Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 201 - 216 2017-12-31

Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Development and Validation of Openness to Violation of Ethical Decisions Scale

Özgür ÖNEN [1] , Yaşar KONDAKÇI [2]


Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kendi ahlaki değerlerinden vazgeçmelerinde okulun temel paydaşları olan iş arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve velilerin ne derecede etkili olduklarını ölçmeye yönelik Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık (AKADA) ölçeğinin geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak sırasıyla alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular doğrultusunda ölçek maddeleri hazırlanmış, uzman görüşü ve öğretmen düşünceleri alınmıştır. Bu aşamalardan sonra elde edilen iki düzeyli (yüksek ve düşük ahlaki yoğunluklu) ölçek formu 176 öğretmenin katılımıyla pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. Düşük ve yüksek ahlaki yoğunluklu maddelerin ayrı ayrı açıklayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde ölçeğin her iki düzeyde de dörder faktörden oluştuğu sonucuna varılmıştır. Ölçeğin her iki kısmında da toplam varyansın yüzde yetmişten fazlasının açıklandığı görülmüştür. Ölçeğin ölçüm modeli değerlendirmesi ve güvenirlik testleri ise 508 öğretmenin katıldığı asıl çalışmada kontrol edilmiştir. Ölçüm modeli değerlendirmesi, veriler normal dağılım göstermediği için “Kısmi En Düşük Kareler Yöntemi” ile yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık düzeyi Cronbach’ α değeri kontrol edildiğinde tüm boyutlarda .88 ve üzerinde olduğu, kompozit güvenirlik değerlerine bakıldığında ise yine .90 değerinin üzerinde olduğu görülmüş ve ölçeğin yeterli güvenirlik düzeyine sahip olduğu kanaatine varılmıştır. Bununla birlikte Kısmi En Düşük Kareler Yöntemi ile test edilen uyuşum geçerliliği ve ayırt edici geçerliliği test sonuçları kontrol edilmiş ve ölçeğin yüksek geçerlik değerlerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

The purpose of this study was to develop and validate the Openness to Violation of Ethical Decision (OVED) scale, which measures teachers’ openness to violation of their own ethical decision under the influence of key constituencies at the school including students, managers, colleagues and parents. In the development process, reviewing the related literature, gathering expert opinions, conducting interviews with teachers were respectively followed in the respective order. The resulting two level (high and low moral intensity conditions) scale form was subjected to a pilot study with 176 teachers. Two separate exploratory factor analyses (EFA) on low and high moral intensity dimensions of the scale suggested a robust four factor solutions explaining more than70 percent of the variance on both parts. In order to verify the four factor solution, a second study with 508 teachers was conducted. Because of violating the normality assumption, Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) was conducted. At first, the reliability of the scale was checked by Cronbach’s alpha and Composite Reliability values. Cronbach’s alpha values were higher than .88 and Composite Reliability values were all higher than .90 for each of the four factors, indicating high reliability. Finally, the results of PLS-SEM values on convergent and discriminant validity revealed high levels of convergent validity and discriminant validity scores for both parts of the scale, which affirmed the validity of the scale. 

