PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation

Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı: 3, 129 - 151, 25.03.2014

Öz

This study which investigates the factors that affect the profession motivations of preservice teachers consists of four sections. In the first section of the study, motivation and professional motivation topics discussed. In the second section research method is introduced, in the third section the findings of the research are presented in the tables and interpreted. The results of the research are given in the last section. The findings of the study demonstrated that the difficulty and low economic returns do not affect the pre-service teacher motivations a lot. The main factors reducing their professional motivation of teachers not being understood the value of the profession and the Public Personnel Selection Examination content and principles of implementation by the MoNE (Ministry of National Education) and administrators in the country but also society.

Kaynakça

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. (13), 343-3
 • Büyükses, L. (2010). Öğretmenin İş Ortamındaki Motivasyonunu Etkileyen Etmenler. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi . Cemaloğlu, N., & Erdemoğlu Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Ün. Eğitim Fak. Dergisi, 15 (2), 465-484.
 • Karakaya, A., & Ay, F. A. (2007). Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 31 (1), 55-67.
 • Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). Özel ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Doyumu ve Motivasyon Üzerine Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama (2(1) ), 3-14.
 • Küçük, E. (2008). İköğretim Okulları Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerine Yönelik Çağdaş Denetim Algıları İle mesleki Motivasyon Düzeyleri Arasında İlişki( İstanbul İli Eyüp İlçesi Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi .
 • Oruç, S. (2007). ÖzelL Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değikenler Açısından İncelenmesi (Adana İli Örneği) . Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi .
 • Öztürk, İ. H. (2011). Öğretmen Özerkliği Üzerine Kuramsal Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35), 82-99.
 • TDK. (tarih yok). Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu . Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları ve Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 33-46.
 • Yücel, C., & Gülveren, H. (2011). Sınıfta Öğrencilerin Motivasyonu. M. Şişman, & S. Turan içinde, Sınıf Yönetimi (s. 113-131). Ankara: Pegem Akademi. İletişim/Correspondence Mustafa BAŞARAN Bozok Üniversitesi YOZGAT-TÜRKİYE mbasaran66@yahoo.com Buket DEDEOĞLU ORHUN Dumlupınar Üniversitesi KÜTAHYA-TÜRKİYE buket_dede@mynet.com

Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler

Yıl 2013, Cilt: 14 Sayı: 3, 129 - 151, 25.03.2014

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin motivasyonlarını etkileyen faktörleri tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evreni Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimine devam eden öğretmen adaylarıdır. Bu evrenden toplam 291 öğretmen adayına ulaşılmış ve araştırmacılar tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde, motivasyon ve mesleki motivasyon konuları tartışılmıştır. İkinci bölümde ise araştırmanın yöntemi tanıtılmış; üçüncü bölümde araştırma sonucu elde edilen bulgular, tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır. Son bölümde ise, araştırmanın sonuçları verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının motivasyonları mesleğin zorluğu ve ekonomik getirisinin düşüklüğünden çok etkilenmemektedir. Öğretmen adaylarının mesleki motivasyonlarını düşüren temel faktörler, MEB ve ülke yöneticilerinin ayrıca toplumun, mesleğin değerini anlamaması ve Kamu Personeli Seçme Sınavının içeriği ve uygulanış ilkeleridir.

Kaynakça

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. (13), 343-3
 • Büyükses, L. (2010). Öğretmenin İş Ortamındaki Motivasyonunu Etkileyen Etmenler. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi . Cemaloğlu, N., & Erdemoğlu Şahin, D. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Ün. Eğitim Fak. Dergisi, 15 (2), 465-484.
 • Karakaya, A., & Ay, F. A. (2007). Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 31 (1), 55-67.
 • Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2006). Özel ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Doyumu ve Motivasyon Üzerine Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama (2(1) ), 3-14.
 • Küçük, E. (2008). İköğretim Okulları Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerine Yönelik Çağdaş Denetim Algıları İle mesleki Motivasyon Düzeyleri Arasında İlişki( İstanbul İli Eyüp İlçesi Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi .
 • Oruç, S. (2007). ÖzelL Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değikenler Açısından İncelenmesi (Adana İli Örneği) . Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi .
 • Öztürk, İ. H. (2011). Öğretmen Özerkliği Üzerine Kuramsal Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (35), 82-99.
 • TDK. (tarih yok). Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu . Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları ve Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 33-46.
 • Yücel, C., & Gülveren, H. (2011). Sınıfta Öğrencilerin Motivasyonu. M. Şişman, & S. Turan içinde, Sınıf Yönetimi (s. 113-131). Ankara: Pegem Akademi. İletişim/Correspondence Mustafa BAŞARAN Bozok Üniversitesi YOZGAT-TÜRKİYE mbasaran66@yahoo.com Buket DEDEOĞLU ORHUN Dumlupınar Üniversitesi KÜTAHYA-TÜRKİYE buket_dede@mynet.com

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa BAŞARAN


Buket DEDEOĞLU ORHUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 14 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { inuefd108765, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {14}, number = {3}, pages = {129 - 151}, title = {Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation}, key = {cite}, author = {Başaran, Mustafa and Dedeoğlu Orhun, Buket} }
APA Başaran, M. & Dedeoğlu Orhun, B. (2013). Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (3) , 129-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8710/108765
MLA Başaran, M. , Dedeoğlu Orhun, B. "Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 129-151 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8710/108765>
Chicago Başaran, M. , Dedeoğlu Orhun, B. "Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 129-151
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler AU - MustafaBaşaran, BuketDedeoğlu Orhun Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 151 VL - 14 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation %A Mustafa Başaran , Buket Dedeoğlu Orhun %T Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 3 %R %U
ISNAD Başaran, Mustafa , Dedeoğlu Orhun, Buket . "Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (Mart 2014): 129-151 .
AMA Başaran M. , Dedeoğlu Orhun B. Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation. INUEFD. 2013; 14(3): 129-151.
Vancouver Başaran M. , Dedeoğlu Orhun B. Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(3): 129-151.
IEEE M. Başaran ve B. Dedeoğlu Orhun , "Factors Affecting The Preservice Teachers' Professional Motivation", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 3, ss. 129-151, Mar. 2014

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.