Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 738 - 748 2018-12-30

Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi
Examination Of Football Fanatic Levels Of High School Students

Haci Yıldız [1] , Mahmut Açak [2]


Bu çalışmanın amacı öğrencilerin futbol taraftarlığı fanatiklik eylemlerini ve fanatiklik düzeylerini belirlemektir.  Araştırmanın örneklemi, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Gaziantep il merkezinde bulunan resmi okullarda eğitimine devam eden ve Anadolu Lisesinde okuyan 669 öğrenci, Meslek Lisesinde okuyan 301 öğrenci, Fen Lisesinde okuyan 393 öğrenci ve İmam Hatip Lisesinde okuyan 255 öğrenci, bunların 851 erkek ve 767 kadın toplam 1618 öğrenciden oluşmaktadır. Gaziantep il merkezinde eğitim gören lise öğrencilerinin futbol taraftarlarının fanatiklik eylemlerini incelenmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında 13 maddeden oluşan “Futbol Taraftarı Fanatiklik Ölçeği” (FTFÖ) kullanılmıştır. Veri analiz sürecinde elde edilen veriler nicel olarak SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir.  Okul türü , tuttuğu takım,  gelir seviyesi, lisanslı ürün ve takım takibi değişkenine göre taraftarlık tutumları arasında hem şiddete yönelik hem de kurumsal aidiyet alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların % 2,5’i fanatik, % 13,8’i takım taraftarı ve % 83,7’si futbolsever olarak bulunmuştur.

The aim of this study is to determine the football fanaticism levels of students. The research sample includes a total of 1618 students at state schools in 2017-2018 education year in Gaziantep, of whom  669 study at Anatolian High School, 301 study at Vocational High School, 393 study at Science High Schools, 255 students at Anatolian İmam Hatip High school, consisting of 851 males and 767 females. In this study, the “Football supporter fanaticism scale” (FTFÖ) consisting of 13 items was used. The data obtained in the data analysis process were quantitatively analyzed with the help of the SPSS program. A statistically significant difference has been found among advocacy attitudes in the dimensions of being violence motivated, institutional affiliation and total scores according to the variable of school type as in the same way as those attitudes observed according to the variables of teams supported, sponsored products favoured, income level, licensed products and team-monitoring. Besides, 2.5 percent of total participant have been observed to be fanatics well as 13.8 percent to be team supporter and 83.7 percent to be football lover.

 • Acet, M. (2001). Futbol seyircisini fanatik ve saldırgan olmaya yönelten sosyal faktörler, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Akyıldız, M., ve Marangoz, M. (2008). Sporda sponsorluğun tüketicilerin satın alma niyetine yansıması, Ege akademik bakış̧, 8(1), Ss. 153-166.
 • Altungul, O. Karahüseyinoğlu, M. F. (2017). Determining the level of fanaticism and football fanship to university athletes. Journal of Education and Training Studies. Vol. 5, No. 11. s: 171-176.
 • Arslanoğlu, K. (2005). Futbolun Psikiyatrisi, İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Aydın, M.B., Hatipoğlu, D., ve Ceyhan, Ç. (2008). Endüstriyel futbol çağında taraftarlık, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26; 289-316.
 • Cusimano M.D., Ilie, G., Mullen, S. J., Pauley, C.R., Stulberg, J.R., Topolovec-Vranic, J., ve Zhang, S. (2016) Aggression, Violence and Injury in Minor League Ice Hockey: Avenues for Prevention of Injury. PLoS ONE 11(6): e0156683. doi:10.1371/journal.pone.0156683
 • Dalpian, P.R.C., Zylbersztejn, V.S., Batistella, Z., ve Rossi, V.A.V. (2014). Fanatical Women and Soccer: An Exploratory Study, Soccer&Society. 15(4), 564-577.
 • Dever, A. (2010). Spor Sosyolojisi. İstanbul: Başlık Yayınları.
 • Dımmock, J. A., ve Grove, R. (2005). Relationship of Fan Identification to Determinants of Aggression, Journal of Applied Sport Psychology, 17(1), 37-47.
 • Dwyer, B., Le Crom, C., ve Greenhalgh, G. P., (2018). Exploring and Measuring Spectator Sport Fanaticism, Communication & Sport, 6(1),58-85.
 • Eker G. Ö., (2010). Futbolun dayanılmaz çekiciliği, büyülenen taraftar portresi, fanatizm ve Beşiktaş, Milli Folklor Kültür ve Araştırma Dergisi, 22(85):173-182.
 • Fanatic.(t.y.). (2018, 13 Temmuz), Oxford online dictionaries, Erişim Adresi: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fanatic.
 • Fanatizm. (t.y.). (2018, 13 Temmuz), Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim Adresi:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b4dbff418d015.62595902.
 • Karahüseyinoğlu, M.F., Kırtepe, A., Gacar, A., ve Karahüseyinoğlu, F., (2016). Tutuklu ve hükümlülerin futbol takip düzeyleri, Spor ve Performans Araştırmaları, 7(2), 121-126.
 • Karaman, H. (2018 ,17 Temmuz). İslâm Tarihinde Mezheb Kavgaları. Erişim Adresi: http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0633.htm. (17.07.2018)
 • Kazan, B. (2009). Türkiye’de Futbol Fanatizm ve Şiddet, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 103 sayfa, İstanbul.
 • Kural, S. (2017). Futbol Süper Lig Takım Taraftarlarının Sporda Fanatizm Ve Şiddete İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Murphy, P., Williams, J., ve Dunning, E. (1990). Football on Trial, Spectator Violence And Development İn The Football World, Routledge, London.
 • Özcan, A. O. (2001). Spor Felsefemiz ve Problemleri, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul, s. 91-200.
 • Özcan, S. (2011). Temel Tenis Teknik Öğretiminde İki Farklı Antrenman Metodunun Teknik Biyomotorik Ve Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Paksoy, E. (2014). Futbol Fanatizmi, Taraftar Kimliği: Beşiktaş Çarşı Taraftarlarının Taraftarlıkla İlgili Davranışlarının İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Taşmektepligil, M. Y., Çankaya, S., ve Tunç, T. (2015). Futbol taraftarı fanatiklik ölçeği. Journal of Sports and Performance Researches, 6(1), s: 41-49.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5748-1429
Yazar: Haci Yıldız
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Mahmut Açak
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd454735, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {738 - 748}, doi = {10.17679/inuefd.454735}, title = {Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Haci and Açak, Mahmut} }
APA Yıldız, H , Açak, M . (2018). Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 738-748 . DOI: 10.17679/inuefd.454735
MLA Yıldız, H , Açak, M . "Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 738-748 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/454735>
Chicago Yıldız, H , Açak, M . "Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 738-748
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi AU - Haci Yıldız , Mahmut Açak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.454735 DO - 10.17679/inuefd.454735 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 738 EP - 748 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.454735 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.454735 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi %A Haci Yıldız , Mahmut Açak %T Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.454735 %U 10.17679/inuefd.454735
ISNAD Yıldız, Haci , Açak, Mahmut . "Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 738-748 . https://doi.org/10.17679/inuefd.454735
AMA Yıldız H , Açak M . Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi. inuefd. 2018; 19(3): 738-748.
Vancouver Yıldız H , Açak M . Lise Öğrencilerinin Futbol Fanatiklik Düzeylerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 748-738.