Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Alman Sınıf Öğretmenlerinin Gözünden “Sachunterricht (Hayat Bilgisi) Dersi”

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 12, 31.03.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı Almanya’da sınıf öğretmenliği yapan öğretmenlerin gözünden Sachunterricht dersini analiz etmektedir. Bu amaçla araştırma nitel araştırma desenlerinde durum çalışmasına göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Almanya’da Baden- Württemberg eyaletinin çeşitli bölgelerinde bulunan ilkokullarda sınıf öğretmenliği yapan toplam 5 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma da veriler “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği”ne göre toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmenleri Sachunterricht dersini “el, zihin ve kalp” iş birliğiyle aktif bir öğretim yaklaşımıyla çocuğun dünyayı algılaması ve anlaması şeklinde tanımlamışlardır. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin Sachunterricht dersinin işlenmesinde en çok derse yönelik materyallerin hazır olmasını önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun birlikte görüşmelerin sonucunda öğretmenlerin Sachunterricht dersinde en sık “deney ve proje” yöntemlerini tercih ettikleri; ölçme ve değerlendirmenin “dönem başı, ortası ve sonunda” alternatif ve klasik yöntemlerin birlikte kullanılarak yapıldığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları, alman sınıf öğretmenlerinin gözünden Sachunterricht dersinin “eylem odaklı”, atölye çalışmalarına yoğunlaşılarak disiplinlerarası bir anlayışla çocuğun dünyayı tanımasını misyon edinen bir ders olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Bäuml-Roßnagl, M. A. (1995). Sachunterricht. Klinkhardt.Haider, M. (2019). Modellkompetenz Im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht: Eine Empirische Studie Zum Lernen Mit Modellen und über Modelle in der Primarstufe. Logos Verlag Berlin GmbH.
 • Baysal, Z. N., Tezcan, Ö., ve Araç, K. E. (2018). Türkiye ve Almanya-Hamburg hayat bilgisi dersinin karşılaştırılması: Genel bir bakış. Journal of Theoretical Educational Science, 11(1), 117-134. https://doi.org/10.30831/akukeg.380762
 • Dilber-Özer, Z., ve Baysal, Z. N. (2021). Learning places, teaching methods, techniques and materials used in General Studies (Sachunterricht) course by teachers in German primary schools’ third grade. Education 3-13, 1-20. https://doi.org/10.1080/03004279.2021.1926527
 • Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts [GDSU]. (2002). Perspektivrahmen sachunterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 • Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichtsb [GDSU] (2013). Perspektivrahmen Sachunterricht. Julius Klinkhardt.
 • Giest, H., Hartinger, A., & Kahlert, J. (2008). Kompetenzniveaus im sachunterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
 • Güllühan, N. Ü., ve Bekiroğlu, D. (2021). Almanya’da (Baden-Württemberg) ilkokulda okutulan hayat bilgisi ders kitaplarındaki etkinliklerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 68-94. https://doi.org/10.29065/usakead.930955
 • Güllühan, N. Ü., & Bekiroğlu, D. (2022). Comparison of values: German (Berlin) sachunterrıcht and turkısh lıfe studıes textbook examples. International Online Journal of Primary Education, 11(1), 62-77. https://doi.org/10.55020/iojpe.1052523
 • Kahlert, J. (2016). der Sachunterricht und seine didaktik (Vol. 3274). UTB.
 • Koehnlein, W. (2012). Beden eğitimi ve eğitimi. Julius Klinkhardt.
 • Lange, K., Kleickmann, T., Tröbst, S., & Möller, K. (2012). Fachdidaktisches Wissen von Lehrkräften und multiple Ziele im naturwissenschaftlichen Sachunterricht. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 15(1), 55-75.
 • Lange-Schubert, K., & Hartinger, A. (2016). Wege zur Modellierungskompetenz von Grundschüler/innen im Sachunterricht.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Ministerium Für Kultus Baden Württemberg [MFKBW]. (2016). Bildungsplan sachunterricht. (s. 3-30). Baden Württemberg: Ministerium Für Kultus Baden Württemberg.
 • Pamuk, I., ve Pamuk, A. (2016). Almanya’da sachunterricht ve Türkiye’de hayat bilgisi ders kitaplarında okulda demokrasi uygulamalarına örnek olarak sınıf başkanı seçimi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 5(2), 67-83. https://doi.org/10.30703/cije.321398
 • Tuncay, C. (2018). Comparative study of Turkey and Germany Life Science teaching programs. Educational Research and Reviews, 13(13), 526-533. https://doi.org/10.5897/ERR2018.3520
 • Tural, A., Şahan, G., Işık, A. D., Özdemir, S., Uysal, H., ve Yılmaz, O. (2017). Comparison of Life Studies Course textbook in Turkey and Germany from picture-text relations and usage. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6(2), 770-782.
 • Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

“Sachunterricht (Social Studies) Course” Through the Eyes of German Primary School Teachers

