Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 687 - 699 2018-12-30

OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect of Museum Activities Based on Games to the Student Achievement and Their Attitude Towards Art Classes

Süreyya Genç [1] , SERAP BUYURGAN [2]


Araştırmanın amacı, İlköğretim 6. Sınıf Görsel Sanatlar dersinde, programda yer alan ders etkinliklerinden farklı olarak, bu derste müzelerden eğitsel oyun yöntemi ile yararlanarak elde edilecek verilere bağlı olarak geliştirilecek önerileri ortaya koymaktır. Yapılan bu araştırma, 2011–2012 Eğitim ve Öğretim yılı güz döneminde Ankara Elmadağ Namık Kemal İlköğretim Okulu II. kademe 6. sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında deney (6-A, n=29) ve kontrol gruplarına (6-B, n=28) hazırlanan erişi testi ve tutum ölçeği, deneysel işlem öncesi öntest olarak, aynı testler deneysel işlem sonrası sontest olarak uygulanmıştır. Kontrol grubu öğrencilerine Görsel Sanatlar Dersi programında yer alan etkinlikler sınıf içinde uygulanmış; deney grubu öğrencileri için de bu etkinliklere ek olarak öğrenciler Ankara Devlet Resim Heykel Müzesine götürülmüş ve müzede öğrencilere geliştirilmiş oyuna dayalı müze etkinlikleri müzede uygulanmıştır. Yapılan sanat tarihi şeridi çalışmasından dört (4) hafta sonra da, aynı erişi testi ve tutum ölçeği, izleme testi olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerden oyuna dayalı müze etkinliklerinin Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde uygulandığı deney grubu öğrencilerinin erişi ve Görsel Sanatlar Dersine yönelik tutum düzeylerini arttırmada etkili olduğu görülmüştür.

The aim of the research is to state the results that would be gained after benefiting from the museums with this educational games method, which is different from the activities included in the curriculum of the 6th grades for Art classes at schools, and the suggestions that would be developed accordingly. The research has been conducted on the 6th grade students at Namık Kemal Primary School in the fall semester of 2011-2012 Educational Year. As Pretest-Posttest Control Group Experimental Design was used in the research. Scope of research, the achievement test and attitude test were applied as pretest to the experimental (6-A, n=29) and control groups (6-B, n=28) before the treatment. The control group, students in the program of Visual Arts Course activities implemented in the classroom, for the students of the experimental group students was taken to the Ankara State Museum of Painting and Sculpture museum activities, the museum and the museum, the students were developed the based on the game. The same tests were applied as posttest after the treatment and as the follow up test after four (4) weeks of strip of art history. According to the data obtained from the research, it is found that the inclusion of the activities based on games in Ankara Government Art and Sculpture Museum in addition to the activities included in the curriculum is effective in increasing student achievement and the attitude of the students towards the Art classes of experimental group.

 • Açıkgöz, K.Ü. (2003). Aktif Öğrenme. (5.Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Arı, Ç. (2010). Müze Bilinci Öğrenme Alanı Etkinliklerinin Gerçekleşebilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aykaç, N. (2005). Öğretme ve Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri. Ankara: Naturel Yayınları.
 • Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları.
 • Buyurgan, S. (2006). Müze Eğitimi. Sanat Sokağı Üç Aylık Kültür ve Sanat Dergisi. Mayıs/Haziran/Temmuz.
 • Buyurgan, S. (2009a). Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerine Yönelik Programlı Bir Müze Ziyareti. Milli Eğitim Dergisi. Bahar 38 (182). 214-231.
 • Buyurgan, S. (2009b). Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri. Eğitim Bilimleri Dergisi. Yaz 9 (3). 1167-1204.
 • Buyurgan, S. ve Bingöl, M. (2012). Müzede Öğrenme ve Çocuk Müzeleri. İ. San (Yayına Hazırlayan). Çocuk Müzeleri ve Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Çoban, B. (2006). Ortaöğretimde ve Üniversitelerde Eğitsel Oyunlar. Ankara: Nobel Yayın dağıtım.
 • Gartenhaus, A.R. (2000). Yaratıcı Düşünme ve Müzeler. (Çev.R.Mergenci ve B.Onur). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Gökçe, E. (2004). İlköğretimde Aktif Öğrenmenin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Kongresi, I, 213-232.
 • Greenhill, E.H. (1999). Müze ve Galeri Eğitimi. (Çev. Meltem Örge Evren ve Emine Gül Kapçı). Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No4.
 • Güler, A. (2009). Programlı ve Etkili Bir Müze Gezisi İçin Geliştirilen Müze Eğitim Paketinin Etkinliğinin Ölçülmesi (Ankara İli İlköğretim I.Kademe 3.Sınıf Sanat Etkinlikleri Dersi Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Küçükahmet, L.(1997). Eğitim Programları ve Eğitim-Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Gazi Kitabevi
 • San, İ. (2007). Eğitim ve Müze. Uluslararası Eğitim ve Müze Semineri 18-19-20-21 Ekim 2007. Ankara: Uluslararası Eğitim ve Müze Semineri Kitabı, Cilt 1:20-22.
 • Seidel, S. and Hudson, K. (1999). Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik. (Çev.B.Ata). Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:1.
 • Topçu, A.K. (2008). Görsel Sanatlar Eğitiminde Bir Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7733-0006
Yazar: Süreyya Genç (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: SERAP BUYURGAN
Kurum: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd440804, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {687 - 699}, doi = {10.17679/inuefd.440804}, title = {OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Genç, Süreyya and BUYURGAN, SERAP} }
APA Genç, S , BUYURGAN, S . (2018). OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 687-699 . DOI: 10.17679/inuefd.440804
MLA Genç, S , BUYURGAN, S . "OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 687-699 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/440804>
Chicago Genç, S , BUYURGAN, S . "OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 687-699
RIS TY - JOUR T1 - OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ AU - Süreyya Genç , SERAP BUYURGAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.440804 DO - 10.17679/inuefd.440804 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 687 EP - 699 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.440804 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.440804 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ %A Süreyya Genç , SERAP BUYURGAN %T OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.440804 %U 10.17679/inuefd.440804
ISNAD Genç, Süreyya , BUYURGAN, SERAP . "OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 687-699 . https://doi.org/10.17679/inuefd.440804
AMA Genç S , BUYURGAN S . OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ. inuefd. 2018; 19(3): 687-699.
Vancouver Genç S , BUYURGAN S . OYUNA DAYALI MÜZE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİ VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 699-687.