 • Barrett, D. E., Casey, J. E., Visser, R. D., & Headley, K. N. (2012). How do teachers make judgments about ethical and unethical behaviors? Toward the development of a code of conduct for teachers. Teaching and Teacher Education, 28(6), 890-898.
 • Bommer, M., Gratto, C., Gravander, J., & Tuttle, M. (1987). A behavioral model of ethical and unethical decision making. Journal of Business Ethics, 6(4), 265-280.
 • Brabeck, M. M., Rogers, L. A., Sirin, S., Henderson, J., Benvenuto, M., Weaver, M., & Ting, K. (2000). Increasing ethical sensitivity to racial and gender intolerance in schools: Development of the Racial Ethical Sensitivity Test. Ethics & Behavior, 10(2), 119-137.
 • Detert, J. J., Treviňo, L. K., & Sweitzer, V. L. (2008). Moral disengagement in ethical decision making: A study of antecedents and outcomes. Journal of Applied Psycholog, 93(2), 374-391.
 • Ferrell, O. C. & Gresham, L. G. (1985). A contingency framework for understanding ethical decision making in marketing. Journal of Marketing. 49(Summer), 87–96.
 • Ferrell, O. C., Gresham, L. G., & Fraedrich, J. (1989). A synthesis of ethical decision models for marketing. Journal of Macromarketing, 9(2), 55-64.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). Boston, MA: The McGraw-Hill Companies.
 • Gay, L.R., Mills, G.E., & Airasian, P. (2006). Educational research: Competencies for analysis and applications (8thed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Gifford, N. K. T. (1992). The relationship of moral reasoning level of instructors to their teaching style and adult student perception of the learning environment (unpublished dissertation). Faculty of the Graduate College in the University of Nebraska.
 • Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152.
 • Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20(1), 277-319.
 • Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
 • Hunt, S. D., & Vitell, S. (1986). A general theory of marketing ethics. Journal of Macromarketing, 6(1), 5-16.
 • Hunt, S.D., & Vitell, S. (2006). The general theory of marketing ethics: a revision and three questions. Journal of Macromarketing, 26(2), 1-11.
 • Jones, T. M. (1991). Ethical decision-making by Individuals in organizations: An issue contingent model. The Academy of Management Review, 16(2). 366-395.
 • Jose, A., & Thibodeaux, M. S. (1999). Institutionalization of ethics: The perspective of managers. Journal of Business Ethics, 22(2), 133-143.
 • McMahon, J. M. (2002). An analysis of the factor structure of the multidimensional ethics scale and a perceived moral intensity scale, and the effects of moral intensity on ethical judgment (Unpublished Dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • McMahon, J. M., & Harvey, R. J. (2006). An analysis of the factor structure of Jones’ moral intensity construct. Journal of Business Ethics, 64(4), 381-404.
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Rezaee, Z., Elmore, R. C., & Szendi, J. Z. (2001). Ethical behavior in higher educational institutions: The role of the code of conduct. Journal of Business Ethics, 30(2), 171-183.
 • Reynolds, S. J., Schultz, F. C., & Hekman, D. R. (2006). Stakeholder theory and managerial decision-making: constraints and implications of balancing stakeholder interests. Journal of Business Ethics, 64(3), 285-301.
 • Ringle, C.M., Wende, S., and Will, A. (2005). SmartPLS 2.0. Retrieved from (www.smartpls.de).
 • Trevino, L. K. (1986). Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model. The Academy of Management Review. 11(3). 601-617
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özgür ÖNEN
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Yaşar KONDAKÇI
Kurum: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd285811, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {201 - 216}, doi = {10.17679/inuefd.285811}, title = {Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {ÖNEN, Özgür and KONDAKÇI, Yaşar} }
APA ÖNEN, Ö , KONDAKÇI, Y . (2017). Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 201-216 . DOI: 10.17679/inuefd.285811
MLA ÖNEN, Ö , KONDAKÇI, Y . "Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 201-216 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/285811>
Chicago ÖNEN, Ö , KONDAKÇI, Y . "Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 201-216
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Özgür ÖNEN , Yaşar KONDAKÇI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.285811 DO - 10.17679/inuefd.285811 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 216 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.285811 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.285811 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Özgür ÖNEN , Yaşar KONDAKÇI %T Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.285811 %U 10.17679/inuefd.285811
ISNAD ÖNEN, Özgür , KONDAKÇI, Yaşar . "Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 201-216 . https://doi.org/10.17679/inuefd.285811
AMA ÖNEN Ö , KONDAKÇI Y . Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. inuefd. 2017; 18(3): 201-216.
Vancouver ÖNEN Ö , KONDAKÇI Y . Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 216-201.