • Patton, M. Q. (1990). How to use qualitative methods in evaluation (2. edition). Newbury Park, CA: Sage Publications Ltd.
 • Yılmaz, H., ve Çavaş, P. H. (2007). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6(3), 430-440.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Oğuz GÜRBÜZTÜRK

Yazar: Seda AKTI ASLAN

Yazar: Sümeyra Zeynep ET

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd323415, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {62 - 72}, doi = {10.17679/inuefd.323415}, title = {8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZTÜRK, Oğuz and AKTI ASLAN, Seda and ET, Sümeyra Zeynep} }
APA GÜRBÜZTÜRK, O , AKTI ASLAN, S , ET, S . (2017). 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 62-72 . DOI: 10.17679/inuefd.323415
MLA GÜRBÜZTÜRK, O , AKTI ASLAN, S , ET, S . "8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 62-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/28844/323415>
Chicago GÜRBÜZTÜRK, O , AKTI ASLAN, S , ET, S . "8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 62-72
RIS TY - JOUR T1 - 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi AU - Oğuz GÜRBÜZTÜRK , Seda AKTI ASLAN , Sümeyra Zeynep ET Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.323415 DO - 10.17679/inuefd.323415 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 72 VL - 18 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.323415 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.323415 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi %A Oğuz GÜRBÜZTÜRK , Seda AKTI ASLAN , Sümeyra Zeynep ET %T 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.323415 %U 10.17679/inuefd.323415
ISNAD GÜRBÜZTÜRK, Oğuz , AKTI ASLAN, Seda , ET, Sümeyra Zeynep . "8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2017): 62-72 . https://doi.org/10.17679/inuefd.323415
AMA GÜRBÜZTÜRK O , AKTI ASLAN S , ET S . 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi. inuefd. 2017; 18(2): 62-72.
Vancouver GÜRBÜZTÜRK O , AKTI ASLAN S , ET S . 8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı “Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım” Ünitesinin Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(2): 72-62.


Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Mecit ASLAN
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506464