Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 555 - 563 2019-08-31

Adaptation of Ethical Attitude toward Cultural Humor Scale into Turkish
Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması

Fuad Bakioğlu [1]


In this study, within adaptation of the Scale of Ethical Attitude toward Ethnic Humor to Turkish culture reliability and validity studies are intended to be done. The study was conducted in two stages. In the first stage translation work, exploratory factor analysis, internal consistency coefficients, test-retest method; in the second stage, confirmatory factor analysis, and compliance validation study were conducted. In the first stage of research 339 and 283 university students participated in the second stage. In consequence of exploratory factor analysis, it was observed that total variance of KMTÖ had been explained by 33.7 percent. The factor loadings of the scale items ranged from .41 to .74. It can be said that as a result of confirmatory factor analysis it has an acceptable fit 2=284.35, df=84, χ2/df=3.38, p=0.00, RMSEA = .07, SRMR = .06, GFI = .89, AGFI = .86, CFI = .96, NNFI = .95, IFI = .96). For the reliability of KMTÖ the internal consistency coefficient was found as .84 and test-retest reliability coefficient was found as .77. Within compliance validity of KMTÖ Emphatic Tendency Scale (.45) was examined with correlation coefficients. It can be said that the Turkish form of KMTÖ is valid and reliable.

Bu araştırmada, Kültürel Mizaha Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KMTÖ) Türkçeye uyarlanması kapsamında geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada çeviri çalışması, açımlayıcı faktör analizi, iç tutarlılık katsayısı, test-tekrar test yöntemleri, ikinci aşamada doğrulayıcı faktör analizi ve uyum geçerlik çalışması yapılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasına 268, ikinci aşamasına 308 üniversite öğrencisi katılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, KMTÖ’nin toplam varyansın %33.7’sinin açıklandığı görülmüştür. Ölçek maddelerinin faktör yüklerinin .41- .74 arasında değiştiği görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğu söylenebilir (χ2=284.35, sd=84, χ2/sd=3.38, p=0.00, RMSEA = .07, SRMR = .06, GFI = .89, AGFI = .86, CFI = .96, NNFI = .95, IFI = .96).  KMTÖ’nin güvenirliği için iç tutarlılık katsayısı .84, test-tekrar test güvenirlik katsayısı .77 olarak bulunmuştur. KMTÖ’nin uyum geçerliği kapsamında Empatik eğilim Ölçeği (.45), ile korelasyon katsayıları incelenmiştir. KMTÖ’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

 • Apte, M. L. (1985). Humor and laughter: An anthropological approach. NY: Cornell university press.
 • Best, J. (2007). Product Review: Good Humor, Bad Taste: A Sociology of the Joke. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 36(5), 456. http://dx.doi.org/10.1177/009430610703600528
 • Billig, M. (2001). Humour and hatred: The racist jokes of the Ku Klux Klan. Discourse & Society, 12(3), 267-289. http://dx.doi.org/10.1177/0957926501012003001
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Davies, C. (1990). Ethnic humor around the world: A comparative analysis. Indiana University Press.
 • Davies, C. (1998). Jokes and their Relation to Society: Mouton de Gruyter.
 • Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21(1-2), 155-190.
 • Ford, T. E., Boxer, C. F., Armstrong, J., & Edel, J. R. (2008). More than “just a joke”: The prejudice-releasing function of sexist humor. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(2), 159. http://dx.doi.org/10.1177/0146167207310022
 • Haghish, E. F., Heydari, A., Pfuhl, G., Biegler, R., & Teymoori, A. (2014). The Scale of Ethical Attitude toward Ethnic Humor (EATEH): Development, Reliability, and Validity. Asian Social Science, 10(1), 74.
 • Harris, M. B. (1992). Sex, race, and experiences of aggression. Aggressive behavior, 18(3), 201-217.
 • Iacoboni, M. (2009). Imitation, Empathy, and Mirror Neurons. Annual review of psychology, 60, 653-670. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.60.110707.163604
 • Jaret, C. (1999). Attitudes of whites and blacks towards ethnic humor: A comparison. Humor, 12(4), 385-410. http://dx.doi.org/10.1515/humr.1999.12.4.385
 • Lampert, M. D., & Ervin-Tripp, S. M. (2006). Risky laughter: Teasing and self-directed joking among male and female friends. Journal of Pragmatics, 38(1), 51-72.
 • Li, J., & Zhu, S. (2008). Sexual Teasing in Chinese Entertaining TV Programs. Cross-cultural Communication, 4(1), 26-35.
 • Mik-Meyer, N. (2007). Interpersonal relations or jokes of social structure? Laughter in social work. Qualitative Social Work, 6(1), 9-26. http://dx.doi.org/10.1177/1473325007074163
 • Oshima, K. (2000). Ethnic jokes and social function in Hawai'i. Humor-International Journal of Humor Research, 13(1), 41-58. http://dx.doi.org/10.1515/humr.2000.13.1.41
 • Özdamar, K. (1997). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fuad Bakioğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd555058, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {555 - 563}, doi = {10.17679/inuefd.555058}, title = {Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması}, key = {cite}, author = {Bakioğlu, Fuad} }
APA Bakioğlu, F . (2019). Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 555-563 . DOI: 10.17679/inuefd.555058
MLA Bakioğlu, F . "Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 555-563 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/45461/555058>
Chicago Bakioğlu, F . "Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 555-563
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması AU - Fuad Bakioğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17679/inuefd.555058 DO - 10.17679/inuefd.555058 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 555 EP - 563 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.555058 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.555058 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması %A Fuad Bakioğlu %T Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.555058 %U 10.17679/inuefd.555058
ISNAD Bakioğlu, Fuad . "Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2019): 555-563 . https://doi.org/10.17679/inuefd.555058
AMA Bakioğlu F . Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması. inuefd. 2019; 20(2): 555-563.
Vancouver Bakioğlu F . Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(2): 563-555.