Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 205 - 215 2018-12-30

A Study on the Relationship Between Intellectual Capital and Teachers’ Job Satisfaction
Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma

SELÇUK DEMİR [1]


In this study, it was aimed to determine the relationship between intellectual capital and teacher’s job satisfaction. This study used a survey-based correlational design. The sample of this research consists of 252 teachers in 37 schools that were selected randomly with the cluster sampling method from the primary schools in Hatay’s Kırıkhan district in the 2016-2017 academic year. Data of this study were collected by “Intellectual Capital Scale” and “Job Satisfaction Scale”. Analyses of this study was performed with the program of SPSS. According to the findings of regression analyses, intellectual capital levels of schools positively predict teachers’ job satisfaction. While human capital and structural capital facets of intellectual capital don’t significantly predict teachers’ job satisfaction, relational capital facet significantly predicts. It may be beneficial for school managers to invest in developing and strengthening intellectual capital of teachers, if they want teachers’ job satisfaction to increase.

Bu çalışmada sahip olunan entelektüel sermayenin öğretmenlerin iş doyumları ile ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ilkokullarda 2016–2017 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler arasından küme örnekleme yöntemi ile yansız olarak seçilmiş 37 okulda çalışan 252 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Entelektüel Sermaye Ölçeği” ve “İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre; kurumların sahip oldukları entelektüel sermaye düzeyleri öğretmenlerin iş doyumlarını anlamlı olarak yordamaktadır. Entelektüel sermayenin insan sermayesi ve yapısal sermaye alt boyutları öğretmenlerin iş doyumlarını anlamlı olarak yordamazken, ilişkisel sermaye alt boyutu öğretmenlerin iş doyumunu anlamlı olarak yordamaktadır. Okulda öğretmenlerin iş doyumlarını arttırmak isteyen okul yöneticilerinin, okulda entelektüel sermayeyi güçlendirme ve geliştirme çalışmalarında fayda görülebilir.

 

 • Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management Decision, 36(2), 63-76.
 • Bontis, N., Keow, W. & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and the nature of business in Malaysia. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85-100.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. V. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Channar, Z.A., Talraje, S., & Bai, M. (2015). Impact of human capital variables on the effectiveness of the organizations. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9 (1), 228-240.
 • Chen, M., Yi-Ching, & Wang, Y.S. (2009). Intellectual capital and organizational commitment. Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning, 303-311.
 • Genç, N. (2012). Yönetim ve organizasyon, çağdaş sistemler ve yaklaşımlar. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Griffin, M.L., Hogan, N.L., Lambert, E.G., Tucker-Gail, K.A., & Baker, D.N. (2010). Job involvement, job stress, job satisfaction, and organizational commitment and the burnout of correctional staff. Criminal Justice and Behavior, 37, 239-255.
 • Hobikoğlu, E.H. (2011). Entelektüel sermayenin önemi, sınıflandırılması ve ölçme yöntemleri: Kuramsal bir çerçeve. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 86-99.
 • Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi (Çeviri ed.: S. Turan, 7. baskıdan çeviri). Ankara: Nobel.
 • Huang, C., Luther, R., & Tayles, M. (2007). An evidence-based taxonomy of intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 8(3), 386-408.
 • Karakuş, M. ve Çobanoğlu, N. (2013). İlkokullarda entelektüel sermayenin ölçülmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (4), 158-181.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keser, A. (2005). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 4(7), 77-96. Kreitner, R. & Kinichi, A. (2009). Organizational behaviour. New York: Mc Graw-Hill International Edition, Ninth edition.
 • Kwantes, C.T. (2007). Organizational commitment, intellectual capital and organizational competitiveness. South Asian Journal of Management, 14(3), 28-43. Mayfield, J., & Mayfield, M. (2004). The effects of leader communication on worker innovation. American Business Review, 22(2), 45-51.
 • Mura, M., & Longo, M. (2013). Developing a tool for intellectual capital assessment: An individual-level perspective. Expert Systems, 30 (5), 436-450. DOI: 10.1111/j.1468-0394.2012.00650.x.
 • Leal, C., Marques, C., Marques, C., & Brago-Filho, E. (2015). Internal communication, intellectual capital and job satisfaction: A structural model applied to a credit union. ECIC, 199-207.
 • Longo, M., & Mura, M. (2011). The effect of intellectual capital on employees’ satisfaction and retention. Information & Management, 48 (7), 278-287. DOI: 10.1016/j.im.2011.06.005.
 • Powell, W.W., & Snellman, K. (2004). The knowledge economy. Annual Review of Sociology,30,199-220.
 • Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özkalp, E. ve Kırel, C. (2010) . Örgütsel davranış. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Roos, G., & Roos, J. (1997). Measuring your company’s intellectual performnace. Long Range Planning,130 (3), 413-426.
 • Saruhan, Ş.C. ve Yıldız, M.L. (2014). İnsan kaynakları yönetimi: Teori ve uygulama. İstanbul: Beta yayıncılık.
 • Schermerhorn, J.R., Hunt, J.G., Osborn, J.G., & Uhl-Bien, M. (2011). Organizational Behavior. Asia: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
 • Steward, T. A. (1997). Entelektüel sermaye (Çev: Nurettin ELHÜSEYNİ). İstanbul: Mess Yayınları.
 • Tayles, M., Webster, M., Sugden, D., & Bramley, A. (2005). Accounting ‘gets real’ in dealing with virtual manufacturing. Journal of Intellectual Capital, 6, 322–338. Youndt, M.A., Subramaniam, M., & Snell, S.A. (2004). Intellectual capital profiles: An examination of investments and returns. Journal of Management Studies, 41(2), 335-361.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2904-6443
Yazar: SELÇUK DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doktora öğrencisi, Kırıkhan İmam Hatip Ortaokulu Matematik Öğretmeni
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd385908, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {205 - 215}, doi = {10.17679/inuefd.385908}, title = {Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {DEMİR, SELÇUK} }
APA DEMİR, S . (2018). Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 205-215 . DOI: 10.17679/inuefd.385908
MLA DEMİR, S . "Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 205-215 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/385908>
Chicago DEMİR, S . "Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 205-215
RIS TY - JOUR T1 - Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma AU - SELÇUK DEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.385908 DO - 10.17679/inuefd.385908 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 215 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.385908 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.385908 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma %A SELÇUK DEMİR %T Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.385908 %U 10.17679/inuefd.385908
ISNAD DEMİR, SELÇUK . "Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 205-215 . https://doi.org/10.17679/inuefd.385908
AMA DEMİR S . Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. inuefd. 2018; 19(3): 205-215.
Vancouver DEMİR S . Entelektüel Sermaye ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 215-205.