PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Development of Perceived Teachers Beaviours Scale

Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı: 1, 115 - 128, 01.02.2013

Öz

Abstract The objective of this study is to improve the scale of the ldquo;Perceived Teacher Behaviour rdquo; This scale has been developed for the aim to present how students studying at first grade in primary school perceive the behaviour of their teachers democratic authoritarian in classrooms or out of classrooms The data of this study have been obtained from 692 students attending fifth class taught by the same teacher during five years nbsp; determined by the schools in the responsibility area of the Diyarbakır Big City Municipality those have low middle top socio economical conditions randomly For the reliability of scale co efficiencies of test retest 70 of half completed fulfilment of test 79 and of Cronbach Alpha have been calculated 75 reached co efficiencies of reliability have been founded What was observed in the end of factor analysis undertaken for the study of validity of scale is that the scale is Composed of two factors Key Words: Perceived teacher behaviours scale scale development democratic authoritarian teacher

Kaynakça

 • Baykul, Y.(2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El kitabı, 4. basım, Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Celep, C.(1997). Öğretmenlik yeterlilik duygusu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, İstanbul, Ocak/Şubat.
 • Crocker , L. Algina, J.(1986). İntroduction to classicial and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Demirtaş, H.(1999). Orta oğretim kurumlarında sorumluluğa dayalı sınıf yönetimi. Öğretmen Dünyası, Sayı 238.
 • Glasser, William(2000). Kaliteli eğitimde öğretmen. Beyaz Yayınları. Çev. Ulaş Kaplan, İstanbul.
 • Gordon, T.(1997). Etkili öğretmenlik eğitimi. Sistem yayıncılık. Çev. Emel Aksay. İstanbul. Güçlü, N.(2000). Öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi. Sayı. 147, 25
 • Gürkan, T.(1987). Ortaöğretim kurumlarında öğretime ilişkin sorunlar. AÜEBF. Dergisi, 20,1- Ankara.
 • Jarial, G.S. (1983).Creative and family size. Dayalbagh Educational Institute Research Journal of Education, 1.13-17.
 • Morrison, I.(1991). “Education and experience as factors in effective classroom management”, Psychological Reports.Vol: 69, pp. 803-809.
 • Özgüven, Y.E.(1974). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler. Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Sadık, F. (2002). Sınıf içindeki problem davranışların nedenleri. Eğitim Araştırmaları, Sayı.9 Ankara

Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı: 1, 115 - 128, 01.02.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı; “Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği” geliştirmektir. Bu ölçek ilköğretim birinci
kademede okuyan öğrencilerin, öğretmenlerinin sınıf içinde ya da sınıf dışında gösterdikleri davranışları
nasıl algıladıklarını (demokratik-otoriter) ortaya koymak amacıyla geliştirilmiştir. Araştırmanın verileri,
Diyarbakır ili Büyükşehir Belediye sınırları içinde alt-orta-üst sosyo-ekonomik düzeydeki okullardan seçkisiz
olarak belirlenen ve aynı öğretmen tarafından beş yıl boyunca okutulan beşinci sınıf öğrencilerinden 692
öğrenci üzerinden elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirlilik çalışması için test-tekrar test (.70), testi yarılama (.79)
ve Cronbach Alpha katsayıları(.75) hesaplanmış, elde edilen güvenirlilik katsayıları yüksek bulunmuştur.
Ölçeğin madde analizi ile belirlenen ortalama ayırt edicilik değeri de rjx=.38 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin
geçerlilik çalışması için yapılan faktör analizi sonucunda, ölçeğin iki faktörden oluştuğu gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Baykul, Y.(2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El kitabı, 4. basım, Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Celep, C.(1997). Öğretmenlik yeterlilik duygusu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, İstanbul, Ocak/Şubat.
 • Crocker , L. Algina, J.(1986). İntroduction to classicial and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Demirtaş, H.(1999). Orta oğretim kurumlarında sorumluluğa dayalı sınıf yönetimi. Öğretmen Dünyası, Sayı 238.
 • Glasser, William(2000). Kaliteli eğitimde öğretmen. Beyaz Yayınları. Çev. Ulaş Kaplan, İstanbul.
 • Gordon, T.(1997). Etkili öğretmenlik eğitimi. Sistem yayıncılık. Çev. Emel Aksay. İstanbul. Güçlü, N.(2000). Öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi. Sayı. 147, 25
 • Gürkan, T.(1987). Ortaöğretim kurumlarında öğretime ilişkin sorunlar. AÜEBF. Dergisi, 20,1- Ankara.
 • Jarial, G.S. (1983).Creative and family size. Dayalbagh Educational Institute Research Journal of Education, 1.13-17.
 • Morrison, I.(1991). “Education and experience as factors in effective classroom management”, Psychological Reports.Vol: 69, pp. 803-809.
 • Özgüven, Y.E.(1974). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler. Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Sadık, F. (2002). Sınıf içindeki problem davranışların nedenleri. Eğitim Araştırmaları, Sayı.9 Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. Yüksel ERDOĞDU

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { inuefd108606, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {14}, number = {1}, pages = {115 - 128}, title = {Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Erdoğdu, M. Yüksel} }
APA Erdoğdu, M. Y. (2013). Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 115-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8694/108606
MLA Erdoğdu, M. Y. "Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 115-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8694/108606>
Chicago Erdoğdu, M. Y. "Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 115-128
RIS TY - JOUR T1 - Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - M. YükselErdoğdu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 128 VL - 14 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi %A M. Yüksel Erdoğdu %T Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Erdoğdu, M. Yüksel . "Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Şubat 2013): 115-128 .
AMA Erdoğdu M. Y. Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi. INUEFD. 2013; 14(1): 115-128.
Vancouver Erdoğdu M. Y. Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 115-128.
IEEE M. Y. Erdoğdu , "Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 115-128, Şub. 2013

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.