Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 159 - 174 2018-12-30

Turkey's Neighbors in Early Republican Period in Geography Textbooks
Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları

Mustafa Sağdıç [1] , Selim Hilmi Özkan [2]


The aim of this study is to present the approaches related to neighboring countries in establishment years of Turkish republic through geography textbooks. It was examined that Geography textbooks written for secondary education institutions in that period by means of document analysis from qualitative research designs. The method of content analysis was used for the analysis. The answers to the following questions were searched: (1) With which categorical features was Turkey's neighbors defined in the geography textbooks of the early republican period? (2) Which basic tendencies does the neighboring country perception of the Republic of Turkey contain? Among these findings; the neighboring republic of Turkey is under the influence of global centers of power as it is today. Trade relations with the neighboring republic of Turkey are not sufficiently developed. The new Republic of Turkey is not satisfied with the new political boundaries, including Mosul primarily determined by the First World War. The problems of Turkish communities left behind by the Ottomans are included in the textbooks. As a result, the findings were interpreted by considering the relevant literature. It has been able to obtain important information about Turkey's neighbors through textbooks from the official state resources of the early republican period thanks to this study.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde okullarda okutulan coğrafya ders kitapları aracılığıyla komşu ülkelere yönelik yaklaşımları ortaya koymaktır. Bu dönemde, okullarda temel derslerden birisi olarak okutulan coğrafya dersleri için yazılmış coğrafya ders kitapları nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yoluyla incelenmiştir. Metinlerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada izleyen sorulara cevaplar aranmıştır: 1- Erken cumhuriyet döneminde Türkiye’deki coğrafya ders kitaplarında Türkiye’nin komşuları hangi kategorik özellikleri ile tanımlanmıştır? 2- Türkiye Cumhuriyeti’nin komşu ülke algısı hangi temel eğilimleri içermektedir?  Bu çalışmada elde edilen bazı bulgular şunlardır: Yeni Türkiye cumhuriyetinin komşuları çoğunlukla günümüzde olduğu gibi küresel güç merkezlerinin etkisi altındadır. Yeni Türkiye cumhuriyetinin komşuları ile ticari ilişkileri gelişmemiştir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti 1. Dünya Savaşı sonucunda belirlenen başta Musul olmak üzere yeni siyasi sınırlardan memnun değildir. Osmanlı bakiyesi Türk topluluklarının sorunlarına ders kitaplarında yer verilmektedir. Ortaya çıkan bulgular ilgili literatür göz önünde bulundurularak tartışılmış erken cumhuriyet döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin komşuları hakkında devletin resmi bilgi kaynakları arasında yer alan ders kitapları aracılığıyla önemli bilgiler elde etmek mümkün olmuştur. 

 • Alves E J. F., G. G. Moura and C R. A. Candeiro, (2013). Analysis of the approach of paleontology in geography textbooks in Ituiutaba, Minas Gerais, Brazil, Educational Research and Reviews, 8(18): 1684-1688.
 • Çepni S (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Copeaux, E. (2006). Tarih ders kitaplarında Türk tarih tezinden Türk İslam sentezine (1931-1993). İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Doğan, N.,(2011). Osmanlı’dan Cumhuriyete Ders Kitaplarında Devlet Kavramının İktidar-Eğitim İlişkisi Açısından İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2069-2090.
 • Duran, F.S., 1930. Beş Kıta Coğrafyası-Asya, Hilmi Kitaphanesi-Marifet Matbaası, İstanbul.
 • Duran, F.S., 1930. Beş Kıta Coğrafyası-Avrupa, Hilmi Kitaphanesi-Marifet Matbaası, İstanbul.
 • Forster In: N 1995. The analysis of company documentation. C Cassell, G Symon (Eds.): Qualitative Methods in Organizational Research: A Practical Guide. London: Sage Publications.
 • GMF (2015), Türkiye’nin Algıları Araştırması, Ankara. http://www.gmfus.org/sites/default/files/TP%20Key%20Findings%20Report%20Turkce%20Final_0.pdf (21.06.2018).
 • Graves, N., Murphy, B. (2000). Research into Geography Textbooks, Reflective Practice in Geography Teaching, pp.228-237, Kent, A., (Ed.), London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Güçer, B., Duran, F. S.,1933. Büyük Devletler ve Komşu Hükümetler, Devlet Matbaası, İstanbul.
 • Güçer, B., 1940. Devletler Coğrafyası, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul
 • Hesapçıoğlu, M., 2009. Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Eğitim Politikası ve Felsefesi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 29,121-138.
 • Özkan, S.H., 2018. Şad Kaptanlığının Kuruluşu ve Basra’nın Stratejik Önemi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 1-15.
 • Selen, H. S., 1930. Lise, Orta ve Muallim Mektepleri İçin Coğrafya Dersleri, Sınıf 8, V. Kitap Türkiye, Tefeyyüz Kitaphanesi, Milliyet Matbaası, İstanbul.
 • Selen, H. S., 1930. Lise, Orta ve Muallim Mektepleri İçin Coğrafya Dersleri, Sınıf 7, 3. Kitap Avrupa, Tefeyyüz Kitaphanesi, Şirketi Mürettibiye Matbaası, İstanbul.
 • Selen, H. S., 1939. Lise ve Orta Mektepler İçin Tatbikatlı Coğrafya Dersleri I. Kitap, Tan Matbaası, İstanbul.Selen, H. S., 1941. Lise ve Orta Mektepler İçin Tatbikatlı Coğrafya Dersleri II. Kitap, Tan Matbaası, İstanbul.
 • Waugh, D. 2000, "Vvnting Geography Textbooks". Issues in Geography Teaching. 93-107, London and New York.
 • Yıldırım A, Simşek H (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9386-5908
Yazar: Mustafa Sağdıç (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6381-8553
Yazar: Selim Hilmi Özkan
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd439189, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {159 - 174}, doi = {10.17679/inuefd.439189}, title = {Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları}, key = {cite}, author = {Sağdıç, Mustafa and Özkan, Selim Hilmi} }
APA Sağdıç, M , Özkan, S . (2018). Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 159-174 . DOI: 10.17679/inuefd.439189
MLA Sağdıç, M , Özkan, S . "Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 159-174 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/439189>
Chicago Sağdıç, M , Özkan, S . "Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 159-174
RIS TY - JOUR T1 - Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları AU - Mustafa Sağdıç , Selim Hilmi Özkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.439189 DO - 10.17679/inuefd.439189 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 174 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.439189 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.439189 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları %A Mustafa Sağdıç , Selim Hilmi Özkan %T Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.439189 %U 10.17679/inuefd.439189
ISNAD Sağdıç, Mustafa , Özkan, Selim Hilmi . "Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 159-174 . https://doi.org/10.17679/inuefd.439189
AMA Sağdıç M , Özkan S . Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları. inuefd. 2018; 19(3): 159-174.
Vancouver Sağdıç M , Özkan S . Erken Cumhuriyet Dönemi Coğrafya Ders Kitaplarında Türkiye’nin Komşuları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 174-159.