Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 240 - 251 2018-12-30

DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ
CARTOONS IN VALUES EDUCATION: EXAMPLE OF 'RAFADAN TAYFA'

ÖMÜR SADİOĞLU [1] , MERVE TURAN [2] , NAZİFE DİKMEN [3] , MEHMET YILMAZ [4] , YASEMİN ÖZKAN [5]


Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin ulusal kanalı olan TRT Çocuk’ ta çocukların yaş düzeylerine göre, belirli kazanım ve temalar çerçevesinde hazırlanarak yayınlanan çizgi filmlerden biri olan ve araştırmaya katılan öğrenciler tarafından en çok sevilen “Rafadan Tayfa” adlı çizgi filmde yer alan değerlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencisi olan 282 öğrenciye (144 kız, 138 erkek) TRT Çocuk kanalında 6-8 yaş aralığı için hazırlanmış olan Türk yapımı çizgi filmlerin adları yazılı olarak verilmiş ve en çok sevdikleri çizgi filmi işaretlemeleri istenmiştir. Tercihleri doğrultusunda ilk sırada belirlenen “Rafadan Tayfa” adlı çizgi filmin ilk 40 bölümü nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile Hayat Bilgisi Programı’nda yer alan değerler doğrultusunda incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak incelenen bölümlerde en çok yer alan değerlerin sırasıyla “Yardımseverlik”, “Dayanışma” ve “Bilimsellik” olduğu, en az yer alan değerlerin ise “Dürüstlük”, “Misafirperverlik”, “Hoşgörü” “Estetik” ve “Vatanseverlik” olduğu belirlenmiştir.

The present study aimed to determine the values included in the cartoon called "Rafadan Tayfa", one of the cartoons prepared and broadcast on TRT Cocuk, the national channel of Turkey, within the framework of certain acquisitions and themes according to age levels of children and mostly loved by the students participating in the study. In the direction of this purpose, 282 primary first and second grade students (144 female, 138 male) were given the names of the Turkish-made cartoons prepared on TRT Cocuk channel for 6-8-yer-old children in written and asked to mark the cartoon which they liked most. The first 40 episodes of the cartoon named as "Rafadan Tayfa" determined as the most-liked according to the students' preferences tried to be examined via using the document analysis, one of the qualitative research methods, in the direction of the values included in the Social Studies Program. In conclusion, it was determined that the values mentioned most frequently in the investigated episodes were "Helpfulness", "Solidarity" and "Being Scientific" and the least frequently mentioned ones were "Honesty", "Hospitality", "Tolerance", "Aesthetics" and "Patriotism"

 • Balat, G. U. & Dağal, A. B. (2006). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Cesur S. ve Paker O. (2007). Televizyon ve Çocuk: Çocukların TV Programlarına İlişkin Tercihleri Television and Children: Children’s Preferences of TV Programs and Genres. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Kış -2007 C.6 S.19 (106-125)
 • EARGED (2008). Öğrencilerin televizyon izleme alışkanlıkları, MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara
 • Erden, M. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Karacoşkun, M. D. (2002). Bireysel ve toplumsal çözülmede televizyon faktörü üzerine düşünceler. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), 227-233.
 • Kuş, D. (2009). İlköğretim programlarının, örtük programın ve okul dışı etmenlerin değerleri kazandırma etkililiğinin 8. sınıf ilköğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gazete, R. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. Kanun Numarası, 1739.
 • MEB, (2015). İlkokul hayat bilgisi dersi 1, 2 ve 3. sınıflar öğretim programı. http:// ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=244 adresinden 25.10.2015 tarihinde alınmıştır
 • Öçal, I. (1997). Televizyonda çocuk programları. Doktora tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özer, D., & Avcı, İ. B. (2015). Cartoons as Educational Tools and the Presentation of Cultural Differences Via Cartoons. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 418-423.
 • Postman, N. (1994). Televizyon: Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay, Ayrıntı Yay., İstanbul.
 • RTÜK (2006). İlköğretim çağındaki çocukların televizyon izleme alışkanlıkları kamuoyu araştırması. www.rtuk.org.tr, Erişim tarihi: 28.06.2016.
 • Sevim, Z.(2013). Çizgi filmlerin değerler eğitimi bakımından karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Şirin, M.R.(1999). Televizyon, Çocuk ve Aile. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Tezcan, M. (1997) . Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Bilim Yayıncılık.
 • Thornberg, R. ve Oğuz, E. (2013). Moral and citizenship educational goals in values education: A cross-cultural study of Swedish and Turkish student teachers' preferences. Teaching and Teacher Education, 55(5), 110- 121.
 • Türkmen, N. (2012). Çizgi filmlerin kültür aktarımındaki rolü ve Pepee.Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(2), 139-158.
 • Yazıcı, K. (2006). Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları, 19 (19), 499.
 • http://www.trtcocuk.net.tr/rafadantayfa. Erişim tarihi: 07.08.2017.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: ÖMÜR SADİOĞLU
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: MERVE TURAN
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: NAZİFE DİKMEN
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: MEHMET YILMAZ
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: YASEMİN ÖZKAN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd333173, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {240 - 251}, doi = {10.17679/inuefd.333173}, title = {DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {SADİOĞLU, ÖMÜR and TURAN, MERVE and DİKMEN, NAZİFE and YILMAZ, MEHMET and ÖZKAN, YASEMİN} }
APA SADİOĞLU, Ö , TURAN, M , DİKMEN, N , YILMAZ, M , ÖZKAN, Y . (2018). DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 240-251 . DOI: 10.17679/inuefd.333173
MLA SADİOĞLU, Ö , TURAN, M , DİKMEN, N , YILMAZ, M , ÖZKAN, Y . "DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 240-251 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/333173>
Chicago SADİOĞLU, Ö , TURAN, M , DİKMEN, N , YILMAZ, M , ÖZKAN, Y . "DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 240-251
RIS TY - JOUR T1 - DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ AU - ÖMÜR SADİOĞLU , MERVE TURAN , NAZİFE DİKMEN , MEHMET YILMAZ , YASEMİN ÖZKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.333173 DO - 10.17679/inuefd.333173 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 240 EP - 251 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.333173 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.333173 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ %A ÖMÜR SADİOĞLU , MERVE TURAN , NAZİFE DİKMEN , MEHMET YILMAZ , YASEMİN ÖZKAN %T DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.333173 %U 10.17679/inuefd.333173
ISNAD SADİOĞLU, ÖMÜR , TURAN, MERVE , DİKMEN, NAZİFE , YILMAZ, MEHMET , ÖZKAN, YASEMİN . "DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 240-251 . https://doi.org/10.17679/inuefd.333173
AMA SADİOĞLU Ö , TURAN M , DİKMEN N , YILMAZ M , ÖZKAN Y . DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ. inuefd. 2018; 19(3): 240-251.
Vancouver SADİOĞLU Ö , TURAN M , DİKMEN N , YILMAZ M , ÖZKAN Y . DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÇİZGİ FİLMLER: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 251-240.