Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 547 - 563 2018-12-30

Opinions of Prospective Teachers towards Prospective Teacher Training Process
Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri

Ebru OCAKCI [1] , Osman SAMANCI [2]


The purpose of this study is to examine the opinions of the prospective teachers about the prospective teacher training process. The sample of the study which was conducted within the frame of qualitative research methods consists of 44 prospective teachers who were appointed to duty in February 2016 and completed a 24-week Prospective Teacher Training Program. A questionnaire which includes open-ended questions was used in the study. In the analysis of the data obtained from the questionnaire, descriptive statistics was used. The results obtained in the study were examined under three themes. These are positive opinions of the prospective teachers about the training process, criticism of the prospective teachers regarding the training process and suggestions of the prospective teachers regarding the training process. It was concluded in the study that the training process contributed significantly to the prospective teachers. According to this, prospective teachers had the opportunity to develop themselves in the process and obtained professionally useful information. It has been determined that the recommendations of the prospective teachers about the training process are related to some problems they experienced in the process.

Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecine yönelik görüşlerinin incelendiği bu araştırma, nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2016 Şubat öğretmen ataması ile göreve başlayarak 24 haftalık Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayan 50 aday öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış öğretmen görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmen görüşme formlarından elde edilen verilerin analizinde nitel araştırmalarda kullanılan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar genel anlamda üç  tema altında şekillenmiştir. Bu temalar, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecine yönelik olumlu görüşleri, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecine yönelik eleştirileri ve aday öğretmenlerin yetiştirme sürecine yönelik önerileridir.

 • Akyüz, Y. (2015). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Atanur Baskan, G. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 16-25.
 • Aykaç, N., Kabaran, H. ve Bilgin, H. (2014). Türkiye'de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye örneği). Turkish Studies, 9(3), 279-292.
 • Balkar, B. ve Şahin, S. (2014). Aday öğretmenlere yönelik mentorluk programının uygulanmasına ilişkin eğitimcilerin görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies,(29), 83-100.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma desenleri. (Çev. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Erçetin, Ş. Ş. ve Şayir, G. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesine yönelik aday öğretmenlerin görüşleri. Capadocia Journal of History and Social Sciences, (8), 296-306.
 • Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği. Y. Özden (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş içinde (s. 2-30). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Köse, A. (2016). Okul yöneticilerinin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 924-944.
 • MEB, (2015). Millî eğitim bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği. Resmi Gazete, Sayı 29329, Tarih 17/04/2015.
 • MEB, (2016a). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin yönerge. Makam Oluru Sayısı 2456947, Tarihi 02/03/2016.
 • MEB, (2016b). Aday öğretmen yetiştirme programı. 01/07/2016 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/www/aday- ogretmen-yetistirme surecine-iliskinyonerge-ve-yetistirme-programi/icerik/328 adresinden alınmıştır.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Eserin orijinali 2009'da yayımlandı).
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Sarpkaya, R. (2005). Bir meslek olarak öğretmenlik. M. Gürsel, M. Hesapçıoğlu (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş içinde (s. 51-76). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Şayir, G. ve Yardibi, N. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesine yönelik danışman öğretmenlerin görüşleri. Capadocia Journal of History and Social Sciences, (8), 140-150.
 • Tunçbilek, M. M. ve Tünay, T. (2017). MEB aday öğretmen yetiştirme süreci uygulamasının ilgili tarafların bakış açısıyla değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 412-427.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ebru OCAKCI
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Osman SAMANCI
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd332458, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {547 - 563}, doi = {10.17679/inuefd.332458}, title = {Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {OCAKCI, Ebru and SAMANCI, Osman} }
APA OCAKCI, E , SAMANCI, O . (2018). Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 547-563 . DOI: 10.17679/inuefd.332458
MLA OCAKCI, E , SAMANCI, O . "Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 547-563 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/332458>
Chicago OCAKCI, E , SAMANCI, O . "Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 547-563
RIS TY - JOUR T1 - Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri AU - Ebru OCAKCI , Osman SAMANCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.332458 DO - 10.17679/inuefd.332458 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 547 EP - 563 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.332458 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.332458 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri %A Ebru OCAKCI , Osman SAMANCI %T Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.332458 %U 10.17679/inuefd.332458
ISNAD OCAKCI, Ebru , SAMANCI, Osman . "Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 547-563 . https://doi.org/10.17679/inuefd.332458
AMA OCAKCI E , SAMANCI O . Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri. inuefd. 2018; 19(3): 547-563.
Vancouver OCAKCI E , SAMANCI O . Aday Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 563-547.