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 12, 31.03.2023

Öz

The purpose of this research is to analyze the Sachunterricht course through the eyes of teachers working as primary school teachers in Germany. For this purpose, the research was carried out according to the case study in qualitative research designs. The study group of the research consists of a total of 5 primary school teachers working in primary schools in various regions of Baden-Württemberg in Germany in the 2021-2022 academic year. In the research, the data were collected according to the "interview technique". Descriptive and content analyzes were used in the analysis of the data. According to the results of the research, primary school teachers defined the sachunterricht course as the child's perception and understanding of the world with an active teaching approach in cooperation with "hand, mind and heart". In addition, it has been concluded that the primary school teachers care most about the preparation of the materials for the course in the teaching of the sachunterricht course. However, as a result of the interviews, it was determined that the teaching methods most frequently used by the teachers in the sachunterricht course were "experiment and project" methods. It has been determined that assessment and evaluation are made by using alternative and traditional methods together at the "beginning, middle and end of the term". It was concluded that the Sachunterricht course, through the eyes of German primary school teachers, is an "action-oriented" course that focuses on workshops and takes it as a mission for the child to get to know the world with an interdisciplinary approach.

Kaynakça

 • Bäuml-Roßnagl, M. A. (1995). Sachunterricht. Klinkhardt.Haider, M. (2019). Modellkompetenz Im Naturwissenschaftlichen Sachunterricht: Eine Empirische Studie Zum Lernen Mit Modellen und über Modelle in der Primarstufe. Logos Verlag Berlin GmbH.
 • Baysal, Z. N., Tezcan, Ö., ve Araç, K. E. (2018). Türkiye ve Almanya-Hamburg hayat bilgisi dersinin karşılaştırılması: Genel bir bakış. Journal of Theoretical Educational Science, 11(1), 117-134. https://doi.org/10.30831/akukeg.380762
 • Dilber-Özer, Z., ve Baysal, Z. N. (2021). Learning places, teaching methods, techniques and materials used in General Studies (Sachunterricht) course by teachers in German primary schools’ third grade. Education 3-13, 1-20. https://doi.org/10.1080/03004279.2021.1926527
 • Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts [GDSU]. (2002). Perspektivrahmen sachunterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 • Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichtsb [GDSU] (2013). Perspektivrahmen Sachunterricht. Julius Klinkhardt.
 • Giest, H., Hartinger, A., & Kahlert, J. (2008). Kompetenzniveaus im sachunterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
 • Güllühan, N. Ü., ve Bekiroğlu, D. (2021). Almanya’da (Baden-Württemberg) ilkokulda okutulan hayat bilgisi ders kitaplarındaki etkinliklerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 68-94. https://doi.org/10.29065/usakead.930955
 • Güllühan, N. Ü., & Bekiroğlu, D. (2022). Comparison of values: German (Berlin) sachunterrıcht and turkısh lıfe studıes textbook examples. International Online Journal of Primary Education, 11(1), 62-77. https://doi.org/10.55020/iojpe.1052523
 • Kahlert, J. (2016). der Sachunterricht und seine didaktik (Vol. 3274). UTB.
 • Koehnlein, W. (2012). Beden eğitimi ve eğitimi. Julius Klinkhardt.
 • Lange, K., Kleickmann, T., Tröbst, S., & Möller, K. (2012). Fachdidaktisches Wissen von Lehrkräften und multiple Ziele im naturwissenschaftlichen Sachunterricht. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 15(1), 55-75.
 • Lange-Schubert, K., & Hartinger, A. (2016). Wege zur Modellierungskompetenz von Grundschüler/innen im Sachunterricht.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Ministerium Für Kultus Baden Württemberg [MFKBW]. (2016). Bildungsplan sachunterricht. (s. 3-30). Baden Württemberg: Ministerium Für Kultus Baden Württemberg.
 • Pamuk, I., ve Pamuk, A. (2016). Almanya’da sachunterricht ve Türkiye’de hayat bilgisi ders kitaplarında okulda demokrasi uygulamalarına örnek olarak sınıf başkanı seçimi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 5(2), 67-83. https://doi.org/10.30703/cije.321398
 • Tuncay, C. (2018). Comparative study of Turkey and Germany Life Science teaching programs. Educational Research and Reviews, 13(13), 526-533. https://doi.org/10.5897/ERR2018.3520
 • Tural, A., Şahan, G., Işık, A. D., Özdemir, S., Uysal, H., ve Yılmaz, O. (2017). Comparison of Life Studies Course textbook in Turkey and Germany from picture-text relations and usage. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6(2), 770-782.
 • Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya Bekiroğlu 0000-0002-5322-8290

Nur Ütkür Güllühan 0000-0003-2062-5430

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2023
Gönderilme Tarihi 8 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bekiroğlu, D., & Ütkür Güllühan, N. (2023). Alman Sınıf Öğretmenlerinin Gözünden “Sachunterricht (Hayat Bilgisi) Dersi”. International Primary Education Research Journal, 7(1), 1-12.